Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O kadınlara, vadettiklerinizi bir hak olarak verin. Eğer gönül rızası ile ondan bir kısmını size verirlerse, o zaman onu dilediğiniz gibi yiyin.

وَاٰتُوا النِّسَٓاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًۜ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَن۪ٓيـٔاً مَر۪ٓيـٔاً
Ve atun nisae sadukatihinne nıhleh. Fe in tıbne lekum an şey'in minhu nefsen fe kuluhu henien meria.
#kelimeanlamkök
1ve atuve verinاتي
2n-nisa'ekadınlaraنسو
3sadukatihinnemehirleriniصدق
4nihletenbir hak olarakنحل
5feineğer
6tibnebağışlarlarsaطيب
7lekumsize
8an
9şey'inbir kısmınıشيا
10minhuondan
11nefsenkendi istekleriyleنفس
12fekuluhuonu yeyinاكل
13heniyenafiyetleهنا
14meriyeniç huzuruylaمرا
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kadınlara mehirlerini hiçbir karşılık beklemeden veriniz; ama eğer onlar, kendi rızalarıyla bir kısmını size bırakırlarsa, ondan hoşnutluk ve gönül rahatlığıyla faydalanınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile (cömertçe) verin! Ondan (verdiğiniz mehirden) bir kısmını (gönül hoşluğu ile) size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kadınlara mehirlerini tam verin. Kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu gönül huzuruyla yiyebilirsiniz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O kadınlara, vadettiklerinizi bir hak olarak verin. Eğer gönül rızası ile ondan bir kısmını size verirlerse, o zaman onu dilediğiniz gibi yiyin.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kadınlara mehirlerini cömertçe verin. Eğer mehir olarak verdiğinizden bir şeyi gönül hoşluğu ile size bağışlarlarsa onu da gönül rahatlığıyla yiyin.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kadınlara, ödencelerini içtenlikle isteyerek verin. Kendi istekleriyle bir bölümünü size bağışlarlarsa, afiyetle ve gönül rahatlığıyla yiyin.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kadınlarınıza mehirlerini, gönül rızasıyla karşılık beklemeksizin verin! Ve fakat, kendi rızalarıyla bir kısmını size bırakırlarsa, onu da afiyetle yiyin!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kadınlara mehirlerini nazik ve cömert bir şekilde örf ve çevrenin kabullerine uygun olarak verin. Eğer ondan birazını kendileri kişisel istekleriyle size sunmuşlarsa artık onu içinize sine sine yiyin.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, fakat onlar, gönül hoşluğuyla size ondan bir şeyi bağışlarlarsa, onu da afiyetle, iç huzuruyla yiyin.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kadınlara mehirlerini efendicesine verin, şayet onun bir kısmını gönüllü olarak bağışlarlarsa, onu da içinize sine sine yiyin.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kadınlara mehirlerini hiçbir karşılık beklemeden verin; ama eğer onlar, kendi rızalarıyla bir kısmını size bırakırlarsa ondan hoşnutluk ve gönül rahatlığıyla faydalanın.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ve aldığınız kadınlara mihirlerini efendicesine verin, şayed ondan birazını kendileri gönül hoşluğile bağışlarlarsa onu da içinize sine sine yeyin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kadınlara mehirlerini bir hak olarak (gönül hoşluğuyla) verin; eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yeyin.

 • Gültekin Onan

  Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, fakat onlar, gönül hoşluğuyla size ondan bir şeyi bağışlarlarsa, onu da afiyetle, iç huzuruyla yiyin.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Aldığınız) kadınların mehirlerini yürekden isteyerek ve (Allahın) bir atiyye (si) olarak verin. Bununla beraber eğer ondan birazını gönül hoşluğu ile size bağışlamış olurlarsa onu da içinize sine sine yeyin.

 • İbni Kesir

  Kadınların mehirlerini seve seve verin. Şayet ondan bir kısmını gönül hoşluğu ile size bağışlar iseler, onu afiyetle yiyin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kadınlara mehirlerini seve seve verin. Eğer, kendi istekleriyle mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Evleneceğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin. Eğer mehrin bir kısmını gönül rızasıyla size bağışlarlarsa onu içinize sine sine afiyetle yeyin.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kadınlara mehrlerini (evlilik bağışı - hediyesi) severek bağışlayın. Şayet gönül hoşluğuyla bağışladığınızdan bir kısmını geri verirlerse, onu da içinize sinerek yeyin.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kadınlara mehirlerini tam verin. Kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu günül huzuruyla yiyebilirsiniz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O kadınlara, mehirlerini seve seve verin. Eğer isteyerek o mehirden bir kısmını size verirlerse, o zaman onu dilediğiniz gibi yiyin.

 • Progressive Muslims

  And give the women their property willingly, and if they remit any of it to you of their own will, then you may take it with good feelings.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And give the women their dowries as a gift willingly; but if they remit to you anything of it voluntarily, then consume it with satisfaction and pleasure.

 • Aisha Bewley

  Give women their dowry as an outright gift. But if they are happy to give you some of it, make use of it with pleasure and goodwill.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall give the women their due dowries, equitably. If they willingly forfeit anything, then you may accept it; it is rightfully yours.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And give the women their dues willingly, and if they remit any of it to you of their own will, then you may take it with good feelings.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Give the women their property willingly, and if they remit any of it to you of their own will, then you may take it with good feelings.