Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Cipte ve Tağuta inanıyorlar ve Kafirler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadırlar." diyorlar.

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُو۫تُوا نَص۪يباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا هٰٓؤُ۬لَٓاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا سَب۪يلاً
E lem tera ilallezine utu nasiben minel kitabi yu'minune bil cibti vet taguti ve yekulune lillezine keferu haulai ehda minellezine amenu sebila.
#kelimeanlamkök
1elem
2teragörmedin mi?راي
3ila
4ellezinekendilerine
5utuverilenleriاتي
6nesibenbir payنصب
7mine-tan
8l-kitabiKitap-كتب
9yu'minuneinanıyorlarامن
10bil-cibticibt'eجبت
11ve ttagutive tağut'aطغي
12ve yekuluneve diyorlarقول
13lillezineiçin
14keferuinkar edenlerكفر
15ha'ula'ibunlar
16ehdadaha doğruهدي
17mine-den
18ellezinekimseler-
19amenuinanan(lar)امن
20sebilenyolda(dırlar)سبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendilerine kitabın/Tevrat'ın bilgisi verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar; sonra da kafirler için, "Bunlar, Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kitaptan kendilerine bir pay verilenleri (kitap ehlini) görmedin mi? Putlara ve batıla (sahte ilahlara) iman ediyor; sonra da kâfir olanlar için "Bunlar, (Allah'a) iman edenlerden daha doğru yoldadır." diyorlar!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Azgınları ve küstahları onaylıyorlar ve inkar edenler için, "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Cipte ve Tağuta inanıyorlar ve Kafirler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadırlar." diyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın Kitabı'ndan bilgi sahibi olanları görmedin mi? Putlara ve azgınlara güveniyorlar da ayetleri görmezlikte direnenleri (kafirleri) memnun etmek için "Bunların yolu, müslümanların yolundan daha doğrudur." diyorlardı.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Kutsallaştırdıkları kişileresimgelere ve katışıksız dini kirletmek için uğraşanlara inanıyorlar ve nankörlük edenler için, "Bunlar, inananlardan daha doğru yoldalar!" diyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kendilerine vahiyden bir pay verilenleri görmüyor musun? Eşya ve olaylarda uğur ve uğursuzluk olduğuna ve tağuta inanıyorlar ve kafirlerin mü'minlerden daha doğru yolda olduğunu iddia ediyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Görmedin mi şu kendilerine Kitap'tan bir pay verilmiş olanları? Puta, tağuta inanıyorlar; küfre batmışlar için, "Bunlar inananlardan daha doğru yoldadır!" diyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar, tağuta ve cibt'e inanıyorlar ve diğer inkar edenler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru bir yoldadır" diyorlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şu kendilerine okuyup yazmaktan biraz nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Put ve şeytanlara inanıyorlar da Allah'ı tanımayanlara: "Bunlar, müminlerden daha doğru yoldalar." diyorlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kendilerine ilahi kelamdan bir pay verildiği halde (şimdi) asılsız muammalara ve şeytani güçlere inananların ve hakikati inkara şartlanmış olanların, müminlerden daha doğru yolda olduklarını iddia edenleri görmüyor musun?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar "cibt"e ve "tağut"a inanıyorlar. İnkar edenler için de, "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bakmaz mısın şu kendilerine okuyub yazmaktan biraz nasıb verilmiş olanlara? Cibt-ü taguta inanıyorlar da Allahı tanımıyanlara bunlar mü'minlerden yolca daha doğru diyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? (Baksana onlar) cibt ve tağut'a inanıyorlar ve inkar edenler için: "Bunlar, inananlardan daha doğru yoldadır" diyorlar.

 • Gültekin Onan

  Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar tağuta ve cibte inanıyorlar ve diğer kafirler için: "Bunlar inananlardan daha doğru bir yoldadır" diyorlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bakmadın mı şu kendilerine kitabdan biraz nasıyb verilenlere? kendileri haça, şeytana inanıyorlar, diğer küfredenler için de: "Bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır" diyorlar.

 • İbni Kesir

  Kendilerine kitab verilmiş olanların puta ve tağut'a inanıp, küfredenlere: Bunlar mü'minlerden daha doğru yoldadırlar, dediklerini görmedin mi?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Cibt ve tağuta inanıyorlar da kafirler için şöyle diyorlar: "Onlar, iman edenlerden daha doğru bir yoldadır."

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilenlere! Putlara, kahinlere, şeytanlara, ne kadar batıl varsa hepsine iman ediyorlar ve yetmezmiş gibi, bir de kalkıp kafirler hakkında "Onlar, Müslümanlardan daha doğru yoldadır" diyorlar!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kendilerine hakikat bilgisinden bir nasip verilenleri görüyor musun? Cibt'e (kendisinde kuvvet vehmedilen put) ve Tağut'a (şeytani güçler) iman ediyorlar ve hakikati inkar edenlere, "Bunlar iman edenlerden daha doğru yolda" diyorlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Putperestliğe ve yanlış doktrinlere inanıyorlar ve inkar edenler için, 'Bunlar, inananlardan daha doğru yoldadır,' diyorlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Cipte ve Tağuta inanıyorlar ve gerçeği yalanlayan nankörler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadırlar." diyorlar.

 • Progressive Muslims

  Did you not see those who were given a portion of the Scripture, they believe in witchcraft and evil, and they say to those who disbelieved: "You are better guided than those who believed the path. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Hast thou not considered those given a portion of the Writ, believing in fictions and idols, and saying of those who ignore warning: “These are better guided in the path than those who heed warning”?

 • Aisha Bewley

  Do you not see those who were given a portion of the Book having iman in idols and false gods and saying to those who are kafir, ‘These people are better guided on their path than the muminun’?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have you noted those who received a portion of the scripture, and how they believe in idolatry and false doctrine, then say, "The disbelievers are better guided than the believers?!"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did you not see those who were given a portion of the Book, they believe in sorcery and evil, and they say to those who rejected: "You are better guided than those who believed the path."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did you not see those who were given a portion of the book, they trust superstition and aggression, and they say of the ingrates, "Those are better guided than these who acknowledged the path."