Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Görüyor musun? Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri! Tağuti yasalarla yargılanmak istiyorlar. Oysa onlara, onu küfretmeleri emredilmişti. Zaten şeytan onları derin bir sapkınlıkla saptırmak istiyor.

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَٓا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُر۪يدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُٓوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُٓوا اَنْ يَكْفُرُوا بِه۪ۜ وَيُر۪يدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَع۪يداً
E lem tera ilallezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike yuridune en yetehakemu ilat taguti ve kad umiru en yekfuru bihi. Ve yuriduş şeytanu en yudıllehum dalalen baida.
#kelimeanlamkök
1elem
2teragörmedin miراي
3ila
4ellezinekimseleri
5yez'umunezanneden(leri)زعم
6ennehumsadece kendilerinin
7amenuinandıklarınıامن
8bimaşeylere
9unzileindirileneنزل
10ileykesana
11ve mave şeylere
12unzileindirileneنزل
13min
14kablikeve senden önceقبل
15yuriduneistiyorlarرود
16en
17yetehakemuhakem olarak başvurmakحكم
18ila
19t-tagutitağutaطغي
20ve kadoysa
21umiruemredilmiştiامر
22en
23yekfuruinkar etmeleriكفر
24bihionu
25ve yuriduve istiyorرود
26ş-şeytanuŞeytan daشطن
27en
28yudillehumonları saptırmakضلل
29delalensapkınlıklaضلل
30beiydeniyiceبعد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağutu/Allah'a karşı gelen adamı inkar etmeleri kendilerine emrolunduğu halde, onun önünde davalaşmak istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sana indirilene ve senden önce indirilen(ler)e inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu inkâr etmeleri emredilmiş olduğu hâlde Tağut'un (azgınlık edenin) önünde mahkemeleşmek istiyorlar. (Oysa) şeytan onları tamamen saptırmak istiyor.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Seni ve senden önce indirilenleri onayladıklarını iddia ettikleri halde azgınların ve küstahların yasalarını uygulamak isteyenleri görmüyor musun? Oysa onu inkar etmekle emredilmişlerdi; fakat sapkın onları büsbütün saptırmak istiyor.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Görüyor musun? Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri! Tağuti yasalarla yargılanmak istiyorlar. Oysa onlara, onu küfretmeleri emredilmişti. Zaten şeytan onları derin bir sapkınlıkla saptırmak istiyor.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hem sana hem de senden önce indirilenlere inandığını sanan kişileri hiç görmedin mi? O azgının önünde yargılanmak istiyorlar. Oysa bunlara, onları tanımama emri verilmiştir. O şeytan ise bunları derin bir sapıklığa düşürmek istemektedir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hem sana indirilene hem de senden önce indirilene inandıklarını öne sürenleri görmüyor musun? Katışıksız dini kirletmek için uğraşanları, yargıcı yapmak istiyorlar. Oysa onu tanımamaları buyruk verilmişti. Şeytan, onları daha da saptırmak istiyor.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiğini sananlara bir baksana! Birbirlerini (İlahlık rolüne soyunan) şeytani güç odaklarının hakimiyetine çağırmakta bir sakınca görmüyorlar; oysa onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Nitekim şeytanın tek arzusu, onları derin bir sapıklığa itmektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şunları görmedin mi? Kendilerinin, sana indirilene de senden önce indirilene de inandıklarını sanarken, inkar etmekle emrolundukları tağutu aralarında hakem yapmak istiyorlar. Zaten şeytan da onları geri dönülmez bir sapıklıkla sersem hale getirmek istiyor.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut'un önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bakmaz mısın; o hem sana indirilene, hem senden önce indirilene iman ettiklerini söyleyip gezen kimselere ki, o azgın şeytan tarafından muhakeme edilmelerini istiyorlar. Oysa onu emrolunmuşlardı. O şeytan da onları, bir daha dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Sen (ey Peygamber), sana ve senden öncekilere indirilene inandıklarını iddia eden, (ama öte yandan) şeytani güçlerin hakimiyetine teslim olmakta beis görmeyenlerin farkında değil misin? Halbuki, Şeytanın kendilerini derin bir sapıklığa yöneltmek istediğini görerek onu inkar etmekle emrolunmuşlardı.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tağut'u tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde, onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bakmaz mısın şunlara: o hem sana indirilene hem senden evvel indirilene iyman ettiklerini söyler gezer kimselere? Ki o tağuta (o azgın şeytana) muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu tanımamakla emrolunmuşlardı. O Şeytan da onları bir daha dönemiyecekleri kadar uzak bir dalale düşürmek istiyor.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şunları görmedin mi, kendilerinin, sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını sanıyorlar da hakem olarak tağuta (o azgın şeytana) başvurmak istiyorlar! Oysa kendilerine onu inkar etmeleri emredilmişti. Şeytan da onları iyice saptırmak istiyor.

 • Gültekin Onan

  Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlara onu yadsımaları buyrulmuştur. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla saptırmak ister.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sana indirilen (Kur'an-ı kerim) e de, senden evvel indirilmiş olan (kitab) lara da her halde iman etdiklerini boş yere iddia edenlere bir bakmadın mı ki — onu inkar etmeleriyle emrolundukları halde — yine sihirbazın huzurunda muhaakeme olunmalarını isterler. Şeytan da onları (bir daha dönemiyecekleri kadar) uzak bir sapkınlıkla büsbütün sapıtmak ister.

 • İbni Kesir

  Sana indirilene ve senden önce inidirilenlere; inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Küfretmeleri emrolunmuş iken Tağut'un önünde muhakeme edilmelerini isterler. Halbuki şeytan, onları uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Bunlar, tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Oysa, onu tanımamakla emrolunmuşlardı. Şeytan, onları uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Baksana hem sana indirilen hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o münafıkların yaptıklarına! Kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara o şeytanı reddetmeleri emri verilmişti. Şeytan da onları haktan büsbütün saptırmak ister.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sana inzal olunana ve senden önce inzal olunana iman ettiklerini sananları görmüyor musun; inkar etmeleri emredildiği halde Tağut'u aralarına hakem yapmak isterler.. . Şeytan da onları geri dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklığa (şirke) düşürmeyi diler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sana ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia ettikleri halde azgınların ve despotların yasalarını uygulamak isteyenleri görmüyor musun? Oysa onu inkar etmekle emredilmişlerdi; fakat şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sana ve senden öncekilere indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmüyor musun? Tağuti yasalarla yargılanmak istiyorlar. Oysa onlara, onu reddetmeleri emredilmişti. Zaten şeytan onları derin bir sapkınlıkla saptırmak istiyor.

 • Progressive Muslims

  Did you not see those who claimed they believed in what was sent down to you and what was sent before you They wanted to seek judgment using evil, while they were ordered to reject it. It is the devil who wants to lead them far astray.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Hast thou not considered those who claim to believe in what is sent down to thee, and what was sent down before thee, desiring to go for judgment to idols when they were commanded to reject it? And the satan desires to lead them far astray.

 • Aisha Bewley

  Do you not see those who claim that they have iman in what has been sent down to you and what was sent down before you, still desiring to turn to a satanic source for judgement in spite of being ordered to reject it? Shaytan wants to misguide them far away.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have you noted those who claim that they believe in what was revealed to you, and in what was revealed before you, then uphold the unjust laws of their idols? They were commanded to reject such laws. Indeed, it is the devil's wish to lead them far astray.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did you not see those who claimed they believed in what was sent down to you and what was sent before you? They wanted to seek judgment using evil, while they were ordered to reject it. It is the devil who wants to lead them far astray.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did you not see those who claimed they acknowledged what was sent down to you and what was sent before you? They wanted to seek judgment through aggression, while they were ordered to reject it. It is the devil who wants to lead them astray.