Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ancak, çaresiz kalan, gücü yetmeyen, bir çıkış yolu bulamayan mus'tezaf erkek, kadın ve çocuklar hariç.

اِلَّا الْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَٓاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَط۪يعُونَ ح۪يلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلاً
İllal mustad'afine miner ricali ven nisai vel vildani la yestatiune hileten ve la yehtedune sebila.
#kelimeanlamkök
1illayalnız hariçtir
2l-musted'afinegerçekten zayıfضعف
3mine
4r-ricalierkeklerرجل
5ve nnisa'ive kadınlarنسو
6velvildanive çocuklarولد
7la
8yestetiunegücü yetmeyenlerطوع
9hiletenhiçbir çareyeحول
10ve la
11yehteduneve (göç için) bulamayanهدي
12sebilenyolسبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Erkekler, kadınlar ve çocuklardan, aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hiçbir çareye gücü yetmeyen, (hicret için) hiçbir yol bulamayan zayıf düşürülmüş erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, hiçbir çıkış yoluna gücü yetmeyen ve göç etmeye yol bulamayan erkek, kadın ve çocuk ezilmişler hariç.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ancak, çaresiz kalan, gücü yetmeyen, bir çıkış yolu bulamayan mus'tezaf* erkek, kadın ve çocuklar hariç.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Güçsüz hale getirilmiş, çaresiz kalmış ve bir çıkış yolu bulamamış erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan, hiçbir gücü olmayan ve yol bulamayan umarsızlar başkadır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne ki ezilen kesimlere mensup erkek, kadın ve çocuklardan hiçbir gücü olmayan ve yol göstericisi de bulunmayan kimseler bundan müstesnadır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kadınlardan, erkeklerden, yavrulardan hiçbiri beceri gösteremeyen, hiçbir yol bulamayanların durumu farklıdır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan müstaz'aflar olup hiç bir çareye güç yetiremeyenler ve bir yol (çıkış) bulamayanlar başka.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ancak gerçekten zayıf, hiç birşeye gücü yetmeyen ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama -erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun- hiçbir gücü olmayan ve kendilerine doğru yol gösterilmeyen çaresiz kimseler bunların dışındadır:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ancak hakikaten zebun olanlar: Hiç bir çareye gücü yetmiyen ve hicret için yol bulamıyan erkekler, kadın, çocuklar müstesna

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yalnız hiçbir çareye gücü yetmeyen ve göç için yol bulamayan, gerçekten zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç.

 • Gültekin Onan

  Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan müstaz'aflar olup hiç bir çareye güç yetiremeyenler ve bir yol (çıkış) bulamayanlar başka.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan za'f ve acz içinde bırakılıb da hiç bir çareye gücü yetmeyen ve (hicrete) bir yol bulamayanlar müstesna.

 • İbni Kesir

  Ancak erkek, kadın ve çocuklardan çaresiz kalarak bir yol bulamayan zavallılar müstesnadır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yalnızca, erkek, kadın ve çocuklardan hicret için yol bulamayan güçsüz bırakılanlar müstesnadır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (98-99) Ancak, her türlü imkandan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah'ın affedeceği umulur. Allah gerçekten afüv ve gafurdur (affı ve mağfireti boldur).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ancak hicrete imkanı olmayan güçsüz, çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar bundan müstesnadır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, hiç bir çıkış yoluna gücü yetmeyen ve göç etmeye yol bulamayan erkek, kadın ve çocuk ezilmişler hariç.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ancak, çaresiz kalan, gücü yetmeyen, bir çıkış yolu bulamayan mustaz'af* erkek, kadın ve çocuklar hariç.

 • Progressive Muslims

  Except for those who were oppressed from the men, women, and children who could not devise a plan nor could be guided to a way.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Save the oppressed among the men, and the women, and the children — without means, nor guided to a path;

 • Aisha Bewley

  Except for those men, women and children who really are oppressed and do not have any other possibility and are not guided to any way.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Exempted are the weak men, women, and children who do not possess the strength, nor the means to find a way out.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Except for those who were oppressed from the men, women, and children who could not devise a plan nor could be guided to a way.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Except for those men, women, and children who were oppressed and could not devise a plan nor could be guided to a way.