Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bu indirip, farz kıldığımız bir suredir. Onda beyyinat ayetler ortaya koyduk. Umulur ki öğüt alırsınız.

سُورَةٌ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَاَنْزَلْنَا ف۪يهَٓا اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Suratun enzelnaha ve faradnaha ve enzelna fiha ayatin beyyinatin leallekum tezekkerun.
#kelimeanlamkök
1suratunbir suredirسور
2enzelnahabu indirdiğimizنزل
3ve feradnahave farz kıldığımızفرض
4ve enzelnave indirdikنزل
5fihaonda
6ayatinayetlerايي
7beyyinatinaçık açıkبين
8leallekumbelki
9tezekkerunedüşünüp öğüt alırsınızذكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bu, hükümlerini farz kılarak indirdiğimiz bir suredir. Bu surede düşünüp öğüt alasınız diye apaçık deliller de indirdik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bu), bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. Umulur ki (düşünüp gerçeği) hatırlarsınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu, indirerek yasa olarak yayımladığımız bir sure olup öğüt alasınız diye içine apaçık ayetler yerleştirdik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bu indirip, farz kıldığımız bir suredir. Onda beyyinat ayetler ortaya koyduk. Umulur ki öğüt alırsınız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu, indirdiğimiz ve farz kıldığımız bir suredir. Belki bilgilerinizi kullanırsınız diye bu surede açık ayetler indirmişizdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İndirdiğimiz ve zorunlu yaptığımız bir suredir. Çünkü Onun içerisinde açık kanıtlı ayetler indirdik; belki öğüt alırsınız diye.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bu, Bizim indirdiğimiz, kesin ve ayrıntılı hükümleri açıkladığımız bir suredir; ve Biz onda hakikatin apaçık belgesi olan ayetler indirdik ki, sorumluluğunuzu hatırlayasınız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bir suredir, indirdik onu; farz kıldık onu... Ve içinde açık seçik ayetler indirdik ki, düşünüp ders alabilesiniz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Bu,) İndirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. İçinde, umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye apaçık ayetler indirdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bu indirdiğimiz, farz kıldığımız ve içinde açık açık ayetler indirdiğimiz bir suredir; ola ki iyice belleyip tutarsınız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yücelerden indirdiğimiz, açık ve kesin hükümlerle vaz'ettiğimiz bir suredir bu; bu (sure)de (de) apaçık mesajlar indirdik ki belki ders alır da aklınızda tutarsınız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir Sure ki indirdik ve farz kıldık hem içinde açık açık ayetler indirdik gerek ki beller tutarsınız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu indirdiğimiz ve uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda açık açık ayetler indirdik.

 • Gültekin Onan

  (Bu,) İndirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. İçinde umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye apaçık ayetler indirdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Bu), indirdiğimiz ve (hükümlerinin tatbıykını) farz kıldığımız bir suredir. Onda açık açık ayetler indirdik. Taki iyice belleyib ibret alasınız.

 • İbni Kesir

  Bir sure. Onu indirdik ve farz kıldık. Onda apaçık ayetler indirdik ki düşünüp öğüt alasınız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bir sure ki onu indirip, farz kıldık. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu, indirdiğimiz ve uygulanmasını gerekli kıldığımız bir suredir. İyice belleyip dersinizi alırsınız diye onun içinde açık seçik ayetler indirdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Bu) inzal ettiğimiz ve (hükmünü) gerekli kıldığımız bir suredir.. . Tezekkür etmeniz (hatırlayıp düşünmeniz) için onda apaçık işaretler inzal ettik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu, indirerek yasa olarak yayımladığımız bir sure olup öğüt alasınız diye içine apaçık ayetler yerleştirdik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bu indirip, yasa yaptığımız bir suredir. Onda beyinat ayetler ortaya koyduk. Umulur ki öğüt alırsınız.

 • Progressive Muslims

  A chapter which We have sent down and imposed, and We have sent down in it clear revelations that you may remember.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  A sūrah We have sent down and made obligatory, and wherein We sent down clear proofs, that you might take heed:

 • Aisha Bewley

  A sura We have sent down and imposed. We have sent down Clear Signs in it so that hopefully you will pay heed.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  A sura that we have sent down, and we have decreed as law. We have revealed in it clear revelations, that you may take heed.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  A chapter which We have sent down and imposed, and We have sent down in it clear revelations that you may remember.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  A chapter which We have sent down and imposed, and We have sent down in it clear revelations that you may remember.