Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eşlerine iftira atanlar, kendilerinden başka tanıkları yoksa o zaman onların her birinin tanıklığı, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'ı tanık tutmasıdır.

وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَٓاءُ اِلَّٓا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِۙ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِق۪ينَ
Vellezine yermune ezvacehum ve lem yekun lehum şuhedau illa enfusuhum fe şehadetu ehadihim erbeu şehadatin billahi innehu le mines sadıkin.
#kelimeanlamkök
1vellezinekimseler
2yermunezina ile suçlayanرمي
3ezvacehumeşleriniزوج
4velemve
5yekunbulunmayanlarكون
6lehumonların
7şuheda'uşahidleriشهد
8illabaşka
9enfusuhumkendilerindenنفس
10feşehadetu(o halde) şahidliğiشهد
11ehadihimonlardan her birininاحد
12erbeudört defaربع
13şehadatinşahid tutmasıdırشهد
14billahiAllah'ı
15innehukendisinin mutlaka
16lemine-den olduğuna
17s-sadikinedoğru söyleyenler-صدق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eşlerini zina ile suçlayıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayan kimselere gelince,onlardan her birinin şahitliği, kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna dört defa Allah'ı şahit tutmasıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Eşlerine zina iddiasında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah'ı dört kez şahit tutmasıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Eşlerini suçlayıp kendilerinden başka tanıkları olmayan erkeklerden birinin tanıklığı, doğru konuştuğuna dair dört kez ALLAH'a yemin etmesiyle geçerli olabilir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eşlerine iftira atanlar, kendilerinden başka tanıkları yoksa o zaman onların her birinin tanıklığı, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'ı tanık tutmasıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Karılarına zina suçu atan ve kendileri dışında şahitleri olmayanlar... Böyle birinin şahitliği, kesinkes doğru söylediğine dair dört defa Allah'ı şahit tutması ile olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Eşlerini karalayan ve kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, kendisinin kesinlikle doğruyu söylediğine, Allah'ı, dört kez tanık göstermesidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de kendilerinden başka tanıkları olmadığı halde eşlerini (zinayla) suçlayan kimseler var. İşte bu tür kişilerin her birine düşen, dört kez kendisinin doğru söylediğine Allah'ı tanık tutarak şahadette bulunmaktadır;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendi eşlerine bir zina isnat edip de kendilerinden başka tanıkları olmayanların herbirinin tanıklığı, kendisinin kesinlikle doğru sözlülerden olduğu hususunda Allah'a yeminden ibaret dört kez tanıklık ikrarıdır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendi eşlerine (zina suçu) atan ve kendileri dışında şahidleri bulunmayanlar ise, onlardan da her birinin şahidliği, Allah adına dört (kere yemin) ile kendisinin hiç şüphesiz doğru söyleyenlerden olduğuna şahidlik etmektir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kendi karılarına zina suçu atıp da kendilerinden başka şahitleri de bulunmayan kimselerden herbiri ise kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmelidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kendi zevcelerini zinayla suçlayan, fakat kendilerinden başka şahitleri olmayan kimselere gelince; bu (suçlamayı yapanların) her biri doğru söylediklerine dair dört kere Allah'ı şahit tutsunlar,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (6-7) Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği; kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair, Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik etmesi, beşinci defada da; eğer yalancılardan ise, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Zevcelerine atan kendi nefislerinden başka şahidleri de olmıyan kimseler ise her biri şöyle şehadet etmelidir: dört şehadet "billahi kendisi şübhesiz sadıklardan" diye

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eşlerini zina ile suçlayıp kendilerinden başka şahidleri bulunmayan kimselere gelince: Onlardan her birinin şahidliği, kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna, dört defa Allah'ı şahid tutmasıdır.

 • Gültekin Onan

  Kendi eşlerine (zina suçu) atan ve kendileri dışında şahidleri bulunmayanlar ise, onlardan da her birinin şahidliği Tanrı adına dört (kere yemin) ile kendisinin hiç şüphesiz doğru söyleyenlerden olduğuna şahidlik etmektir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Zevcelerine zina isnad eden ve kendilerinin kendilerinden başka şahidleri de bulunmayan kimseler (e gelince:) onlardan her birinin (yapacağı) şahidlik, kendisinin hakıykaten saadıklardan olduğunu Allaha yemin (ile) dört (defa ifade ve tekrar edeceği) şahidlikdir.

 • İbni Kesir

  Eşlerine zina isnad edip de kendilerinden başka şahidleri olmayanların şahidliği; kendisinin doğru sözlülerden olduğuna dair Allah'ı dört defa şahid tutmasıdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eşlerine zina isnadında bulunan ve kendilerinden başka şahidleri olmayan kimselerden her birinin şahitliği, doğru söylediğine dair Allah'a dört defa yemin etmesiyle yerine gelir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (6-7) Kendi eşlerini zina etmekle suçlayıp da buna dair kendileri dışında şahit bulamayan kocalar ise, kendilerinin doğru söylediklerine dair ayrı ayrı dört kere Allah adına yemin eder, şahitlik eder, beşinci kere ise, yalancı olması halinde, Allah'ın lanetinin kendi üzerine gelmesini isterler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kendi eşlerine zina iftirası atıp da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince; onların her birinin şahitliği, kendilerinin kesinlikle doğru söyleyenlerden olduğuna dair "Allah" adına dört kere (yemin ederek) şahitliktir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Eşlerini suçlayıp kendilerinden başka tanıkları olmayan erkeklerden birinin tanıklığı, doğru konuştuğuna dair dört kez ALLAH'a yemin etmesiyle geçerli olabilir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eşlerine iftira atanlar, kendilerinden başka tanıkları yoksa o zaman onların her birinin tanıklığı, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'ı tanık tutmasıdır.

 • Progressive Muslims

  And those who accuse their wives, but they have no witnesses except for themselves, then the testimony of one of them is to be equivalent to that of four witnesses if he is swearing by God that he is being truthful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who accuse their wives and have no witnesses save themselves, then the witness of one of them is four witnesses by God that he is of the truthful,

 • Aisha Bewley

  Those who make an accusation against their wives and have no witnesses except themselves, such people should testify four times by Allah that they are telling the truth

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who accuse their own spouses, without any other witnesses, then the testimony may be accepted if he swears by GOD four times that he is telling the truth.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who accuse their spouses, but they have no witnesses except for themselves, then the testimony of one of them is to be equivalent to that of four witnesses if it is sworn by God that he is being truthful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who accuse their wives, but they have no witnesses except for themselves, then the testimony of one of them should be four testimonies, swearing by God that he is being truthful.