Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Unutmayın! Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. O sizin ne üzerinde olduğunuzu kesinlikle bilir. O'na döndürüldükleri gün, onlara yaptıklarını haber verecektir. Allah, Her Şeyi En İyi Bilen'dir.

اَلَٓا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۜ قَدْ يَعْلَمُ مَٓا اَنْتُمْ عَلَيْهِۜ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواۜ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
E la inne lillahi ma fis semavati vel ard, kad ya'lemu ma entum aleyh, ve yevme yurceune ileyhi fe yunebbiuhum bi ma amilu, vallahu bi kulli şey'in alim.
#kelimeanlamkök
1elaiyi bilinki
2inneşüphesiz
3lillahiAllah'ındır
4maolanlar
5fi
6s-semavatigöklerdeسمو
7vel'erdive yerdeارض
8kadandolsun
9yea'lemubilirعلم
10mane iş
11entumsizin
12aleyhiüzerinde olduğunuzu
13ve yevmeve günيوم
14yurceunedöndürül(üp götürül)dükleriرجع
15ileyhiO'na
16feyunebbiuhumonlara haber verirنبا
17bimane
18amiluyaptıklarınıعمل
19vallahuAllah
20bikulliherكلل
21şey'inşeyiشيا
22alimunbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Dikkat ediniz, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O, sizin ne durumda olduğunuzu bilir. O'na döndürüldükleri gün ne yaptıklarını insanlara haber verecektir. Allah, her şeyi bilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Dikkat edin! Göklerde ve yerde ne varsa yalnızca Allah'a aittir. O, sizin ne hâlde olduğunuzu elbette bilmektedir. Huzuruna döndürülecekleri gün (dünyada) yapmış olduklarını (Allah) onlara bildirecektir. Allah her şeyi bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerde ve yerde olanlar hep ALLAH'a aittir. İçinde bulunduğunuz her durumu bilir. Nitekim kendisine döndürülecekleri gün, yaptıkları her şeyi onlara bildirecektir. ALLAH her şeyi bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Unutmayın! Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. O sizin ne üzerinde olduğunuzu kesinlikle bilir. O'na döndürüldükleri gün, onlara yaptıklarını haber verecektir. Allah, Her Şeyi En İyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Unutmayın ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ne durumda olduğunuzu gayet iyi bilir. Ona döndürüleceğiniz gün, yaptıklarınızı size* bildirecektir. Allah her şeyi bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İyi bilin ki, göklerde ve yeryüzünde olan her şey, Allah'ın malıdır. İçinde bulunduğunuz durumu bilir. O'na döndürülecekleri gün, yaptıkları şeyleri zaten onlara bildirecektir. Çünkü Allah, her şeyi Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bakın! Göklerde ve yerde olanların hepsi kesinlikle Allah'a aittir; O sizin içinde bulunduğunuz gerçek durumu elbette biliyor; öyle ki, O'na döndürülecekleri gün, evet (o gün) yaptıkları her şey kendilerine haber verilecektir: zira Allah her şeyi bütünüyle bilendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gözünüzü açın! Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. O sizin ne hal üzere olduğunuzu bilir. Bir gün O'na döndürülecekler de O onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir. Allah her şeyi iyice bilmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dikkatli olun; göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O, üzerinde bulunduğunuz şeyi elbette bilir. Ve O'na döndürülecekleri gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah, her şeyi bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Uyanın, göklerde ve yerde ne varsa hep Allah'ındır. O, sizin bulunduğunuz durumu mutlaka bilir. Hele O'na döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah herşeyi hakkıyla bilendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Unutmayın, göklerde ve yerde var olan her şey Allah'a aittir; (ve dolayısıyla) sizin içinde bulunduğunuz durumu ve güttüğünüz amacı çok iyi bilmektedir O! Ve (yaşayan herkes) bir gün O'na geri dönecek; ve o zaman O, (hayattayken) yapıp ettikleri her şeyi kendilerine haber verecek; çünkü, Allah her şeyi bütün gerçeğiyle bilir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bilmiş olun ki şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. O, içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah'a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah'ın onlara haber vereceği günü hatırla. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Uyanın! her halde Göklerde ve Yerde ne varsa hep Allahındır, muhakkak o, sizin ne üzerinizde bulunduğunuzu bilir, hele ona irca' olunacakları gün ki ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir, ve Allah her şeye alimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İyi bilinki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. O, sizin ne iş üzerinde bulunduğunuzu, (ne yaptığınızı, içinizde nasıl bir niyet taşıdığınızı) bilir. O'na döndürülüp götürüldükleri gün, ne yaptıklarını onlara haber verir. Allah, her şeyi bilendir.

 • Gültekin Onan

  Dikkatli olun; göklerde ve yerde olanların hepsi Tanrı'nındır. O, üzerinde bulunduğunuz şeyi elbette bilir. Ve O'na döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Tanrı, her şeyi bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Gözünüzü açın: Şübhesiz göklerde ve yerde ne varsa Allahındır. O, sizin ne üzerinde bulunduğunuzu ve (muhaaliflerin) kendisine döndürü (lüb götürü) lecekleri günü muhakkak biliyor. Onlara neler yapdıklarını haber verecekdir O. Allah her şey'i hakkıyle bilendir.

 • İbni Kesir

  Dikkat edin, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O, içinde bulunduğunuz durumu da, kendisine döndürüleceğiniz günü de muhakkak bilir. Onlara işlediklerini haber verecektir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şunu iyi bilin ki; Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizin ne üzerinde olduğunuzu bilir. O'na döndürülecekleri gün, ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah, her şeyi bilmektedir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Dikkat edin! Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O şu anda içinde bulunduğunuz durumu da pek iyi biliyor. İnsanların kendi huzuruna götürülecekleri büyük duruşma günü, yapmış oldukları şeyleri tek tek kendilerine bildirip karşılığını verecektir. Allah her şeyi pek iyi bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dikkat edin! Muhakkak ki semalarda ve arzda ne var ise Allah içindir (O'nun Esma'sının açığa çıkması içindir)! Sizin ne (hal) üzere olduğunuzu gerçekten bilir.. . O'na rücu ettirilecekleri süreçte, onlara yaptıklarının ne olduğunu bildirecektir. . . Allah her şeyi (şey'lerin Esma'sıyla hakikati olarak) Bilen'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerde ve yerde olanlar hep ALLAH'a aittir. İçinde bulunduğunuz her durumu bilir. Nitekim kendisine döndürülecekleri gün, yaptıkları her şeyi onlara bildirecektir. ALLAH her şeyi bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Unutmayın! Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. O sizin ne üzerinde olduğunuzu kesinlikle bilir. O'na döndürüldükleri gün, onlara yaptıklarını haber verecektir. Allah, Her Şeyi En İyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  Certainly, to God belongs all that is in the heavens and the Earth. Surely, He knows what your condition is; and on the Day when they are returned to Him, He will inform them of everything they had done. God is aware of all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  In truth, to God belongs what is in the heavens and the earth. He knows upon what you stand. And the day they are returned to Him, then will He inform them of what they did; and God knows all things.

 • Aisha Bewley

  Everything in the heavens and the earth belongs to Allah. He knows what you are engaged upon. On the Day when they are returned to Him, He will inform them of what they did. Allah has knowledge of all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Absolutely, to GOD belongs everything in the heavens and the earth. He fully knows every condition you may be in. The day you are returned to Him, He will inform them of everything they had done. GOD is fully aware of all things.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Certainly, to God belongs all that is in the heavens and the earth. Surely, He knows what your condition is; and on the Day when they are returned to Him, He will inform them of everything they had done. God is aware of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Certainly, to God belongs all that is in the heavens and the earth. Surely, He knows what your condition is; and on the day when they are returned to Him, He will inform them of everything they had done. God is aware of all things.