Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

En yakın bir yerde. Bu yenilgilerinden sonra pek yakında galip geleceklerdir.

ف۪ٓي اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَۙ
Fi ednel ardı ve hum min ba'di galebihim se yaglibun.
#kelimeanlamkök
1fi
2ednaen yakınدنو
3l-erdibir yerdeارض
4vehumve onlar
5min
6bea'disonraبعد
7galebihimyenilgilerindenغلب
8seyeglibuneyeneceklerdirغلب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (2, 3, 4, 5) Rumlar (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın yerde yenildi. (Oysa) onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç sene içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir (yetki) yalnızca Allah'a aittir. O gün, müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir.* (Allah) dilediğine (layık olana) yardım eder. O güçlüdür, çok merhametlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yeryüzünün/ülkenin en alçak yerinde... Yengilerinden sonra yenileceklerdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  En yakın bir yerde. Bu yenilgilerinden sonra pek yakında galip geleceklerdir.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Yenilgi) Çok yakın bir yerde* oldu. Onlar, bu yenilginin ardından galip geleceklerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yeryüzünün en alçak yerinde. Yenilgilerinden sonra da yeneceklerdir.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (üstelik) en yakın yerde; ama onlar, bu yenilgilerinin ardından yeniden galip gelecekler;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yeryüzünün en yakın/en alçak bir yerinde. Ama onlar yengilerinin ardından galip duruma geçecekler,

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  yeryüzünün yakınında; ama onlar bu yenilgilerinin arkasından muhakkak üstün geleceklerdir,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  yakın bir yerde; ama bu yenilgiye rağmen (yeniden) üstünlük sağlayacaklar

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (2-5) Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Arzın yakınında, maamafih onlar bu mağlubiyyetlerinin arkasından bir kaç sene içinde muhakkak galebe edecekler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Bölgeye) En yakın bir yerde. Onlar (bu) yenilgilerinden sonra yeneceklerdir;

 • Gültekin Onan

  Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından gaalib olacaklar,

 • İbni Kesir

  Yakın bir yerde. Ama onlar, bu yenilgilerinden sonra galib geleceklerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yenilgiden sonra galip geleceklerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (2-3) Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yakın bir bölgede.. . Onlar (Rum) bu yenilgiden sonra, galip geleceklerdir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  (Arapların yaşadığı) bölgeye en yakın yerde... Yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  En yakın bir yerde. Bu yenilgilerinden sonra pek yakında galip geleceklerdir.

 • Progressive Muslims

  At the lowest point on the Earth. But after their victory, they will be defeated.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  In the lowest earth; but they, after their defeat, will be victorious

 • Aisha Bewley

  in the land nearby, but after their defeat they will themselves be victorious

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  In the nearest land. After their defeat, they will rise again and win.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  At the lowest part on the earth. But after their victory, they will be defeated.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  At the lowest point on the earth. But after their victory, they will be defeated.