Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Veya size bir yararları ya da zararları oluyor mu?"

اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ
Ev yenfeunekum ev yedurrun.
#kelimeanlamkök
1evyahut
2yenfeunekumsize fayda verebiliyorlar (mı?)نفع
3evveya
4yedurrunezarar verebiliyorlar( mı)?ضرر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Onlara İbrahim'in kıssasını anlat! İbrahim, babasına ve ulusuna "nelere tapıyorsunuz?" demişti. Onlar: "Putlara tapıyoruz; onlarla ilgilenip duruyoruz" demişlerdi. İbrahim: "Çağırdığınız zaman sizi duyarlar mı ve size bir fayda ve zarar verirler mi?" demişti. Onlar: "Ancak, babalarımızı da böyle yaparken bulduk" demişlerdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (72, 73) (İbrahim) "Kendilerine yalvardığınızda sizi duyuyorlar veya size yarar ya da zarar verebiliyorlar mı?" diye sormuştu.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Yahut size yarar veya zarar verebiliyorlar mı?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Veya size bir yararları ya da zararları oluyor mu?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Size bir faydaları veya zararları oluyor mu?"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Size yarar sağlıyorlar mı?" "Veya yitime uğratabiliyorlar mı?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "ya da, size bir yararları veya zararları dokunuyor (mu)?"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Size yarar sağlıyor yahut zarar veriyorlar mı?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Ya da size bir yararları veya zararları dokunuyor mu?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  veya size bir fayda yahut bir zarar verirler mi?"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  yahut size fayda ya da zarar verebildiklerine (gerçekten inanıyor musunuz)?" dedi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Veya size bir menfeat verir yahud bir zarar ederler mi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı?"

 • Gültekin Onan

  "Ya da size bir yararları veya zararları dokunuyor mu?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Yahud size (taparsanız) bir faide veya (tapmazsanız) bir zarar yapıyorlar mı"?

 • İbni Kesir

  Yahut size fayda veya zarar veriyorlar mı?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ya da size faydaları veya zararları dokunuyor mu?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (72-73) "Peki" dedi, "Siz kendilerine dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Yahut size fayda sağlıyor ya da zarar veriyorlar mı?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Yahut size yarar veya zarar verebiliyorlar mı?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Veya size bir yararları ya da zararları oluyor mu?"

 • Progressive Muslims

  "Or do they benefit you or harm you"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Or benefit you, or do harm?”

 • Aisha Bewley

  or do they help you or do you harm?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Can they benefit you, or harm you?"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Ordo they benefit you or harm you?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Or do they benefit you or harm you?"