Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan bazı zümrelere, kendilerini sınamak için, dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere imrenme. Rabb'inin rızkı daha hayırlıdır ve kalıcıdır.

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِه۪ٓ اَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِۜ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَاَبْقٰى
Ve la temuddenne ayneyke ila ma metta'na bihi ezvacen minhum zehretel hayatid dunya li neftinehum fih, ve rızku rabbike hayrun ve ebka.
#kelimeanlamkök
1ve lave asla
2temuddennedikmeمدد
3ayneykegözleriniعين
4iladoğru
5maşeylere
6mettea'nafaydalandırdığımızمتع
7bihionunla
8ezvacenbazı zümreleriزوج
9minhumonlardan
10zehratesüsüneزهر
11l-hayatihayatınınحيي
12d-dunyadünyaدنو
13lineftinehumkendilerini denemek içinفتن
14fihio konuda
15ve rizkuve rızkıرزق
16rabbikeRabbininربب
17hayrundaha hayırlıdırخير
18ve ebkave daha süreklidirبقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak onlara verdiğimiz çeşit çeşit nimetlere göz dikme!Rabbinin nimeti hem daha üstün, hem de daha süreklidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sakın, içinde kendilerini denememiz için pek çok çifti yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözlerini dikme!* Rabbinin rızkı hem hayırlı olandır hem de daha kalıcıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların bazılarına, sınamak için verdiğimiz dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Efendinin senin için hazırladığı nimetler daha iyidir ve süreklidir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlardan bazı zümrelere, kendilerini sınamak için, dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere imrenme. Rabb'inin rızkı daha hayırlıdır ve kalıcıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Dünya hayatının süsü olarak, kendilerini imtihan için üst üste nimetler verdiğimiz kişilere imrenme. Rabbinin verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sınamak için onlardan bir bölümüne verdiğimiz dünya yaşamının çekiciliğine gözünü dikme. Efendinin verdiği geçimlik, daha iyi ve süreklidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve onlardan kimi çiftlere kendilerini sınamak için verdiğimiz bu dünya hayatının aldatıcı parlaklığına gözlerini dikme: zira senin Rabbinin (sana verdiği) nimet, çok daha yararlı ve çok daha kalıcıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlardan bazı çiftlere, kendilerini imtihan etmek için iğreti hayatın süsü olarak verdiğimiz nimetlere gözlerini dikme! Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem daha süreklidir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kafirlerden birkaç çiftini, kendilerini fitneye düşürmek için, dünya hayatının cicibicisi olarak yararlandırdığımız şeylere gözlerini dikme sakın! Oysa Rabbinin rızkı (nimeti) hem daha hayırlı, hem daha kalıcıdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve sakın, pek çoklarına, (sadece) onları sınamak için, avunsunlar diye verdiğimiz dünya hayatına mahsus şu ya da bu parlaklığa, görkeme gözünü dikme; çünkü Rabbinin (sana) sağladığı rızık, daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve sakın öyle şey'e gözlerini uzatma ki biz onun hakkında kafirleri fitneye düşürmek için onunla bir kaç çiftini Dünya hayatın cici bicisinden zevkıyab etmişizdir, halbuki rabbının rızkı hem daha hayırlı, hem daha bakalıdır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlardan bazı zümrelere kendilerini denemek için verdiğimiz dünya hayatının süsüne gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.

 • Gültekin Onan

  Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir,

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlardan (kafirlerden) bir sınıfa, kendilerini fitneye düşürmemiz için, (verdiğimiz ve) faidelendirdiğimiz (bu) dünya hayaatına aid zinetlere ve debdebelere sakın iki gözünü dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı, hem daha süreklidir.

 • İbni Kesir

  Onlardan bazılarına; denemek için verdiğimiz dünya hayatının süsüne gözlerini dikme. Rabbının rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlardan bazılarına, denemek için verdiğimiz dünya hayatının çiçeklerine gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha güzel ve daha kalıcıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlardan bazı zümrelere, sırf kendilerini denemek için verdiğimiz dünya hayatının süslerine gözünü dikme! Rabbinin sana verdiği nimet, hem daha hayırlı ve değerli, hem de daha devamlıdır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sakın gözlerini kaydırma, onlardan bir kısmına, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak (verilmiş) geçici fani zenginliğe! Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha bakidir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların bazılarına, sınamak için verdiğimiz dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Rabbinin senin için hazırladığı nimetler daha iyidir ve süreklidir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendilerini sınamak için, dünya hayatının süsü olarak onlara verdiğimiz şeylere imrenme. Rabb'inin rızkı daha hayırlıdır ve kalıcıdır.

 • Progressive Muslims

  And do not strain your eyes on what We have given other people as luxuries of this worldly life, where We are testing them with it. The provision of your Lord is better and more lasting.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And extend thou not thine eyes towards what We have granted some among them to enjoy — the flower of the life of this world — that We might subject them to means of denial therein; and the provision of thy Lord is better and more enduring.

 • Aisha Bewley

  Do not direct your eyes longingly to what We have given certain of them to enjoy, the flower of the life of this world, so that We can test them by it. Your Lord’s provision is better and longer lasting.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And do not covet what we bestowed upon any other people. Such are temporary ornaments of this life, whereby we put them to the test. What your Lord provides for you is far better, and everlasting.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And do not crave with your eyes what We have bestowed upon some couples from them; the flower of the worldly life; so as to test them in it; and the provision of your Lord is better and more lasting.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not strain your eyes on what We have given other people as luxuries of this worldly life. We are testing them with it; and the provision of your Lord is better and more lasting.