Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her türlü bitkiden çiftler yetiştirdik.

اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلاً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءًۜ فَاَخْرَجْنَا بِه۪ٓ اَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتّٰى
Ellezi ceale lekumul arda mehden ve seleke lekum fiha subulen ve enzele mines semai maa, fe ahrecna bihi ezvacen min nebatin şetta.
#kelimeanlamkök
1ellezio ki
2cealeyaptıجعل
3lekumusize
4l-erdeyeriارض
5mehdenbeşikمهد
6ve selekeve açtıسلك
7lekumsizin için
8fihaonda
9subulenyollarسبل
10ve enzeleve indirdiنزل
11mine-ten
12s-semaigök-سمو
13maenbir suموه
14feehracnave çıkardıkخرج
15bihionunla
16ezvacençiftlerزوج
17min-den
18nebatinbitki-نبت
19şettaher çeşitشتت
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir. Biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah) yeri sizin için beşik yapan, onda sizin için yollar açan ve gökten de su indirendir. O (su) saye(sin)de çeşitli bitkilerden de çiftler çıkarmıştık.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ki yeryüzünü sizin için yaşanılır kıldı, sizin için onda yollar açtı, gökten bir su indirdi ve nitekim onunla çeşit çeşit bitkiler çıkardık.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her türlü bitkiden çiftler yetiştirdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yeryüzünü sizin için beşik gibi yapan ve sizin için orada yollar açan O'dur. Gökten su indirdi de onunla (erkekli, dişili) çiftlerden çeşit çeşit bitkiler bitirdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O, yeryüzünü, sizin için beşik yapmıştır. Size yollar açmış ve gökten su indirmiştir. Böylece, onunla, türlü bitkilerden çiftler çıkardık.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O, sizin için yeryüzünü bir beşik yaptı; ve orada sizin için yolları O açtı; yine gökten yağmuru O indirdi. İşte bu sayede onunla envai çeşit bitkilerden çift çift ürünler çıkarmışızdır;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yeryüzünü size beşik yapan, onda sizin için yollar açan, gökten su indiren O'dur. Biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, orada size yollar açan ve gökten bir su indiren O'dur." dedi. İşte Biz, bu su sayesinde çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Sizin için yeryüzünü bir beşik yapan, (hayatınızı kolaylaştırmak için) onun üzerinde yollar açan, gökten su indiren ve onunla (topraktan) türlü türlü bitki çıkaran O'dur;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir." Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O ki size arzı bir beşik yaptı ve onda size yollar açtı ve semadan bir su indirdi de bu sebeble muhtelif nebattan çiftler çıkarmaktayız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O ki, yeri size beşik yaptı ve onda sizin için yollar açtı, gökten bir su indirdi. Onunla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.

 • Gültekin Onan

  "Ki (rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "O (Rab) ki yer (yüzünü) size bir döşek yapdı, orada sizin için yollar açdı, gökden su (yağmur) indirdi, İşte biz onunla türlü nebatdan çiftler çıkardık.

 • İbni Kesir

  O ki; sizin için, yeryüzünü döşemiş, orada sizin için yollar açmış, gökten su indirmiştir. Biz o su ile çeşitli bitkilerden çifter çifter çıkardık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, yeryüzünü sizin için beşik yaptı ve orada yine sizin için yollar açtı. Gökten su indirip, onunla çeşitli bitkilerden çifter çifter çıkardık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O'dur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Arzı sizin için bir beşik olarak meydana getirip, orada sizin için yollar açar, semadan bir su inzal eder.. . O su ile çeşitli nebattan çiftler çıkardık.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ki yeryüzünü sizin için yaşanılır kıldı, sizin için onda yollar açtı, gökten bir su indirdi ve nitekim onunla çeşit çeşit bitkiler çıkardık.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her türlü bitkiden çiftler yetiştirdik.

 • Progressive Muslims

  The One who made for you the Earth habitable and He made ways for you in it, and He brought down water from the sky, so We brought out with it pairs of vegetation of all types.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (Who made the earth for you as a bed, and inserted roads for you therein; and sent down from the sky water, and thereby have We brought forth diverse kinds of plants:

 • Aisha Bewley

  It is He who made the earth a cradle for you and threaded pathways for you through it and sent down water from the sky by which We have brought forth various different types of plants.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One who made the earth habitable for you, and paved in it roads for you. And He sends down from the sky water with which we produce many different kinds of plants.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The One who made for you the earth habitable and He made ways for you in it, and He brought down water from the sky, so We brought out with it pairs of vegetation of all types.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The One who made for you the earth habitable and He made ways for you in it, and He brought down water from the sky, so We brought out with it pairs of vegetation of all types.