Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, Allah'ın yanı sıra hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabb'ler edindiler. Oysa bunlar, bir tek olan İlah'a kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, bunların ortak koştuklarından münezzehtir.

اِتَّخَذُٓوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَس۪يحَ ابْنَ مَرْيَمَۚ وَمَٓا اُمِرُٓوا اِلَّا لِيَعْبُدُٓوا اِلٰهاً وَاحِداًۚ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۜ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
İttehazu ahbarehum ve ruhbanehum erbaben min dunillahi vel mesihabne meryem, ve ma umiru illa li ya'budu ilahen vahida ,la ilahe illa huve, subhanehu amma yuşrikun.
#kelimeanlamkök
1ittehazuedindilerاخذ
2ehbarahumhahamlarınıحبر
3ve ruhbanehumve rahipleriniرهب
4erbabenrablerربب
5min
6duniayrıدون
7llahiAllah'tan
8velmesihave Mesih'i de
9bneoğluبني
10meryemeMeryem
11ve ma
12umiruoysa emredilmemiştiامر
13illadışında
14liyea'buduibadet etmeleriعبد
15ilahenbir ilahaاله
16vahidentek olanوحد
17layoktur
18ilahetanrıاله
19illabaşka
20huveO'ndan
21subhanehuO münezzehtirسبح
22ammaşeylerden
23yuşrikuneortak koştuklarıشرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını; Hıristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rabler edindiler. Halbuki onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Yahudiler) hahamlarını (bilginlerini), (hristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i (İsa'yı) Allah'ın peşi sıra rabler edinmişlerdi.* (Oysa) onlara ancak tek bir ilaha kulluk etmeleri emrolunmuştu. O'ndan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştuklarından yücedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i ALLAH'ın dışında Efendiler edindiler. Oysa, yalnız tek Tanrı'ya hizmet etmekle emredilmişlerdi. O'ndan başka tanrı yoktur. O, eş koştukları kimselerden de çok Yücedir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, Allah'ın yanı sıra hahamlarını*, rahiplerini* ve Meryem oğlu Mesih'i* Rabb'ler edindiler.* Oysa bunlar, bir tek olan İlah'a kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, bunların ortak koştuklarından münezzehtir.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bilginlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup rab* edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa onlara verilen emir, sadece tek bir ilaha(tanrıya) kul olmalarıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların ortak(şirk) koştuklarından uzaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'tan başka bir de ayrıca; dini uğraş edinenleri, geçimlerini din üzerinden sağlayanları ve Meryem Oğlu Mesih'i efendiler edindiler. Oysa Tanrıya, Tek ve Eşsiz olarak hizmet etmelerinden başka bir buyruk verilmemişti: "O'ndan başka Tanrı yoktur. O, onların ortaklar koştuklarından ayrıktır!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'ın peşi sıra, hahamlarını ve rahiplerini -tabi ki Meryem oğlu Mesih'i de- rabler edindiler. Oysa ki tek bir ilahtan başkasına asla kulluk etmemekle emr olunmuşlardı; (O ki), O'ndan başka ilah yok; ve O onların putlaştırdıkları her şeyden beri ve yücedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah'tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de.. Oysa onlar, tek olan bir ilah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O'ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar, Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini, bir de Meryem oğlu Mesih'i rabler edindiler. Oysa ki, hepsi ancak bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı ki, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur; O, onların ortak koştukları herşeyden münezzehtir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hahamlarını, rahiplerini, bir de Meryem oğlu Mesihi, Allahla beraber rableri olarak gördüler; Oysa, Tek Tanrıdan başkasına kulluk etmekle emrolunmuş değillerdi; (o Tek Tanrı ki,) Ondan başka tanrı yoktur, (O Tek Tanrı ki,) sınırsız kudret ve izzetiyle, (böylelerinin) Onun tanrılığında bir pay yakıştırdıkları her şeyden bütünüyle uzaktır, yücedir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Yahudiler) Allah'ı bırakıp, hahamlarını; (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ahbarlarını, rühbanlarını Allahdan başka rablar edindiler, Meryemin oğlu Mesihi de, halbuki hepsi ancak bir ilaha ıbadet ile emrolunmuşlardır ki başka ilah yok ancak o, tenzih o sübhana onların koştukları şirkten

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

 • Gültekin Onan

  Onlar, Tanrı'yı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de... Oysa onlara tek bir tanrıya kulluktan başkası buyrulmadı / buyrulmamıştı. O'ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştuklarından yücedir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar, Allahı bırakıb bilginlerini, rahiblerini, Meryemin oğlu Mesihi Tanrılar edindiler. Halbuki bunlar da ancak bir olan Allaha ibadet etmelerinden başkasıyle emr olunmamışlardır. Ondan başka hiç bir Tanrı yok. O, bunların eş tutageldikleri her şeyden münezzehdir.

 • İbni Kesir

  Onlar Allah'tan ayrı hahamlarını, rahiblerini rabblar edindiler. Meryem Oğlu Mesih'i de. Halbuki tek tanrıdan başkasına ibadet etmemekle emrolunmuşlardır. O'ndan başka ilah yoktur. O; bunların şirk koştukları şeylerden münezzehtir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, Allah'tan başka alimlerini, din adamlarını ve Meryemoğlu Mesih'i de rabler olarak kabul ettiler. Oysa tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah koştukları şirkten uzaktır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yahudiler hahamlarını, Hıristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek İlaha ibadet etmeleri emr olunmuştu. Ondan başka İlah yoktur. O, onların ortak koştukları şirkten münezzehtir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah dununda ahbarlarını (hahamlarını), ruhbanlarını (rahiplerini) rabler edindiler.. . Meryemoğlu Mesih'i de! (Oysa onlara) sadece Uluhiyeti TEK olana kulluklarının farkındalığını yaşamaları emrolunmuştu. . . La ilahe; illa HU = tanrı yoktur; sadece "HU"! Subhan'dır onların ortak tuttuklarından!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i ALLAH'tan ayrı rabler edindiler. Oysa, yalnız tek Tanrı'ya kulluk etmekle emredilmişlerdi. O'ndan başka tanrı yoktur. O, eş koştukları kimselerden de çok Yücedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, Allah'ı bırakıp, hahamlarını*, rahiplerini* ve Meryem oğlu Mesih'i* Rabb'ler edindiler. Oysa bunlar, bir tek olan İlah'a kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, bunların ortak koştuklarından münezzehtir.*

 • Progressive Muslims

  They took their Priests and Monks to be patrons besides God, and the Messiah son of Mary, while they were only commanded to serve One god, there is no god but He, be He glorified for what they set up.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They take their rabbis and their religious scholars as lords rather than God, and the Messiah, son of Mary; and they were not commanded save to serve One God; there is no god save He. Glory be to Him above that to which they ascribe a partnership!

 • Aisha Bewley

  They have taken their rabbis and monks as lords besides Allah, and also the Messiah, son of Maryam. Yet they were commanded to worship only one God. There is no god but Him! Glory be to Him above anything they associate with Him!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They have set up their religious leaders and scholars as lords, instead of GOD. Others deified the Messiah, son of Mary. They were all commanded to worship only one god. There is no god except He. Be He glorified, high above having any partners.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They have taken their Priests and Monks to be patrons besides God, and the Messiah, son of Mary, while they were only commanded to serve One god, there is no god except He, be He glorified against what they set up.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They took their scholars and priests to be lords besides God, and the Messiah son of Mary, while they were only commanded to serve One god, there is no god but He, be He glorified for what they set up.