Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ancak, kendileriyle yaptığınız antlaşmanın hükümlerine eksiksiz uyan ve size karşı başkalarıyla iş birliğinde bulunmayan müşrikler müstesna. Onlarla antlaşmanın süresini tamamlayın. Allah, takva sahiplerini sever.

اِلَّا الَّذ۪ينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْـٔاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَداً فَاَتِمُّٓوا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْۜ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ
İllellezine ahedtum minel muşrikine summe lem yankusukum şey'en ve lem yuzahiru aleykum ehaden fe etimmu ileyhim ahdehum ila muddetihim, innallahe yuhıbbul muttekin .
#kelimeanlamkök
1illaancak hariç
2ellezinekimseler
3aahedtumandlaşma yaptığınızعهد
4mine-den
5l-muşrikinemüşrikler-شرك
6summesonra
7lem
8yenkusukumsize eksik bırakmayanنقص
9şey'enhiçbir şeyiشيا
10velemve
11yuzahiruarka çıkmayanlarظهر
12aleykumsize karşı
13ehadenhiç kimseyeاحد
14feetimmutamamlayınتمم
15ileyhimonların
16ahdehumandlaşmalarınıعهد
17ilakadar
18muddetihimtanıdığınız süreyeمدد
19inneşüphesiz
20llaheAllah
21yuhibbuseverحبب
22l-muttekinekorunanlarıوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ancak, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden antlaşma şartlarına uyan hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar bu hükmün dışındadır. Onlara verdiğiniz söze, süresi bitinceye kadar riayet ediniz. Allah, sakınanları sever.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden (antlaşma şartlarına uyan), hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar (bu hükmün) dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın! Şüphesiz ki Allah muttakîleri (duyarlı olanları) sever.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, kendileriyle yaptığınız anlaşmanın koşullarına eksiksiz uyan ve size karşı başkalarıyla iş birliğinde bulunmayan putperestlerin anlaşmasını tanıdığınız süreye kadar uygulayın. ALLAH erdemlileri sever.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ancak, kendileriyle yaptığınız antlaşmanın hükümlerine eksiksiz uyan ve size karşı başkalarıyla iş birliğinde bulunmayan müşrikler müstesna. Onlarla antlaşmanın süresini tamamlayın. Allah, takva* sahiplerini sever.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu duyuru, sizinle antlaşma yapmış ve daha sonra bir kusur işlememiş, size karşı kimseye destek vermemiş müşrikleri kapsamaz. Onlara karşı olan andınızı süresinin sonuna kadar koruyun. Allah kendisinden çekinerek korunanları sever.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ancak, ortaklar koşanlar arasında, kendileriyle yaptığınız antlaşmadan bir şey eksiltmeyenler ve size karşı diğerleriyle yardımlaşmayanlar başkadır. Artık, belirlenen süreye dek antlaşmalarınızı koruyun. Kuşkusuz, Allah, sorumluluk bilinci taşıyanları sever.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne var ki, şirk koşanlar arasından kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz ve daha sonra bu anlaşmayı herhangi bir biçimde ihlal etmeyen ve sizin hasımlarınızdan hiç biriyle dayanışma içine girmeyen kimseler bunun dışındadır. Artık onlarla olan anlaşmanıza süresi doluncaya kadar riayet edin! Unutmayın ki Allah sorumlu davrananları sever.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Antlaşma yapmış olduğunuz müşriklerden size karşı bir eksiklik sergilemeyen ve aleyhinizde başka birine yardım etmeyenler müstesnadır. Artık, onlara verdiğiniz sözü belirlenen süreye kadar tam bir şekilde koruyun. Şu bir gerçek ki Allah, sakınanları sever.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınızdan (antlaşmadan) bir şeyi eksiltmeyenler ve size karşı hiç kimseye yardım etmeyenler başka; artık antlaşmalarını, süresi bitene kadar tamamlayın. Şüphesiz, Allah muttaki olanları sever.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden daha sonra antlaşmalarında hiçbir eksiklik yapmamış ve aleyhinizde hiçbir kimseye arka çıkmamış olanlar başka. Bunlarla yaptığınız antlaşmayı süresine kadar tamamen yerine getirin. Allah, her halde sakınanları sever.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ancak, kendileriyle sizin (ey inananlar) bir andlaşma yapmış bulunduğunuz Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlar arasından size karşı yükümlülüklerinde bundan böyle bir kusur işlemeyen ve size karşı kimseye arka çıkmayan kimseler bu söylenenlerin dışındadırlar; öyleyse onlarla olan andlaşmanıza, üzerinde anlaştığınız süre doluncaya kadar riayet edin. (Ve bilin ki) Allah, yalnızca, kendisine karşı sorumluluk bilinci içinde olanları sever.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ancak Allah'a ortak koşanlardan, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar, bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları sever.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ancak muahede yapmış olduğunuz müşriklerden bilahare size ahidlerinde hiç bir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinizde hiç bir kimseye muzaheret etmemiş bulunanlar müstesna, bunlara müddetlerine kadar ahidlerini tamamiyle iyfa edin, her halde Allah, müttekileri sever

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ancak andlaşma yaptığınız müşriklerden, (andlaşma şartlarından) hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve size karşı hiç kimseye arka çıkmayanların andlaşmalarını, kendilerine tanıdığınız süreye kadar tamamlayın. Çünkü Allah korunanları sever.

 • Gültekin Onan

  Ancak müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınızdan (antlaşmadan) bir şeyi eksiltmeyenler ve size karşı hiç kimseye yardım etmeyenler başka; artık antlaşmalarını, süresi bitene kadar tamamlayın. Şüphesiz, Tanrı muttaki olanları sever.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Muaahede yapdığınız müşriklerden size (ahidierinin şartlarında) hiçbir şey eksiklik yapmamış, aleyhinizde (düşmanlarınızdan) hiç bir kimseye yardım etmemiş olanlar (bu hükümden) müstesnadır. O halde onların müddetleri (bitinceye) kadar ahidlerini tamamlayın. Çünkü Allah (haksızlıkdan) sakınanları sever.

 • İbni Kesir

  Yalnız muahede yaptığınız müşriklerden, muahede hükümlerinde size karşı bir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde kimseye yardım etmeyenler, müstesnadır. O halde anlaşmayı, sonuna kadar tamamlayın. Muhakkak ki Allah, müttakileri sever.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yalnız antlaşma hükümlerinde size karşı bir eksiklik yapmayan ve aleyhinize kimseye yardım etmeyen müşriklerle yaptığınız antlaşmaya sonuna kadar riayet edin. Allah muttakileri sever.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ancak kendileriyle antlaşma yapmanızdan sonra, şartları hiç bir şey eksiltmeksizin tamamen yerine getiren ve sizin aleyhinizde hiçbir kimseye destek vermeyen müşrikler, bu hükmün dışındadırlar. Bunlarla sözleşmenin müddeti tamamlanıncaya kadar antlaşma şartlarına riayet edin. Allah, Kendisine karşı gelmekten, özellikle ahdi bozmaktan sakınanları sever.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Anlaşma yaptığınız müşriklerden, (anlaşma şartlarınızda) size karşı bir eksik uygulama yapmamış, sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar hariç.. . Anlaşmaların süresi kadarıyla sözünüzü yerine getirin. Muhakkak ki Allah korunanları sever.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, kendileriyle yaptığınız anlaşmanın koşullarına eksiksiz uyan ve size karşı başkalarıyla işbirliğinde bulunmayan putperestlerin anlaşmasını tanıdığınız süreye kadar uygulayın. ALLAH erdemlileri sever.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ancak, kendileriyle yaptığınız antlaşmanın hükümlerine eksiksiz uyan ve size karşı başkalarıyla iş birliğinde bulunmayan müşrikler müstesna. Onlarla antlaşmanın süresini tamamlayın. Allah, takva* sahiplerini sever.

 • Progressive Muslims

  Except for those with whom you had a treaty from among those who have set up partners if they did not reduce anything from it nor did they plan to attack you; you shall continue the treaty with them until its expiry. God loves the righteous.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Save the idolaters with whom you made a covenant then who have not been deficient towards you in anything, nor assisted anyone against you; so fulfil to them your covenant to its term; God loves those of prudent fear.

 • Aisha Bewley

  except those among the idolaters you have treaties with, who have not then broken their treaties with you in any way, nor granted assistance to anyone against you. Honour their treaties until their time runs out. Allah loves those who have taqwa.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If the idol worshipers sign a peace treaty with you, and do not violate it, nor band together with others against you, you shall fulfill your treaty with them until the expiration date. GOD loves the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Except for those with whom you had made a pledge from among the polytheists if they did not reduce anything from it nor did they support anyone against you; you shall continue the pledge with them until its expiry. God loves the righteous.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Except for those with whom you had a treaty from among those who have set up partners if they did not reduce anything from it nor did they plan to attack you; you shall fulfill their terms until they expire. God loves the righteous.