Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bu Allah ve Resul'ünden; Hacc-ı Ekber gününde, insanlara bir duyurudur. Allah ve Resul'ü müşriklerden uzaktır. Ey müşrikler! Eğer tevbe ederseniz, bu sizin için hayırlı olandır. Eğer yüz çevirirseniz, iyi bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Kafirleri can yakıcı bir azaptan haberdar et.

وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِه۪ٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَر۪ٓيءٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَۙ وَرَسُولُهُۜ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُٓوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِۜ وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَل۪يمٍۙ
Ve ezanun minallahi ve resulihi ilen nasi yevmel haccıl ekberi ennallahe beriun minel muşrikine ve resuluh , fe in tubtum fe huve hayrun lekum, ve in tevelleytum fa'lemu ennekum gayru mu'cizillah , ve beşşirillezine keferu bi azabin elim.
#kelimeanlamkök
1ve ezanunve duyurudurاذن
2mine-tan
3llahiAllah-
4ve rasulihive Elçisindenرسل
5ila
6n-nasiinsanlaraنوس
7yevmegünüيوم
8l-hacciHacحجج
9l-ekberien büyükكبر
10enneşüphesiz
11llaheAllah
12beri'unuzaktırبرا
13mine-dan
14l-muşrikineputa tapanlar-شرك
15ve rasuluhuve Elçisiرسل
16feineğer
17tubtumtevbe edersenizتوب
18fehuvebu
19hayrundaha iyidirخير
20lekumsizin için
21veinve eğer
22tevelleytumdönersenizولي
23fea'lemubilin kiعلم
24ennekumsiz
25gayrudeğilsinizغير
26mua'ciziaciz bırakacakعجز
27llahiAllah'ı
28ve beşşirive müjdeleبشر
29ellezinekimselere
30keferuinkar eden(lere)كفر
31biazabinbir azabıعذب
32eliminacıالم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  En büyük hac/ hacc-ı ekber gününde Allah ve Peygamberinden insanlara bir bildiridir: Allah ve Rasulü müşriklerle ilişkisini kesmiştir. Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır; eğer yüz çevirirseniz biliniz ki, siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Kafirlere elem verici azabı müjdele!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bu), en büyük hac gününde* Allah ve Elçisinden (bütün) insanlara bir bildiridir: Allah müşriklerden uzaktır, Elçisi de. Tevbe ederseniz, bu sizin için hayırlı olandır. Yüz çevirirseniz, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. O kâfir olanlara elem verici bir azabı müjdele!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu, aynı zamanda, ALLAH ve elçisinden tüm halka, büyük konferans günü yayımlanmış bir bildiridir: ALLAH putperestlerden uzaktır, elçisi de... Tövbe ederseniz sizin için daha iyidir. Dönerseniz, bilin ki siz ALLAH'ı aciz bırakamazsınız. İnkarcılara acı bir azabı müjdele.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bu Allah ve Resul'ünden; Hacc-ı Ekber* gününde, insanlara bir duyurudur. Allah ve Resul'ü müşriklerden uzaktır. Ey müşrikler! Eğer tevbe ederseniz, bu sizin için hayırlı olandır. Eğer yüz çevirirseniz, iyi bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Kafirleri* can yakıcı bir azaptan haberdar et.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu büyük hac gününde Allah ve Elçisi tarafından bütün insanlara bildirilen şudur: Allah'ın o müşriklere desteği yoktur; elçisinin de öyle. Ey müşrikler, dönüş yaparsanız (tevbe) hayrınıza olur. Sırt çevirirseniz bilin ki siz, Allah'ı çaresiz bırakamazsınız. Kafirlere* acıklı bir azabı müjdele.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'tan ve O'nun elçisinden, Büyük Hac Günü'nde, insanlara duyurudur: "Kuşkusuz, Allah, ortaklar koşanlardan uzaktır; O'nun elçisi de. Artık, Pişmanlık gösterirseniz, sizin için bu daha iyidir. Yüz çevirirseniz, iyi bilin ki, Allah'ı, güçsüz bırakamazsınız!" Nankörlük edenlere acı bir cezayı bildir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine Allah ve O'nun Elçisi'nden, Büyük Hac gününde bütün insanlığa yapılmış bir duyurudur ki; Allah kendine mahsus özellikleri başkalarına yakıştıranlarla ilişiğini kesmiştir; O'nun elçisi de öyle. Bundan böyle tevbe ederseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır; fakat (bu davetten) yüz çevirirseniz, iyi bilin ki siz Allah'ı asla atlatamazsınız. Nitekim, inkar ve ihanette ısrar edenleri can yakıcı bir azap ile müjdele.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bir de Allah ve resulünden insanlara Büyük Hac günü bir duyuru var: Allah da O'nun elçisi de müşriklerden kesinlikle uzaktır. O halde, tövde ederseniz bu sizin için hayırlırdır. Yok eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, siz Allah'ı acze düşüremezsiniz. Küfre saplananlara acıklı bir azabı muştula!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve büyük Hacc (Hacc-ı Ekber) günü, Allah'tan ve Resulü'nden insanlara bir duyuru: Kesin olarak Allah, müşriklerden uzaktır, O'nun Resulü de... Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır; yok eğer yüz çevirirseniz, bilin ki Allah'ı elbette aciz bırakacak değilsiniz. İnkar edenleri acı bir azabla müjdele.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de Allah ve Peygamberinden Hacc-ı Ekber gününde insanlara bir bildiridir ki, Allah da Peygamberi de müşriklerden kesinlikle uzaktır. Hemen tevbe ederseniz, hakkınızda hayırlı olur. Eğer aldırmazsanız, bilin ki, Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah'ı ve Peygamberi tanımayanlara acı bir azabı müjdele!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve yine Allahtan ve Onun Elçisinden bu Büyük Hac günü bütün insanlığa (yapılmış) bir duyurudur şu: "Allahın Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlarla hiçbir bağlantısı yoktur; Onun Elçisinin de (öyle). Hal böyleyken artık tevbe ederseniz, kendi iyiliğinize olacaktır bu; yok eğer (bu fırsatı da) teperseniz, o zaman, bilin ki, Allahın gözetiminden asla kurtulamayacaksınız!" Ve (bütün bunlardan sonra) sen (ey Peygamber), hakkı inkara şartlanmış olan o kimselere çok çetin bir azabı müjdele.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hacc-ı ekber gününde, Allah ve Resulünden bütün insanlara bir bildiridir: Allah ve Resulü, Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz, şunu iyi bilin ki, siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. İnkarcılara, elem dolu bir azabı müjdele!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de Allah ve Resulünden hacci ekber günü insanlara bir i'lan, ki Allah müşriklerden beriydir, Resulü de, derhal tevbe ederseniz o, hakkınızda hayırdır, yok eğer aldırmazsanız biliniz ki siz, Allahı aciz bırakacak değilsiniz ve Allahı, Peygamberi tanımıyanlara elim bir azabı tebşir et

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  En büyük Hac günü, Allah ve Elçisinden insanlara duyurudur: Allah ve Elçisi puta tapanlardan uzaktır. Eğer tevbe ederseniz, bu sizin için daha iyidir. Ve eğer dönerseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz! (Ey Muhammed) kafirlere acı bir azabı müjdele.

 • Gültekin Onan

  Ve büyük Hacc (Hacc-ı Ekber) günü, Tanrı'dan ve Resülü'nden insanlara bir duyuru: Kesin olarak Tanrı, müşriklerden uzaktır, O'nun Resülü de... Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır; yok eğer yüz çevirirseniz, bilin ki Tanrı'yı elbette aciz bırakacak değilsiniz. Küfredenleri acı bir azabla müjdele.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ve (bu), hacc-ı ekber günü Allahdan ve Resulünden insanlara (şöyle) bir i'lamdır: Allah ve Resulü müşrikler (i himaye etmek) den artık kat'iyyen uzakdır. (Bununla beraber) eğer (küfürden ve muaahedelere haainlik etmekden) tevbe ve rücu ederseniz bu, sizin için hayırlıdır. Eğer (yine) yüz çevirirseniz, (şunu) bilin ki, şübhesiz, siz Allahı aaciz bırakabilecek değilsiniz. O küfredenlere (Allahı ve peygamberi tanımayanlara) acıklı bir azabı müjdele!

 • İbni Kesir

  Büyük hacc günü, insanlara Allah ve Rasulünden bir ilandır. Muhakkak ki Allah ve Rasulü, artık müşriklerden uzaktır. Eğer tevbe ederseniz; bu, sizin için daha hayırlıdır. Yok eğer yüz çevirirseniz; bilin ki; siz, Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Küfredenlere elem verici bir azabı müjdele.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah ve Resulü'nden en büyük hac gününde insanlara bir duyurudur ki Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Yüz çevirirseniz bilin ki Allah'tan kaçamazsınız. Kafirlere acı veren azabı müjdele!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu Büyük Hac günü, Allah ve Resulünden insanlara şunu ilan edin ki: "Allah da, Resulü de müşriklerden beridir. Şayet şirkten tövbe edip tevhide yönelirseniz bu, elbette sizin için daha hayırlı olur. İyi biliniz ki siz Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Kafirleri pek acı bir azapla müjdele!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Haccı Ekber Günü, Allah ve Rasulünden insanlara bir ezandır (çağrı) ki, Allah da, O'nun Rasulü de müşriklerden beridir! Eğer tövbe ederseniz, sizin için daha hayırlıdır.. . Şayet yüz çevirirseniz, iyi bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. . . O hakikat bilgisini inkar edenleri, bunun sonucu acı bir azap ile müjdele.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu, aynı zamanda, ALLAH ve elçisinden tüm halka, büyük hac günü yayımlanmış bir bildiridir: ALLAH putperestlerden uzaktır, elçisi de... Tevbe ederseniz sizin için daha iyidir. Dönerseniz, bilin ki siz ALLAH'ı aciz bırakamazsınız. İnkarcılara acı birazabı müjdele.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bu Allah ve Resul'ünden; Hacc-ı Ekber* gününde, insanlara bir duyurudur. Allah ve Rasul'ü müşriklerden uzaktır. Ey müşrikler! Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz, iyi bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçeği yalanlayan nankörleri can yakıcı bir azapla müjdele(!)

 • Progressive Muslims

  And a declaration from God and His messenger to the people, on this, the peak day of the Pilgrimage: "That God and His messenger are innocent from all those who set up partners. " If you repent, then it is better for you, and if you turn away, then know that you will not escape God. And give news to those who have rejected of a painful retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And a proclamation from God and His messenger to mankind on the day of the greater pilgrimage: “God is free of the idolaters, as is His messenger. And if you repent, it is better for you; but if you turn away, know that you cannot escape God.” And bear thou tidings to those who ignore warning of a painful punishment,

 • Aisha Bewley

  A proclamation from Allah and His Messenger to mankind on the day of the greater pilgrimage: ‘Allah is free of the idolaters, as is His Messenger. If you make tawba, it will be better for you. But if you turn your backs, know that you cannot thwart Allah.’ Give the kuffar the news of a painful punishment –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  A proclamation is herein issued from GOD and His messenger to all the people on the great day of pilgrimage, that GOD has disowned the idol worshipers, and so did His messenger. Thus, if you repent, it would be better for you. But if you turn away, then know that you can never escape from GOD. Promise those who disbelieve a painful retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And a proclamation from God and His messenger to the people, on the greater Pilgrimage day: "That God and His messenger are innocent from the polytheists." If you repent, then it is better for you, and if you turn away, then know that you will not escape God. And give news to those who have rejected of a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  A declaration from God and His messenger to the people, on this, the peak day of the Pilgrimage: "That God and His messenger are free from obligation to those who set up partners." If you repent, then it is better for you, but if you turn away, then know that you will not escape God. Promise those who have rejected of a painful retribution;