Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan sana bakanlar da var. Fakat körlere sen mi doğru yolu göstereceksin? Eğer basiretli değillerse!

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَيْكَۜ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ
Ve minhum men yanzuru ileyk, e fe ente tehdil umye ve lev kanu la yubsırun.
#kelimeanlamkök
1ve minhumve onlardan vardır
2menkimseler
3yenzurubakan(lar)نظر
4ileykesana
5efeentesen
6tehdidoğru yola iletebilecek misin?هدي
7l-umyekörleriعمي
8velevve eğer
9kanuكون
10la
11yubsirunegörmüyorlarsaبصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlardan sana bakanlar da vardır. Peki, körleri sen mi doğru yola ileteceksin? Hele gönül gözleriyle de görmüyorlarsa!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlardan sana bakan da vardır. Fakat (gerçeği) göremiyorlarsa körleri sen mi doğru yola ulaştıracaksın!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan sana bakanlar da var; görüşü olmayan körleri sen mi doğruya ileteceksin?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlardan sana bakanlar da var. Fakat körlere* sen mi doğru yolu göstereceksin? Eğer basiretli* değillerse!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlardan kimi de sana bakar durur. Sen körlere yol gösterebilir misin? Hele bir de basiretlerini* kullanmıyorlarsa?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onların arasında, sana bakanlar da vardır. Öyleyse görüşü olmayan körleri, sen mi doğru yola eriştireceksin?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine onlar arasında sana (sanki görürmüş gibi) bakanlar var; iyi de, eğer basiretleri bağlı ise sen (böylesi) körlerin görmesini sağlayabilir misin?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlardan sana bakanlar da vardır. Peki, körlere sen mi kılavuzluk edeceksin? Hele, kalp gözleriyle de görmüyorlarsa!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve sana bakacak olanlar vardır. Ama kör olanları -üstelik basiretleri de yoksa- sen mi doğru yola ulaştıracaksın?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İçlerinden sana bakanlar da var; ama basiretleri de yokken sen mi hidayet edeceksin?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve yine onların aralarında sana bakıyormuş gibi yapanlar var; ama, eğer göremiyorlarsa, sen hiç körlere doğru yolu gösterebilir misin?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru yolu göstereceksin?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçlerinden sana bakanlar da var, fakat basıretleri de yokken körlere sen mi hidayet edeceksin?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçlerinden sana bakanlar da var. Fakat körleri sen mi yola götüreceksin? Hele sezgileriyle de görmüyorlarsa?

 • Gültekin Onan

  Ve sana bakacak olanlar vardır. Ama kör olanları -üstelik basiretleri de yoksa- sen mi doğru yola ulaştıracaksın.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere sen mi doğru yolu göstereceksin? Hele (kalb gözlerinden de) görmez olurlarsa!.

 • İbni Kesir

  İçlerinde sana bakanlar da vardır. Körlere sen mi yol göstereceksin? Üstelik hiç görmüyorlarsa.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Onlardan sana bakanlar vardır. Basiretlerini kaybetmişlerse körlere sen mi yol göstereceksin?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin, hele basiretleri de yoksa!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlardan sana bakanlar da vardır.. . Körlere doğru yolu gösterebilir misin, basiretten yoksunlarsa?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan sana bakanlar da var; görüşü olmayan körleri sen mi doğruya ileteceksin?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlardan sana bakanlar da var. Eğer görmüyorlarsa, körlere* sen mi doğru yolu göstereceksin?

 • Progressive Muslims

  And there are some of them who look at you; but can you guide the blind, if they do not see

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among them is he who looks at thee — canst thou guide the blind when they do not see?

 • Aisha Bewley

  Among them there are some who look at you. But can you guide the blind, even though they cannot see?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Some of them look at you, but can you guide the blind, even though they do not see?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And there are some of them who look at you; but can you guide the blind, if they do not see?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Among them are some who look at you; but can you guide the blind, even though they will not see?