Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, öleceklerin ölümleri anında canlarını alır; ölmeyecek olanların da uykularında. Ölümüne hükmettiğini yanında tutar, diğerlerini belirlenmiş bir süreye kadar salıverir. Bunda düşünen bir halk için alınacak pek çok ders vardır.

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ ح۪ينَ مَوْتِهَا وَالَّت۪ي لَمْ تَمُتْ ف۪ي مَنَامِهَاۚ فَيُمْسِكُ الَّت۪ي قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُسَمًّىۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha, fe yumsikulleti kada aleyhel mevte ve yursilul uhra ila ecelin musemma, inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun.
#kelimeanlamkök
1allahuAllah
2yeteveffavefat ettirirوفي
3l-enfusecanlarıنفس
4hinesırasındaحين
5mevtihaölümleriموت
6velletive kimseleri
7lem
8temutölmeyen(leri)موت
9fi
10menamihauykularındaنوم
11feyumsikusonra yanında tutarمسك
12lletikimseleri
13kadahükmettiğiقضي
14aleyhaüzerlerinde
15l-mevteölümüneموت
16ve yursiluve salıverirرسل
17l-uhraötekileriniاخر
18ilakadar
19ecelinbir süreyeاجل
20musemmenbelirliسمو
21inneşüphesiz
22fivardır
23zalikebunda
24layatinibretlerايي
25likavminbir toplum içinقوم
26yetefekkerunedüşünenفكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, canları, ölümleri sırasında alır; ölmeyenleri de uykuları sırasında... Sonra, haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar; ötekileri, belirlenen belli bir süreye kadar salıverir. Bunda düşünen bir toplum için dersler vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah (nefislerin) ölüm zamanı gelince, ölmeyenin de uykusundayken nefisleri vefat ettirir.* Ölümüne hükmettiğini (kişinin ruhunu katında) tutar; diğerini ise (ölüm zamanı gelmeyeni ise) belirlenmiş bir süreye kadar (kişiye) gönderir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için dersler vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH ölümü anında nefsi (bilinci) alır; ölmeyenleri de uyku anında... Hakkında ölüm kararı verdiklerini tutar ve diğerlerini de belli bir süreye kadar salıp gönderir. Düşünen bir topluluk için bunda dersler ve işaretler vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, öleceklerin ölümleri anında canlarını alır; ölmeyecek olanların da uykularında. Ölümüne hükmettiğini yanında tutar, diğerlerini belirlenmiş bir süreye kadar salıverir. Bunda düşünen bir halk için alınacak pek çok ders vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah ölüm esnasında ruhları alır*, ölmeyenlerinkini de uykuda alır. Ölümüne hükmettiğini tutar, ötekini o belirlenmiş eceline* belli bir vakte kadar salıverir. Bunda, düşünen bir topluluk için göstergeler (ayetler) vardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, ölüm zamanı geldiğinde öldürür; ölmeyenleri de uykuları sırasında. Böylece, hakkında ölüm yargısı verdiklerini alıkoyar; diğerlerini de belirlenmiş bir süreye dek bırakır. Aslında, işte bunda, düşünen bir toplum için kesinlikle bir gösterge vardır.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah insanların canlarını ölümleri sırasında alır, henüz ölmemiş olanları da uykusunda alır: Derken ölümüne hükmettiklerini (katında) tutar, geri kalanı sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar (geriye) salar. Kuşkusuz bunda, düşünen bir toplumun alacağı bir ders mutlaka vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, canları, ölümleri sırasında alır, ölmeyenleri de uykuları sırasında. Sonra, haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar; ötekileri, belirlenen bir süreye kadar salıverir. Bunda, iyice düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, ölecekleri zaman canlarını alır; ölmeyeni de uykusunda (bir tür ölüme sokar). Böylece, kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanı(n ruhunu) tutar, öbürüsünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salıverir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah alır o canları öldükleri zaman; ölmeyenleri de uyuduklarında. Sonra haklarında ölüm kararı verdiklerini alıkoyar, diğerlerini belirlenmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için deliller vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bütün insanların, (bedenen) öldüklerinde canlarını alan ve henüz ölmemiş olanları da uyku halinde (ölü gibi yapan) Allah'tır; (yalnız O'dur bu güce sahip olan): O, böylece ölümlerine hükmettiklerini (hayattan) koparır, diğerlerini de (kendisinin koyduğu) bir mühlet için salıverir. (Bütün) bunlarda gerçekten düşünenler için mesajlar vardır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah alır o canları öldükleri zaman, ölmiyenleri de uyuduklarında, sonra üzerlerine ölüm hukmü verdiklerini alıkor da diğerlerini salıverir bir müsemma ecele kadar, şübhesiz ki bunda düşünecek bir kavm için ayetler var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, ölmekte olan canları alır, ölmeyenleri de uykularında (bedenlerinden alıp kendilerinden geçirir); sonra ölümüne hükmettiğini yanında tutar, ötekilerini de belli bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, ölecekleri zaman canlarını alır; ölmeyeni de uykusunda (bir tür ölüme sokar). Böylece, kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanı(n ruhunu) tutar, öbürünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salıverir. Şüphesiz bunda, düşünen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah (ölenin) ölümü zamanında, ölmeyenin de uykusunda ruuhlarını alır. Bu suretle hakkında ölümü hükmetdiği (ruuhu) tutar, diğerini muayyen bir vakta (eceli gelinceye) kadar salıverir. Şübhe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavm için kat'i ibretler vardır.

 • İbni Kesir

  Allah; ölüm anında canları alır. Ölmeyenin ise uykusunda. Ölmelerine hükmettiği kimselerinkini tutar, diğerlerini belli bir süreye kadar salıverir. Doğrusu bunda; düşünen bir kavim için ayetler vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah ölüm vakti gelenlerin ve gelmeyenlerin canlarını alır. Ölümüne hüküm verilenlerinkini tutar, diğerlerini belirlenmiş bir süreye kadar salıverir. İşte bunda, düşünen bir toplum için işaretler vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ama (gerçek koruyucu) Allah, insanların ruhlarını ölümleri sırasında, ölmeyenlerin ruhlarını ise uykuları sırasında alır. Hakkında ölüm hükmü verdiği ruhu tutar, vermediği ruhu ise belirli bir süreye kadar salıverir. Muhakkak ki bunda, düşünen kimseler için alacak ibretler vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah, ölümü tatma zamanı geldiğinde insanları vefat ettirir (bedenin işlevsiz kalması).. . Ölmemiş olanları da uykularında (bilinç dünyasına geçirtir). . . Hakkında ölüm hükmettiğini (o boyutta) tutar; diğerlerini belli bir ömür için irsal eder. . . Muhakkak ki bu olayda derin düşünen bir topluluk için elbette işaretler vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH ölümü anında nefsi (bilinci) alır; ölmeyenleri de uyku anında... Hakkında ölüm kararı verdiklerini tutar ve diğerlerini de belli bir süreye kadar salıp gönderir. Düşünen bir topluluk için bunda dersler ve işaretler vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, ölümü anında nefisleri vefat ettirir; ölmeyenleri de uykularında. Ölümüne hükmettiğini yanında tutar, diğerlerini belirlenmiş bir süreye kadar salıverir. Bunda düşünen bir toplum için alınacak pek çok ders vardır.

 • Progressive Muslims

  God takes the souls when they die, and during their sleep. He then keeps those that have been overtaken by death, and He sends the others back until a predetermined time. In that are signs for a people who will think.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God takes the souls at the time of their death, and that which has not died, in its sleep. Then He keeps that for which He has ordained death, and sends down the other to a stated term. In that are proofs for people who reflect.

 • Aisha Bewley

  Allah takes back people’s souls when their death arrives and those who have not yet died, while they are asleep. He keeps hold of those whose death has been decreed and sends the others back for a specified term. There are certainly Signs in that for people who reflect.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD puts the souls to death when the end of their life comes, and also at the time of sleep. Thus, He takes some back during their sleep, while others are allowed to continue living until the end of their predetermined interim. This should provide lessons for people who reflect.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God seizes the souls at the time of their death; and for those that have not died, during their sleep. He then keeps those that have been overtaken by death, and He sends the others back until a predetermined time. In that are signs for a people who will think.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God takes the person when it dies, and during their sleep. He then keeps those that have been overtaken by death, and He sends the others back until a predetermined time. In that are signs for a people who will think.