Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Ey kendilerine karşı israf eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah, suçların hepsini bağışlar. O, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَم۪يعاًۜ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ
Kul ya ıbadiyellezine esrefu ala enfusihim la taknetu min rahmetillah, innallahe yagfiruz zunube cemia, innehu huvel gafurur rahim.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2ya ibadiyekullarımعبد
3ellezine
4esrafuaşırı gidenسرف
5alakarşı
6enfusihimnefislerineنفس
7laasla
8teknetuumut kesmeyinقنط
9min-nden
10rahmetirahmeti-رحم
11llahiAllah'ın
12inneşüphesiz
13llaheAllah
14yegfirubağışlarغفر
15z-zunubegünahlarıذنب
16cemianbütünجمع
17innehuçünkü O
18huveO
19l-gafuruçok bağışlayandırغفر
20r-rahimuçok esirgeyendirرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Deki: "Allah şöyle buyurdu: Ey kendi nefisleri aleyhinde haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok affedicidir; merhamet sahibidir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "(Allah şöyle buyuruyor:) Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın merhametinden ümit kesmeyin!* Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlayabilir. Şüphesiz ki O çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara bildir: "Kendilerine karşı sınırı aşan kullarım, ALLAH'ın rahmetinden ümit kesmeyin. ALLAH tüm günahları affedicidir. O Bağışlayandır, Rahimdir."*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Ey kendilerine karşı israf* eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah, suçların hepsini bağışlar. O, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara şu sözü söyle: "Ey kendilerini aşırı davranışlara sürüklemiş Allah kulları!* Allah'ın merhametinden (ikramından) umut kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O, hem bağışlar hem de ikramda bulunur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Ey kendi benliklerine karşı sınırı aşan kullar! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Kuşkusuz, Allah, tüm suçları bağışlar. Kuşkusuz, O, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Allah'ın şu müjdesini) ilet: "Ey hadleri aşıp kendilerini israf eden kullarım! Allah'ın rahmetinden asla umut kesmeyiniz! Allah bütün günahları affedebilir: çünkü O, evet O'dur mutlak bağışlayıcı, sonsuz rahmet kaynağı olan!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Ey öz benlikleri aleyhine sınırı aşan/aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affeder. Çünkü O, mutlak Gafur, mutlak Rahim'dir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Benden onlara) De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "(Allah şöyle buyuruyor:) Ey kendilerine karşı haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin: Allah bütün günahları bağışlar; çünkü yalnız O, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: ey nefisleri aleyhine israf etmiş kullarım! Allahın rahmetinden ümidi kesmeyin, çünkü Allah bütün günahları mağrifet buyurur, şübhesiz ki o öyle gafur öyle rahim o

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Tarafımdan onlara) De ki: "Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir."

 • Gültekin Onan

  (Benden onlara) De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Tanrı'nın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Tanrı, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Ey kendilerinin aleyhinde (günahda) haddi aşanlar, Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları yarlığar. Şübhesiz ki O, çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.

 • İbni Kesir

  De ki: Ey kendi nefislerine karşı aşırı davranan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah; günahları bağışlar. Çünkü O; Gafur'dur, Rahim'dir

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Ey kendilerine karşı günah işlemekte aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlayıcıdır. O, çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, gafur ve rahimdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır)."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Ey nefslerinin hakkını vermede israf etmiş kullarım (benliğinin hakikatini yaşamak yerine ömrünü bedensellik yolunda harcamış olan)! Allah Rahmetinden ümit kesmeyin! Muhakkak ki Allah bütün suçları (tövbe edene) mağfiret eder.. . Muhakkak ki O, Ğafur'dur, Rahıym'dir. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara bildir: 'Kendilerine karşı sınırı aşan kullarım, ALLAH'ın rahmetinden ümit kesmeyin. ALLAH tüm günahları affedicidir. O Bağışlayandır, Rahimdir.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Ey kendilerine karşı haddi aşmış kullar! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah, suçların hepsini bağışlar. O, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Progressive Muslims

  Say: "O My servants who transgressed against themselves, do not despair of God's mercy. For God forgives all sins. He is the Forgiver, the Merciful."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “O My servants who have committed excess against their souls: despair not of the mercy of God! God forgives transgressions altogether, — He is the Forgiving, the Merciful —

 • Aisha Bewley

  Say: ‘My slaves, you who have transgressed against yourselves, do not despair of the mercy of Allah. Truly Allah forgives all wrong actions. He is the Ever-Forgiving, the Most Merciful.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Proclaim: "O My servants who exceeded the limits, never despair of GOD's mercy. For GOD forgives all sins. He is the Forgiver, Most Merciful."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "O My servants who transgressed against themselves, do not despair of the mercy of God. For God forgives all sins. He is the Forgiver, the Merciful."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "O My servants who transgressed against themselves, do not despair of God's mercy. For God forgives all sins. He is the Forgiver, the Compassionate."