Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnsanların, hayrı acele istedikleri gibi, Allah da şerri onlara acele verseydi, muhakkak süreleri bitirilirdi. Ama Biz, Bizimle karşılaşmayı ummayanları, kendi hallerine bırakırız. Azgınlıkları içinde bocalar dururlar.

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْۜ فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَٓاءَنَا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
Ve lev yuaccilullahu lin nasiş şerresti'calehum bil hayri le kudiye ileyhim eceluhum, fe nezerullezine la yercune likaena fi tugyanihim ya'mehun.
#kelimeanlamkök
1velevve eğer
2yuacciluacele verseydiعجل
3llahuAllah
4linnasiinsanlaraنوس
5ş-şerrakötülüğüشرر
6stia'calehumacele istemeleri gibiعجل
7bil-hayriiyiliğiخير
8lekudiyehemen bitmiş olurduقضي
9ileyhimonların
10eceluhumsüreleriاجل
11fenezeruböyle bırakırızوذر
12ellezinekimseleri
13la
14yercuneummayanlarıرجو
15lika'enabize kavuşmayıلقي
16fi
17tugyanihimtaşkınlıkları içindeطغي
18yea'mehunebocalar bir haldeعمه
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer Allah insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı beklemeyenleri biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakırız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah (inkârcı) insanlara, hayrı acele istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların süreleri bitirilmiş olurdu. Bizimle karşılaşacaklarını ummayanları (ahirete inanmayanları) azgınlıkları içerisinde bocalar hâlde bırakırız.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanların iyiliği acele istemeleri gibi, ALLAH da onlara azabı acele verse idi, süreleri bitirilmiş olurdu. Bizimle karşılaşmayı ummayanları, azgınlıkları içinde şaşkın durumda bırakırız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İnsanların, hayrı acele istedikleri gibi, Allah da şerri onlara acele verseydi, muhakkak süreleri bitirilirdi. Ama Biz, Bizimle karşılaşmayı ummayanları, kendi hallerine bırakırız. Azgınlıkları içinde bocalar dururlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Eğer Allah, insanlara hayrı verdiği çabuklukta şerri de verseydi onların sonları gelirdi. Bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bırakırız, bocalar dururlar*

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, insanların iyiliği ivedi olarak istedikleri gibi, kötülüğü de ivedi olarak verseydi, süreleri sona erdirilmiş olurdu. Bize kavuşacaklarını düşünmeyenleri, azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Eğer onların nimeti istemede acele ettikleri gibi Allah da insanlar için (hak ettikleri) cezayı vermede acele etseydi, onların sonunu getirecek hüküm hemen infaz edilirdi. Şu halde, bizim huzurumuza çıkmaya yüzü olmayanları küstahça taşkınlıkları içerisinde debelenmeye terkederiz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, insanlara şerri, onların hayrı acele istedikleri gibi çabucak verseydi, ecellerinin onlara ulaşmasına çoktan hükmedilmiş olurdu. Ama biz, bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde körü körüne bocalamaya bırakırız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer Allah, onların hayra ulaşmak için çarçabuk davrandıkları gibi, insanlara şerri de çabuklaştırsaydı, mutlaka ecellerine hüküm verilirdi. İşte bize kavuşmayı ummayanları biz böylece taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda bırakırız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer Allah, insanlara şerri, hayrın gelmesini istemekte acele ettikleri gibi, çabuklaştırsaydı, ecellerini kendilerine getiriverirdi. Fakat Bize kavuşmayı arzu etmeyenleri bırakırız, azgınlıkları içinde körü körüne giderler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (İmdi), eğer, onların iyilik (olarak gördükleri şeyin kendilerine) ulaşmasını aceleyle istedikleri gibi, Allah da insanlara (günahları yüzünden hak ettikleri) şerri tezelden verseydi, onların sonu çarçabuk gelmiş olurdu! Ama Biz, Bizimle ergeç karşılaşacaklarına inanmayanları o kurumlu azgınlıkları içinde körcesine bocalayıp dururlarken kendi hallerine bırakırız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer Allah, insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları, kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer Allah, insanlara şerri onların hayır ivercesine ivdikleri gibi ivecek olsa idi ecellerini kendilerine yetiriverir idi fakat likamızı arzu etmiyenleri bırakırız tuğyanlarında körkörüne giderler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanların, hayrı acele istemeleri gibi, Allah da onlara şerri acele verseydi, süreleri hemen bitirilmiş olurdu. Ama biz, bizimle buluşmayı ummayanları bırakırız, azgınlıkları içinde bocalar, dururlar.

 • Gültekin Onan

  Eğer Tanrı, onların hayra ulaşmak için çarçabuk davrandıkları gibi, insanlara şerri de çabuklaştırsaydı, mutlaka ecellerine hüküm verilirdi. İşte bize kavuşmayı ummayanları biz böylece taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda bırakırız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer Allah, insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de alel'acele verseydi elbette onlara ecelleri hükmedilir, (hepsi helak olub gider) di. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları böyle azgınlıkları içinde serseri serseri dolaşmalarına meydan veriyoruz.

 • İbni Kesir

  Eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi, şerri de süratle verseydi, süreleri hemen bitmiş olurdu. İşte Biz, Bize kavuşmayı ummayanları böyle azgınlıkları içinde bocalamaya terkederiz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer Allah, insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de çarçabuk verseydi, hemen ecellerine hükmedilirdi (helak edilirlerdi.) Bizimle buluşmayı ümit etmeyenleri azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakırız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer Allah insanların faydalarına olan şeyleri çabucak elde etmek istemelerinde verdiği gibi, müstehak oldukları şerri de çarçabuk verseydi derhal sonları gelir, helak edilirlerdi. Fakat Biz, huzurumuza çıkmayı arzu edip ummayanları, kendi hallerine bırakırız, azgınlıkları içinde bocalar, dururlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer Allah insanlara, onların hayrı dilemedeki acelelerine göre, şerri hak etmelerine cevap verseydi; onların ömürleri çoktan bitmiş olurdu! Rücu ederek hakikati olan Esma'nın farkındalığına ermeyeceklerini sananları, kendi taşkınlıkları içinde kör ve şaşkın, bocalar halde bırakırız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanların iyiliği acele istemeleri gibi, ALLAH da onlara azabı acele verse idi, süreleri bitirilmiş olurdu. Bizimle karşılaşmayı ummayanları, azgınlıkları içinde şaşkın durumda bırakırız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnsanların, hayrı acele istedikleri gibi, Allah da şerri onlara acele verseydi, muhakkak süreleri bitirilirdi. Ama Biz, Bizimle karşılaşmayı ummayanları, kendi hallerine bırakırız. Azgınlıkları içinde bocalar dururlar.

 • Progressive Muslims

  And if God were to hasten for mankind the evil as He hastens for them the good, then they would have been ruined. We thus leave those who do not wish to meet Us wandering in their transgression.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And were God to hasten for men the ill as they would hasten the good, their term would have been concluded for them. But We leave those who look not for the meeting with Us, wandering blindly in their inordinacy.

 • Aisha Bewley

  If Allah were to hasten evil for people the way they try to hasten good, their term would already have been completed for them. We abandon those who do not expect to meet Us to wander blindly in their excessive insolence.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If GOD hastened the retribution incurred by the people, the way they demand provisions, they would have been annihilated long ago. However, we leave those who do not believe in meeting us in their transgressions, blundering.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if God hastened for the people the evil as He hastens for them the good, then they would have been ruined. We thus leave those who do not wish to meet Us wandering in their transgression.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If God were to hasten for people the evil as they desire the hastening of good for them, then they would have been ruined. We thus leave those who do not wish to meet Us wandering in their transgression.