Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Ona Rabb'inden bir ayet indirilmeli değil mi!" diyorlar. De ki: "Gayb yalnızca Allah'a aittir. Artık bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim."

وَيَقُولُونَ لَوْلَٓا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِنْ رَبِّه۪ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُواۚ اِنّ۪ي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِر۪ينَ۟
Ve yekulune lev la unzile aleyhi ayetun min rabbih, fe kul innemel gaybu lillahi fenteziru, inni meakum minel muntazirin.
#kelimeanlamkök
1ve yekuluneve diyorlarقول
2levlakeşke
3unzileindirilseنزل
4aleyhiona
5ayetunbir mucizeايي
6min
7rabbihiRabbindenربب
8fekulde kiقول
9innemaancak
10l-gaybugaybغيب
11lillahiAllah'ındır
12fentezirubekleyinنظر
13innielbette ben de
14meakumsizinle birlikte
15mine
16l-muntezirinebekleyenlerdenimنظر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Peygambere Rabbinden bir mucize indirilmeli değil mi?" diyorlar. De ki: "Gayb ancak Allah'a aittir. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  "Ona (Muhammed'e) Rabbinden bir ayet (mucize) indirilse ya!" diyorlar.* De ki: "Gayb (bilinemeyen her şey) yalnızca Allah'ın kontrolündedir. Bekleyin! Şüphesiz ki ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "O'na Efendinden bir mucize indirilmeli değil mi" diyorlar. De ki: "Gizemler ALLAH'ın yanındadır; öyleyse bekleyin, ben de sizinle birlikte beklemekteyim."*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Ona Rabb'inden bir ayet* indirilmeli değil mi!" diyorlar. De ki: "Gayb yalnızca Allah'a aittir. Artık bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Diyorlar ki "Ona Rabbinden bir mucize (ayet) indirilse olmaz mı?" De ki "Bütün gizli bilgiler Allah'a aittir. Öyleyse bekleyin; sizinle birlikte ben de bekliyorum."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik dediler ki: "Efendisinden, Ona, bir mucize indirilmeliydi; öyle değil mi?" De ki: "Gizli gerçeklerin bilgisi, yalnızca Allah'a özgüdür. Artık, bekleyin! Aslında, sizinle birlikte ben de bekliyorum!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de diyorlar ki: "Ona Rabbinden mucizevi bir belge gönderilmeli değil miydi?" Buna karşılık de ki: "Aşkın hakikatler yalnızca Allah'a ait bir alandır: şimdi artık bekleyin (akıbetinizi)! İyi bilin ki, ben de sizinle birlikte bekleyeceğim!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şöyle derler: "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" De ki: "Gayb, Allah'ın tekelinde. Hadi bekleyin; sizinle birlikte ben de bekleyenlerdenim."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bir de derler ki: "Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!.." De ki: "Gayb yalnızca Allah'ındır, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de: "Ona Rabbinden bambaşka bir mucize indirilse ya!" diyorlar. Sen de de ki: "Gayb ancak Allah'a aittir! Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İmdi (hakkı inkar edenler): "Ona niçin Rabbinin katından mucizevi bir alamet indirilmiyor?" deyip duruyorlar. O halde, (onlara) de ki: "İnsanoğlunun görüp algılayamayacağı şeylerin bilgisi ancak Allah'a özgüdür. Öyleyse, bekleyin (O'nun iradesi tecelli edinceye kadar:) hem, ben de sizinle bekleyeceğim!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Ona (peygambere) Rabbinden bir mucize indirilse ya!" diyorlar. De ki: "Gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin, şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim!"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de "ona rabbından bambaşka bir ayet indirilse ya" diyorlar, sen de de ki: gayıb ancak Allaha mahsus, intızar edin ben de sizinle beraber muntazır olanlardanım

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Ona Rabbinden bir mu'cize indirilmeli değil mi?" diyorlar. De ki: "Gayb Allah'ındır (görülmeyeni bilen O'dur). Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim."

 • Gültekin Onan

  Bir de derler ki: "Rabbinden üzerine bir ayet indirilse ya!.." De ki: "Gayb yalnızca Tanrı'nındır, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Müşrikler) "Ona (peygambere) Rabbinden (Kur'andan başka) bir (azab) mu'cize (si) indirilse ya" derler. De ki "Ğayb ancak Allahındır. Bekleyin. Hakıykat, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim".

 • İbni Kesir

  Ona Rabbından bir ayet indirlmeli değil miydi? derler. De ki: Gayb; ancak Allah'a aittir. Bekleyin, doğrusu ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Rabbinden O'na bir mucize indirilseydi ya! derler. De ki: -Gayb Allah'ındır, bekleyiniz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de kalkmış: "O Peygambere Rabbi tarafından bambaşka bir mucize indirilse ya!" diyorlar. Sen de ki: "Gayb alemi ancak Allah'ındır. Gaybı bilmek O'na mahsustur. O halde bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekliyorum.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "O'nun üzerine Rabbinden bir mucize inzal edilmeli değil miydi?" derler.. . De ki: "Gayb yalnızca Allah içindir! Bekleyin! Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'O'na Rabbinden bir mucize indirilmeli değil mi,' diyorlar. De ki: 'Gizemler ALLAH'ın yanındadır; öyleyse bekleyin, ben de sizinle birlikte beklemekteyim.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Ona Rabb'inden bir ayet* indirilmeli değil mi!" diyorlar. De ki: "Gayb yalnızca Allah'a aittir. Artık bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim."

 • Progressive Muslims

  And they Say: "If only a sign was sent down to him from His Lord. " Say: "The future is with God, so wait, and I will wait with you."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (And they say: “Oh, that a proof were but sent down upon him from his Lord!” Say thou: “The Unseen belongs only to God; so wait — I am with you waiting.”

 • Aisha Bewley

  They say, ‘Why has a Sign not been sent down to him from his Lord?’ Say: ‘The Unseen belongs to Allah alone. So wait, I am waiting with you.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They say, "How come no miracle came down to him from his Lord?" Say, "The future belongs to GOD; so wait, and I am waiting along with you."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they say: "If only a sign was sent down to him from His Lord." Say: "The future is with God, so wait, and I will wait with you."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They say, "If only a sign was sent down to him from His Lord." Say, "The future is with God, so wait, and I will wait with you."