Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnsanlar, sadece tek bir ümmetti. Sonra anlaşmazlığa düştüler. Şayet Rabb'inin katında önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri konularda hemen karar verilirdi.

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّٓا اُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواۜ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ف۪يمَا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
Ve ma kanen nasu illa ummeten vahideten fahtelefu, ve lev la kelimetun sebekat min rabbike le kudiye beynehum fima fihi yahtelifun.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2kanedeğildirكون
3n-nasuinsanlarنوس
4illaancak
5ummetenbir ümmettirامم
6vahidetentekوحد
7fehtelefusonradan ayrılığa düştülerخلف
8velevlaeğer olmasaydı
9kelimetunbir takdirكلم
10sebekatönceden belirlenmişسبق
11min
12rabbikeRabbin tarafındanربب
13lekudiyekesin hüküm verilirdiقضي
14beynehumaralarındaبين
15fimaşeylerde
16fihionda
17yehtelifuneayrılığa düştükleriخلف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnsanlar bir topluluk halindeydi, sonradan ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinden verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm hemen verilirdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İnsanlar sadece tek bir ümmetti;* sonradan ayrılığa düştüler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında elbette (hemen) hüküm verilirdi.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanlar bir tek toplumdu; sonra anlaşmazlığa düştüler. Efendinin vermiş olduğu bir sözü olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilecekti.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İnsanlar, sadece tek bir ümmetti. Sonra anlaşmazlığa düştüler. Şayet Rabb'inin katında önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri konularda hemen karar verilirdi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnsanlar bir tek toplumdu (ümmetti), daha sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinin daha önce verdiği karar* olmasaydı, onların ayrılığa düştükleri konuda aralarından hüküm verilirdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Zaten insanlar, bir tek topluluktan başka değildi. Sonra, uyuşmazlığa düştüler. Efendinden verilmiş bir söz olmasaydı, uyuşmazlığa düştükleri konularda, aralarında kesin yargı verilirdi.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnsanlık başlangıçta aynı duygu, düşünce ve ideal etrafında toplanmış bir topluluktan oluşuyordu; fakat sonradan ayrı görüşlere saptılar. Ve eğer Rabbin tarafından daha önceden bir yasaya bağlanmamış olsaydı, onların kendi aralarında tartıştıkları konularda (daha başından) hüküm verilip iş bitirilirdi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnsanlar bir tek ümmetten başka değilken ihtilafa düştüler. Eğer Rabbinden bir söz öne geçmemiş olsaydı, tartışıp durdukları konuda aralarında hüküm verilir/iş mutlaka bitirilirdi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnsanlar, tek bir ümmetten başka değildi; sonra anlaşmazlığa düştüler. Eğer Rabbinden geçmiş (verilmiş) bir söz olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda mutlaka aralarında hüküm verilmiş olurdu.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnsanlar birtek ümmet idi, sonra ayrılığa düştüler, eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir hüküm olmasaydı, ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında şimdiye kadar aralarında hüküm verilmiş, bitmiş olurdu.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (bil ki,) bütün insanlık sadece bir tek topluluk halindeydi, ama sonradan ayrı görüşleri benimsemeye başladılar. Şayet (bu konuda) Rabbinin katında önceden belirlenmiş bir karar olmasaydı düştükleri bütün bu ayrılıklar (daha başlangıçta) çözümlenmiş olurdu.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnsanlar (başlangıçta tevhit inancına bağlı) tek bir ümmet idiler; sonra ayrılığa düştüler. Eğer (azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde) Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir (işleri bitirilir)di.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlar bir tek ümmetti, sonra ıhtilaf ettiler, eğer rabbından ezelde bir kelime sebketmiş olmasa idi o ıhtilaf edib durdukları şeylerde şimdiye kadar beynlerinde huküm verilmiş bitmişti.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlar bir tek milletten başka bir şey değildi, ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, ayrılığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilir(işleri bitirilir)di.

 • Gültekin Onan

  İnsanlar tek bir ümmetten başka değildi; sonra anlaşmazlığa düştüler. Eğer rabbinden geçmiş (verilmiş) bir söz olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda mutlaka aralarında hüküm verilmiş olurdu.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İnsanlar bir tek ümmetden başka (bir şey) değildi. Sonra ihtilafa düşdüler. Eğer Rabbinden bir söz (ezeli bir takdir) geçmiş olmasaydı hakkında ihtilaf edegeldikleri şeylere dair aralarında (şimdiye kadar) muhakkak hüküm verilmiş, bitmişdi bile..

 • İbni Kesir

  İnsanlar tek bir ümmetten başka bir şey değildir. Sonradan ayrılığa düştüler. Eğer Rabbından daha önce bir söz geçmemiş olsaydı; ayrılığa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnsanlar tek ümmetti, sonra ayrıldılar. Rabbinden daha önce bir söz verilmemiş olmasaydı; ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilirdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İnsanlar aslında tek ümmet idi. Başlangıçta hepsi tevhid inancına sahip iken sonra aralarında ihtilaf çıktı.Şayet Allah'tan nihai hükmü kıyamete bırakma şeklinde önceden yapılmış bir vaad olmasaydı, ihtilaf ettikleri konudaki hüküm çoktan verilmiş, azap tepelerine inmiş olurdu.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnsanlar tek bir ümmetten (İslam fıtratı üzere yaratılma gerçeği) başka bir şey değildi, ayrılığa düştüler! (Anlatılmak istenen; varoluşun, zamansallıkla anlaşılan değil, her an geçerliliği olan olduğu. Şöyle ki: Her insanın, yaratılış olarak İslam fıtratı üzere tek bir esasa göre meydana geldiği, anne-babasının dinini benlenince ayrılığın oluştuğuna işaret ediliyor. A. H. ) Eğer Rabbinden öne geçmiş bir söz (kullukların gereğinin yaşanması hükmü) olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilirdi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanlar bir tek toplumdu; sonra anlaşmazlığa düştüler. Rabbinin vermiş olduğu bir sözü olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilecekti.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnsanlar, sadece tek bir ümmetti. Sonra anlaşmazlığa düştüler. Şayet Rabb'inin katında önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri konularda hemen karar verilirdi.

 • Progressive Muslims

  The people were but one nation, then they differed. And had it not been for a previous command from your Lord, the matter would have been immediately judged between them for what they differed.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And mankind was only one community, then they differed; and were it not for a word that preceded from thy Lord, it would have been concluded between them concerning that wherein they differ.

 • Aisha Bewley

  Mankind was only one community but then they differed, and had it not been for a prior Word from your Lord, they would already have been judged in respect of the differences between them.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The people used to be one congregation, then they disputed. If it were not for a predetermined word from your Lord, they would have been judged immediately regarding their disputes.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The people were but one nation, then they differed. And had it not been for a previous command from your Lord, the matter would have been immediately judged between them for what they differed.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The people were but one nation, and then they differed. Had it not been for a previous command from your Lord, the matter would have been immediately judged between them for what they differed.