Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kötülük yapanların cezaları, yaptıkları kötülük kadardır. Onları her yönden zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın cezasından kurtaracak hiç kimse yoktur. Yüzleri geceden daha kara bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Orada sürekli kalacaklardır.

وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّـَٔاتِ جَزَٓاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۜ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍۚ كَاَنَّـمَٓا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ الَّيْلِ مُظْلِماًۜ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
Vellezine kesebus seyyiati cezau seyyietin bi misliha ve terhekuhum zilleh, ma lehum minallahi min asim, ke ennema ugsiyet vucuhuhum kita'an minel leyli muzlima, ulaike ashabun nar, hum fiha halidun.
#kelimeanlamkök
1vellezinekimselere gelince
2kesebukazanan(lara)كسب
3s-seyyiatikötülüklerسوا
4ceza'uceza verilirجزي
5seyyietinbir kötülüğeسوا
6bimislihaaynıylaمثل
7ve terhekuhumve bürürرهق
8zilletunbir aşağılıkذلل
9mayoktur
10lehumonlar için
11mine-tan
12llahiAllah-
13min
14aasiminkurtaracakعصم
15keennemagibidir
16ugşiyetkaplanmışغشو
17vucuhuhumyüzleriوجه
18kitaanparçalarıylaقطع
19mine
20l-leylibir geceninليل
21muzlimenkapkaranlıkظلم
22ulaikebunlar
23eshabuehlidirlerصحب
24n-naricehennemنور
25humonlar
26fihaorada
27halidunesürekli kalıcıdırlarخلد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kötülük kazananlara ise kötülüklerine denk ceza vardır. Fakat yüzlerini bir zillet de kaplar. Onları Allah'ın azabından kurtaracak kimse yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürümüştür. İşte onlar da cehennem ehlidir. Onlar orada süreli kalacaklardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kötülük yapanlara gelince, herhangi bir kötülüğün karşılığı misli iledir.* Onları aşağılanma kaplayacaktır. Kendilerini Allah'tan (gelecek herhangi bir cezaya karşı) koruyacak kimse de yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da ateş halkıdır; orada ebedî kalacaklardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kötülük ve günah kazananlara ise kötülüğünün aynısıyla karşılık verilir. Yüzlerini bir aşağılanma duygusu kaplar. ALLAH'tan başka bir koruyucuları yoktur. Yüzleri sanki karanlık geceden bir parçayla bürünmüştür. Onlar ateş halkıdır; onlar orada ebedî kalacaklardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kötülük yapanların cezaları, yaptıkları kötülük kadardır. Onları her yönden zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın cezasından kurtaracak hiç kimse yoktur. Yüzleri geceden daha kara bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Orada sürekli kalacaklardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kötü işlerle uğraşanların cezası o kötülüğün dengidir (bir katıdır*). Alçaklık onların her yanını sarar. Onları Allah'tan koruyacak kimseleri de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennem ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kötü edimler yapmış olanlara gelince, kötülüğün karşılığı, yapılan kadardır. Onları, bir aşağılanma kaplayacaktır. Allah'ın karşısında, onları koruyacak kimse de yoktur. Karanlık geceden bir parçayla yüzleri kaplanmış gibidir. Ateşin yoldaşları, işte onlardır. Sürekli orada kalacaklardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kötülük yapmakta ısrar edenler ise, sadece yaptıkları kötülüğün misliyle cezalandırılacaklar. Ve onlar (o gün) öyle bir aşağılanmaya mahkum olurlar ki -Allah'ın gazabından kaçıp sığınacakları biri de olmadığı (için)- sanki zifiri bir gecenin karanlığı sıvanmış gibi suratları (utanç ve zilletten) kapkara kesilir: işte bunlar (da) ateşin sakinleridirler; onlar (da) orada yerleşip kalmak üzre girerler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kötülük kazananlara ise kötülüğün miktarınca karşılık vardır. Ama yüzlerini bir zillet de kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Yüzleri gece parçalarından karanlıklarla kaplanmış gibidir. Ateşin dostlarıdır bunlar. Sürekli kalıcıdırlar içinde.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kötülükler kazanmış olanlar ise; her bir kötülüğün karşılığı, kendi misliyledir. Bunları bir zillet sarıp kaplar. Onları Allah'tan (kurtaracak) hiç bir koruyucu yok. Onların yüzleri, sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibidir. İşte bunlar ateşin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kötülükler kazanmış olanlara gelince, kötülüğün cezası misliyledir ve onları aşağılık kaplar; Allah'tan kendilerini kurtaracak yoktur; sanki yüzleri gece parçalarından kaplanmış kapkaranlık! Onlar cehennem ehli olup hep orada ebedi kalacaklardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama kötü işler yapmış olanlara gelince; kötülüğün karşılığı kendisi kadar olacaktır; ve Allah'a karşı kendilerini savunacak kimseleri olmayacağına göre (utanç) ve aşağılanma onları, sanki yüzlerini kopkoyu bir gecenin karanlığı bürümüş gibi, gölgeleyecek: İşte bunlardır cehennemlikler; orada yerleşip kalacak olanlar...

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'(ın azabın)dan koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri, karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Seyyiat kazananlara gelince kötülüğün cezası misliledir, ve onları bir zillet kaplar, Allahdan kendilerini kurtaracak yoktur, sanki yüzleri gece parçalarından kaplanmış kapkaranlık, onlar, eshabı nar, hep orada muhalleddirler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kötü işler yapanlara da (yaptıkları) kötülüğün aynen cezası verilir. Ve onların yüzlerini bir horluk kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri, karanlık geceden parçalara bürünmüştür. İşte onlar da ateş halkıdır, hep orada kalacaklardır.

 • Gültekin Onan

  Kötülükler kazanmış olanlar ise; her bir kötülüğün karşılığı, kendi misliyledir. Bunları bir zillet sarıp kaplar. Onları Tanrı'dan (kurtaracak) hiç bir koruyucu yok. Onların yüzleri, sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibidir. İşte bunlar ateşin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kötülükler kazanmış olanlar (a gelince: Onların) bir kötülüğünü) n cezası bir misliyledir. Kendilerini bir horlukdur kaplayacak. Onları Allahdan hiç bir kurtarıcı da yokdur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçaya bürünmüşdür onların. İşte bunlar da ateşin yaranıdırlar ki kendileri onun için ebedi kalıcıdırlar.

 • İbni Kesir

  Kötülükleri kazananlara; kötülükleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini zillet bürür. Allah'a karşı onları savunacak kimse yoktur. Yüzleri, geceden de kara bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar da ateşin yaranıdırlar. Orada temelli kalacaklardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kötülük işleyenlere, kötülükleri kadar ceza vardır. Onların yüzünü zillet bürümüştür. Onları Allah'a karşı savunacak kimse yoktur. Sanki onların yüzleri gece gibi karanlık bir parçayla örtülmüştür. İşte onlar ateşin dostlarıdır. Onlar, orada ebedidirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kötülük işleyenler ise, yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak... Onları Allah'ın bu cezasından kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Yaptıklarıyla) kötülükler kazanmış olanlara gelince; kötülüğün cezası (= karşılığı = sonucu) onun benzeri olacaktır! Onları zillet bürür.. . Onları, Allah'ın, yaptıklarının sonucunu yaşatmasından koruyacak (hiçbir kuvveleri) yoktur. . . Vechleri (şuurları) gecenin zifiri karanlığına bürünmüş gibidir. . . Onlar sonsuza dek cehennem ehlidirler!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kötülük ve günah kazananlara ise kötülüğünün aynısıyla karşılık verilir. Yüzlerini bir aşağılanma duygusu kaplar. ALLAH'tan başka bir koruyucuları yoktur. Yüzleri sanki karanlık geceden bir parçayla bürünmüştür. Onlar ateş halkıdır; onlar orada ebedi kalacaklardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kötülük yapanların cezaları, yaptıkları kötülük kadardır. Onları her yönden zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın cezasından kurtaracak hiç kimse yoktur. Yüzleri geceden daha kara bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Orada sürekli kalacaklardır.

 • Progressive Muslims

  As for those who earn evil, the recompense of evil will be evil like it, and they will be humiliated. They do not have any besides God as a helper. It is as if their faces have been covered by a piece of darkness from the night. These are the people of the Fire, in it they will abide.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And for those who earn evil deeds is a reward for evil by the like thereof; and disgrace will cover them — they will not have against God any defender — as if their faces were covered with pieces of darkening night. Those are the companions of the Fire; therein they abide eternally.

 • Aisha Bewley

  But as for those who have earned bad actions – a bad action will be repaid with one the like of it. Debasement will darken them. They will have no one to protect them from Allah. It is as if their faces were covered by dark patches of the night. Those are the Companions of the Fire, remaining in it timelessly, for ever.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who earned sins, their requital is equivalent to their sin. Humiliation is their lot, and no one beside GOD can protect them. Their faces will seem overwhelmed by masses of dark night. They will be the dwellers of Hell; they abide therein forever.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As for those who earn evil, the recompense of evil will be evil like it, and they will be humiliated. They do not have anyone to help them from God. It is as if their faces have been covered by a piece of darkness from the night. These are the people of the Fire, in it they will abide.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who earn evil, the recompense of evil will be evil like it, and they will be humiliated. They do not have any besides God as a protector. It is as if their faces have been covered by a piece of darkness from the night. These are the people of the fire, in it they will abide.