Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O gün, onların hepsini toplarız. Sonra şirk koşanlara, "Siz ve şirk koştuklarınız, olduğunuz yerde durun." diyeceğiz. Artık onları birbirinden ayıracağız. Şirk koşulanlar, şöyle diyecekler: "Siz, bize kulluk etmiyordunuz."

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَم۪يعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَٓاؤُ۬كُمْۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَٓاؤُ۬هُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ
Ve yevme nahsuruhum cemian summe nekulu lillezine eşreku mekanekum entum ve şurekaukum, fe zeyyelna beynehum, ve kale şurekauhum ma kuntum iyyana ta'budun.
#kelimeanlamkök
1ve yevmeve o günيوم
2nehşuruhumonları biraraya toplarızحشر
3cemiantümünüجمع
4summesonra
5nekuluderizقول
6lillezinekimselere
7eşrakuortak koşan(lara)شرك
8mekanekum(haydi) yerlerinize!كون
9entumsiz
10ve şuraka'ukumve ortak koştuklarınızشرك
11fezeyyelnaböylece ayırırızزيل
12beynehumonları birbirlerindenبين
13ve kaleve (şöyle) derlerقول
14şuraka'uhumkoştukları ortaklarشرك
15ma
16kuntumsiz değildinizكون
17iyyanabize
18tea'buduneibadet ediyorعبد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O gün onları bir araya topladıktan sonra, şirk koşanlara, "Haydi siz ve ortak koştuklarınız, yerlerinize!" deriz. Artık aralarını açmışızdır. Koştukları ortaklar, "Siz sadece bize tapmıyordunuz ki" derler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da (Allah'a) ortak koşmuş olanlara "Siz ve koştuğunuz ortaklar, yerinizde bekleyin!" diyeceğimiz gün artık onların (putlarıyla) aralarını tamamen ayırmışız (olacağız). Onların ortakları şöyle diyecektir: "Siz bize ibadet etmiyordunuz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları bir araya topladığımız gün, ortak koşanlara; "Siz ve ortaklarınız haydi yerinize!" diyerek birbirlerinden ayırırız. Ortakları ise: "Siz bize hizmet etmiyordunuz" derler.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O gün, onların hepsini toplarız. Sonra şirk* koşanlara, "Siz ve şirk koştuklarınız, olduğunuz yerde durun." diyeceğiz. Artık onları birbirinden ayıracağız. Şirk koşulanlar, şöyle diyecekler: "Siz, bize kulluk etmiyordunuz."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların hepsini topladığımız gün Allah'a ortak uyduranlara "Sizler ve ortak saydıklarınız! Olduğunuz yerde kalın!" diyeceğiz, sonra da aralarını ayıracağız. Ortak saydıkları diyecekler ki "Siz sadece bize kul olmuyordunuz ki!"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O gün, onların tümünü toplayacağız. Sonra, ortaklar koşanlara, şöyle diyeceğiz: "Siz ve ortaklar koştuklarınız yerlerinize!" Böylece, onların arasını açarız. Ortaklar koşulanlar, şöyle derler: "Siz, bize hizmet etmiyordunuz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve bir gün onların tümünü bir araya toplayacak, ardından da (hayattayken) Allah'a has özellikleri başkalarına yakıştırmakta direnenlere diyeceğiz ki: "Siz ve ilahlık yakıştırdıklarınız: haydi yerlerinize!" İşte böylece onların arasını kesip ayırmış (olacağız). Ve (o zaman) onların ilahlık yakıştırdıkları, dönüp kendilerine şöyle diyecek: "Zaten sizin tapınıp durduklarınız, (gerçekte) hiç biz olmadık ki;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gün olur, onları bir araya toplarız; sonra şirke batmışlara sesleniriz: "Siz ve ortak yaptıklarınız, yerlerinize!" Aralarını ayırmışızdır. Ortak tuttukları şöyle haykırırlar: "Siz bize kulluk etmiyordunuz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O gün, onların tümünü bir arada toplayacağız, sonra şirk katanlara: "Yerinizden ayrılmayınız; siz de, şirk koştuklarınız da" diyeceğiz. Artık onların arasını açmışızdır. Şirk koştukları derler ki: "Siz bize ibadet ediyor değildiniz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O gün ki hepsini mahşere toplayacağız, sonra şirk koşanlara: "Haydi yerinize! Siz ve ortaklarınız!" diyeceğiz. Artık aralarını açmışızdır. Ortakları da: "Siz bize tapmıyordunuz!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Çünkü, bir gün onların hepsini bir araya toplayacağız ve (hayattayken) Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlara: "Siz ve Allah'a ortak koştuğunuz o şeyler, (o varlıklar ve güçler, hepiniz) olduğunuz yerde kalın!" diyecek ve böylece onları birbirinden ayıracağız. Ve (o zaman) Allah'a ortak koştukları kimseler, (vaktiyle kendilerine kul, köle olmuş olanlara): "Sizin tapınıp durduğunuz biz değildik;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, "Siz de, ortaklarınız da yerinizde bekleyin" diyeceğimiz günü düşün. Artık onların (ortak koştuklarıyla) aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları derler ki: "Siz bize ibadet etmiyordunuz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve o gün ki hepsini mahşere toplayacağız, sonra diyeceğiz o şirk koşanlara: yerinize! Siz de şerikleriniz de, artık aralarını açmışızdır, şerikleri şöyle demektedir: siz bize tapmıyordunuz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün onları hep bir araya toplarız, sonra ortak koşanlara; "Haydi siz ve koştuğunuz ortaklar yerlerinize!" deriz. Artık (tanrılariyle) aralarını açmışızdır (dünyadaki gibi aralarında bir bağ kalmamıştır). Koştukları ortaklar: "Siz bize tapmıyordunuz?" demektedirler.

 • Gültekin Onan

  O gün, onların tümünü bir arada toplayacağız, sonra şirk katanlara: "Yerinizden ayrılmayınız; siz de, şirk koştuklarınız da" diyeceğiz. Artık onların arasını açmışızdır. Şirk koştukları derler ki: "Siz bize ibadet ediyor değildiniz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O gün onların hepsini bir araya toplayacağız. Sonra o (Allaha) eş tutanlara: "Siz de, ortaklarınız (olan putlar) da, diyeceğiz, durun yerinizde". Artık onları birbirinden tamamen ayırımsızdır. Ortakları öyle dedi (diyecek): "Siz (dünyada) bize tapmıyordunuz".

 • İbni Kesir

  O gün hepsini toplarız. Şirk koşanlara; Siz ve koştuğunuz ortaklar yerlerinize, deriz. Artık onların arasını açmışızdır. Ortakları derler ki: Bize tapmıyordunuz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (28-29) O gün onların hepsini bir araya toplarız. Sonra şirk koşanlara: -Siz ve ortaklarınız (şirk koştuklarınız) yerlerinize! deriz. Ve aralarını ayırırız. Ortak koştukları: -Siz bize kulluk etmiyordunuz. Allah, sizinle bizim aramızda şahit olarak yeter. Sizin bize kulluk ettiğinizden haberimiz yoktu, derler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (28-29) Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp sonra Allah'a şirk koşanlara: "Siz de, taptığınız şerikleriniz de yerlerinize!" deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri: "Siz dünyada bize tapmıyordunuz. Allah da üzerimizde şahittir ki sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu!" derler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Toplu halde onları haşredeceğimiz süreç.. . Sonra şirk koşanlara: "Siz ve ortak koştuklarınız, her biriniz mekanınıza" deriz. . . Akabinde onların aralarını ayırmışızdır! Onların ortak koştukları ise: "Siz bize kulluk etmiyordunuz (kendi kurgu ve hayallerinize tapınıyordunuz)" derler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları bir araya topladığımız gün, ortak koşanlara; 'Siz ve ortaklarınız haydi yerinize!,' diyerek birbirlerinden ayırırız. Ortakları ise: 'Siz bize kulluk etmiyordunuz,' derler

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O gün, onların hepsini toplarız. Sonra şirk koşanlara, "Siz ve şirk koştuklarınız, olduğunuz yerde durun." diyeceğiz. Artık onları birbirinden ayıracağız. Şirk koşulanlar, şöyle diyecekler: "Siz, bize kulluk etmiyordunuz."

 • Progressive Muslims

  And on the Day We gather them all, We will say to those who have set up partners: "Stop where you are, you and your partners," then We separate between them, and their partners will Say: "It was not us that you served. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the day We gather them all together, then will We say to those who ascribe a partnership: “Your places — you and your partners!” Then We will separate them, and their partners will say: “It was not us you served.

 • Aisha Bewley

  On the Day We gather them all together, We will say then to those who associated others with Allah, ‘To your place, you and your partner-gods!’ Then We will sift them out, and their partner-gods will say, ‘It was not us you worshipped.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  On the day when we summon them all, we will say to those who worshipped idols, "We have summoned you, together with your idols." We will have them confront each other, and their idols will say to them, "We had no idea that you idolized us.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And on the Day We gather them all, then We will say to those who were polytheists: "Stop where you are, you and your partners," then We will separate between them, and their partners will say: "It was not us that you served!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  On the day We gather them all, We will say to those who have set up partners: "Take your place, you and your partners," then We separate between them, and their partners will say, "It was not us that you served."