Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İyi ve güzel davrananlar için daha güzeli ve fazlası var. Onların, yüzleri ne kararır ne de hor görülmekten kızarır. Onlar, Cennet halkıdır. Orada sürekli kalıcıdırlar.

لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌۜ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌۜ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِۚ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
Lillezine ahsenul husna ve ziyadeh, ve la yerheku vucuhehum katerun ve la zilleh, ulaike ashabul cenneh, hum fiha halidun.
#kelimeanlamkök
1lillezinekimselere vardır
2ehsenuiyilik eden(lere)حسن
3l-husnadaha iyisiحسن
4ve ziyadetunve fazlasıزيد
5ve la
6yerhekubürümezرهق
7vucuhehumonların yüzleriniوجه
8katerunkaralıkقتر
9ve la
10zilletunve aşağılıkذلل
11ulaikeişte bunlar
12eshabuehlidirlerصحب
13l-cenneticennetجنن
14humonlar
15fihaorada
16halidunesürekli kalıcıdırlarخلد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de daha fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara leke bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar, orada süreli kalacaklardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine herhangi bir toz (leke) ve aşağılanma bulaşmaz.* İşte onlar cennet halkıdır; orada ebedî kalacaklardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Güzel davrananlara daha fazlası vardır. Yüzlerini ne bir yoksunluk ne de bir aşağılanma duygusu kaplar. Onlar bahçe halkıdır. Orada ebedî kalıcıdırlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İyi ve güzel davrananlar için daha güzeli ve fazlası var. Onların, yüzleri ne kararır ne de hor görülmekten kızarır. Onlar, Cennet halkıdır. Orada sürekli kalıcıdırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Güzel davrananlara da daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzleri ne kararacak ne de kızaracaktır. İşte bunlar cennet ahalisidir; onlar orada ölümsüzdürler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Güzel davrananlara, daha güzeli ve ondan da çoğu vardır. Onların yüzünü, ne bir kararma ne de bir aşağılanma kaplamaz. Cennetin yoldaşları, işte onlardır. Sürekli orada kalacaklardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İyi ve yararlı davranmakta sebat gösterenlere (karşılık olarak) ondan daha iyisi ve (kat kat) fazlası var. Dahası (o gün) onların ne yüzleri kara çıkar, ne de onursuzluktan başları eğilir: işte bunlar Cennet'in sakinleridir; orada yerleşip kalmak üzre girerler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik var. Dahası da var. Onların yüzlerine kara da bulaşmaz, zillet de... Cennetin dostlarıdır onlar; sürekli kalıcıdırlar orada.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar, ne bir zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İyi işler yapanlara daha güzeli; bir de fazlası var; yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de aşağılık. Onlar cennet ehli, hep orada ebedi kalacaklardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İyi ve yararlı işler yapmakta sebatlı olanları (karşılık olarak) daha iyisi ve ondan da fazlası beklemektedir. (Kıyamet Günü'nde) onların yüzlerini ne bir kararma, ne de bir aşağılanma gölgelemeyecektir: İşte bunlardır cennetlikler; orada ebedi kalacak olanlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hasenat yapanlara husna bir de ziyade var, ve yüzlerine ne bir kara bulaşır ne zillet, onlar eshabı Cennet hep orada muhalleddirler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Güzel davrananlara daha güzel karşılık ve fazlası var. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de horluk. İşte onlar cennet halkıdır, orada ebedi kalacaklardır.

 • Gültekin Onan

  Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar, ne bir illet. İşte onlar cennetin halkıdırlar orada süresiz kalacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İyi iş, güzel amel yapanlara ("ihsan" mertebesine erenlere) daha güzel iyilik, bir de ziyade vardır. Onların yüzlerine ne bir toz (karalık) bulaşır, ne de bir horluk kaplar. Onlar cennetin yaranıdırlar ki kendileri onun için ebedi kalıcıdırlar.

 • İbni Kesir

  Güzel davrananlara daha güzeli ve fazlası var. Onların yüzleri ne kararır ne de zilletten kızarır. Onlar cennetin yaranıdırlar. Orada temelli kalacaklardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İyi davrananlara, daha iyisi ve bir fazlası vardır. Onların yüzlerini karartı ve zillet bürümez. Onlar cennet dostlarıdır, onlar orada ebedidirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükafat yani cennet ile daha da fazlası olarak Allah'ın cemalini görmek var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir zillet! İşte onlar cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İhsan ehline, daha güzeli ve fazlası vardır.. . Onların vechlerini (yüzlerini - şuurlarını) ne kara toz zerresi (bencillik), ne de (hakikatlerinden ayrı düşmenin getirisi olan) zillet kaplar. . . Onlar sonsuza dek cennet ehlidirler!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Güzel davrananlara daha fazlası vardır. Yüzlerini ne bir yoksunluk ne de bir aşağılanma duygusu kaplar. Onlar cennet halkıdır. Orada ebedi kalıcıdırlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İyi ve güzel davrananlar için daha güzeli ve fazlası var. Onların, yüzleri ne kararır ne de hor görülmekten kızarır. Onlar, Cennet halkıdır. Orada sürekli kalıcıdırlar.

 • Progressive Muslims

  To those who do good work will be good and more, and their faces will not be darkened or humiliated. These are the people of Paradise, in it they will abide.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  For those who do good is the best and more; and there will cover their faces neither dust nor disgrace. Those are the companions of the Garden; therein they abide eternally.

 • Aisha Bewley

  Those who do good will have the best and more! Neither dust nor debasement will darken their faces. They are the Companions of the Garden, remaining in it timelessly, for ever.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  For the righteous, the reward will be multiplied manifold. Their faces will never experience any deprivation or shame. These are the dwellers of Paradise; they abide therein forever.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  For those who do good will be good and more, and their faces will not be darkened or humiliated. These are the people of the Paradise, in it they will abide.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  For those who promote reforms will be good and more, and their faces will not be darkened or humiliated. These are the people of paradise, in it they will abide.