Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onların çoğu, ancak zanna uyarlar. Kuşkusuz zan hakikatin yerini tutamaz. Allah, onların ne yaptıklarını çok iyi bilendir.

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَناًّۜ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْن۪ي مِنَ الْحَقِّ شَيْـٔاًۜ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
Ve ma yettebiu ekseruhum illa zanna, innez zanne la yugni minel hakkı şey'a, innallahe alimun bima yef'alun.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2yettebiuuymamaktadırتبع
3ekseruhumonların çoğuكثر
4illabaşkasına
5zennenzandanظنن
6inneşüphesiz
7z-zennezan iseظنن
8la
9yugnikazandırmazغني
10mine
11l-hakkigerçek açısındanحقق
12şey'enbir şeyشيا
13inneşüphesiz
14llaheAllah
15alimunbilmektedirعلم
16bimaşeyleri
17yef'aluneonların yaptıklarıفعل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onların çoğu, zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah, onların yapmakta olduklarını çok iyi bilendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz ki zan, gerçeklik bakımından hiçbir şey ifade etmez.* Şüphesiz ki Allah onların yapmakta olduklarını bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların çoğu, ancak zanna uyarlar. Zan ise gerçeğin yerini tutamaz. ALLAH onların yaptıklarını Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onların çoğu, ancak zanna* uyarlar. Kuşkusuz zan hakikatin yerini tutamaz. Allah, onların ne yaptıklarını çok iyi bilendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların çoğu, sadece kendi varsayımlarının peşine takılırlar. Varsayım, hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz. Allah, onların ne yaptıklarını bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onların çoğu yalnızca yakıştırıyor. Aslında, yakıştırmak, gerçek hakkında hiçbir yarar sağlamaz. Kuşkusuz, Allah, onların yaptıklarını Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de, onların çoğu sadece zannın peşine takılırlar. Oysa ki hiç bir zan, insanı hakikatten hiçbir şekilde müstağni kılmaz. Elbette Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onların çoğu sanıdan başka bir şeyin ardınca gitmiyor. Doğrusu da şu ki sanı, haktan hiçbir şey ifade etmez. Allah, onların yaptıklarını iyice bilmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiç bir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah, onların işlemekte olduklarını bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bununla beraber onların çoğu, sadece bir zan peşinde gider, ama zan gerçek adına hiçbir şey ifade etmez! Şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını çok iyi biliyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onların çoğu sadece zanna uymaktadırlar. Oysa, zan hiçbir şekilde hakkın yerini tutamaz. Gerçek şu ki, Allah onların yaptıklarını bütünüyle bilmektedir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Maamafih ekserisi sırf bir zan ardında gider fakat zan, hakdan hiç bir şey ifade etmez, her halde Allah, onların ne yaptıklarını bilib duruyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onların çoğu, zandan başka bir şeye uymuyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey kazandırmaz. Muhakkak ki Allah, onların ne yaptıklarını bilir.

 • Gültekin Onan

  Onlann çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiç bir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Tanrı, onların işlemekte olduklarını bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onların çoğu (kupkuru bir) zandan başkasına tabi' olmaz. Hakıykatde zan ise hakdan hiç bir şey'in yerini tutmaz. Şübhesiz ki Allah, onlar ne işlerlerse kemaliyle bilendir.

 • İbni Kesir

  Onların çoğu, sadece zanna tabi olurlar. Şüphe yok ki zann, hakikat karşısında bir şey ifade etmez. Doğrusu Allah, onların bütün işlediklerini bilendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Gerçekte zan hakikat karşısında bir şey ifade etmez. Şüphesiz ki Allah, onların ne yaptıklarını bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Halbuki zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Allah onların bütün yaptıklarını hakkıyla bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlardan çoğunluğunun tabi olduğu, varsandıklarıdır! Muhakkak ki varsayım, gerçeğin yerini tutmaz! Şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarını (Esma'sıyla hakikatleri olarak) Bilen'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların çoğu, ancak zanna uyarlar. Zan ise gerçeğin yerini tutamaz. ALLAH onların yaptıklarını Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onların çoğu, ancak zanna uyarlar. Kuşkusuz zan hakkın yerini tutamaz. Allah, onların ne yaptıklarını çok iyi bilendir.

 • Progressive Muslims

  Most of them only follow conjecture. While conjecture does not avail against the truth in anything. God is aware of what they do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And most of them follow only assumption; assumption avails nothing against the truth. God knows what they do.

 • Aisha Bewley

  Most of them follow nothing but conjecture. Conjecture is of no use whatsoever against the truth. Allah most certainly knows what they are doing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Most of them follow nothing but conjecture, and conjecture is no substitute for the truth. GOD is fully aware of everything they do.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Most of them only follow conjecture. While conjecture does not avail against the truth in anything. God is aware of what they do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Most of them only follow conjecture. While conjecture does not avail against the truth in anything. God is knower of what they do.