Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bu Kur'an, Allah'tandır; başkası tarafından uydurulmuş değildir. Aynı zamanda kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Kitap'ı ayrıntılı olarak açıklar. Âlemlerin Rabb'inden olduğu mutlak bir gerçektir.

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُفْتَرٰى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْد۪يقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْص۪يلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ۠
Ve ma kane hazel kur'anu en yuftera min dunillahi ve lakin tasdikallezi beyne yedeyhi ve tafsilel kitabi la reybe fihi min rabbil alemin.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2kanedeğildirكون
3hazabu
4l-kuranuKur'anقرا
5en
6yufterauydurulmuşفري
7min
8dunibaşkası tarafındanدون
9llahiAllah'tandır
10velakinve ancak
11tesdikadoğrulayıcıdırصدق
12llezi
13beynearasındakiniبين
14yedeyhiiki eliيدي
15ve tefsileve açıklayıcıdırفصل
16l-kitabiKitab'ıكتب
17la
18raybeşüphe yokturريب
19fihionda
20min
21rabbiRabbi'ndendirربب
22l-aaleminealemlerinعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bu Kur'an, Allah'tan başka varlıklar tarafından uydurulabilecek bir kitap değildir. Kur'an, kendinden öncekini tasdik etmekte ve onu açıklamaktadır. Onda şüphe yoktur; o, alemlerin Rabbindendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bu Kur'an, Allah'ın peşi sıra (varlıklar tarafın)dan (tasarlanıp) uydurulabilecek (bir söz) değildir.* Ancak (o) kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitab'ı (Tevrat'ı) açıklayandır.* Onda şüphe yoktur; o âlemlerin Rabbindendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu Kuran, ALLAH'tan başkası tarafından düzenlenen bir kitap değildir. Ancak kendisinden öncekileri onaylayan ve yasaların (kitap) detaylı bir açıklamasıdır. Bunda kuşkunuz olmasın; evrenlerin Efendindendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bu Kur'an, Allah'tandır; başkası tarafından uydurulmuş değildir. Aynı zamanda kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Kitap'ı* ayrıntılı olarak açıklar. Âlemlerin Rabb'inden olduğu mutlak bir gerçektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu Kur'an, başkası tarafından uydurulup Allah'a mal edilmiş değildir. Aksine önceki kitapları kendinde olanla doğrulayan, o Kitapları açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve varlıkların Rabbi* tarafından indirilmiş olan kitaptır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Tam tersine, hem ellerinde bulunanı doğrular hem de Kitap'ı ayrıntılı olarak açıklar. Onda kuşku yoktur; Evrenlerin Efendisindendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İmdi bu hitab, Allah'tan başkası tarafından tasarlanıp ortaya konulmuş olamaz. Aksine o, kendisinden önce gelenlerden geriye kalan hakikatleri doğrular ve kendisinde kuşku bulunmayan Kitab'ı ayrıntılı olarak açıklar; Alemlerin Rabbindendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bu Kur'an, Allah'ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap'ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Alemlerin Rabbi'ndendir o.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bu Kur'an Allah'tandır, başkası tarafından uydurulamaz, ancak o, önündekini doğrulayan ve o Kitab'ı açıklayıcı olarak alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir, bunda hiç şüphe yoktur!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İmdi, bu Kuran, asla Allah'tan başkası tarafından tasarlanmış, uydurulmuş olamaz; üstelik o, önceki vahiylerden hakikat adına bugüne kalmış ne varsa onu doğrulayıp, alemlerin Rabbinden (geldiğinden) şüphe olmayan vahyi özlü bir biçimde açıklıyor.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu Kur'an, Allah'tan (indirilmiş olup) başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab'ı (Allah'ın Levh-i Mahfuz'daki yazısını) açıklayıcı olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) alemlerin Rabbi tarafındandır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu Kur'an Allahın masivasından uydurulamaz ve lakin o, önündekinin bir tasdıkı ve kitabın tafsıyli olarak rabbül'aleminden indirilmiştir, bunda hiç şüphe yoktur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulacak bir şey değildir. Ancak kendinden öncekinin doğrulaması ve Kitabın açıklamasıdır. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından(indirilmiş)dir.

 • Gültekin Onan

  Bu Kuran, Tanrı'dan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin rabbindendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bu Kur'an Allah (ındır. On) dan başkasının uydurması değildir. O, ancak kendinden evvelki (kitab) lan tasdıyk ve o kitabı (Allahın levh-i mahfuzda yazdığını) tafsıyl eder. Onda şübhe edilecek hiçbir şey yokdur. Alemlerin Rabbindendir o.

 • İbni Kesir

  Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden evvel geleni tasdik eder ve kitabı uzun uzun açıklar. Onda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbındandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bu Kur'an, Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekileri tasdik ve Alemlerin Rabbi'nden (geldiğine) şüphe olmayan kitabın açıklamasıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu Kur'an, Allah tarafından gelmeyip başkası tarafından uydurulmuş olması asla mümkün değildir. Lakin daha önce indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. Rabbülalemin tarafından gönderilmiştir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bu Kur'an, Allah dunundakilerin uydurusu değildir! Aksine, Rabb-ül alemin'den olduğu şüphe götürmeyen; kendinden öncekini tasdik eden, tafsilatlı, hakikat BİLGİsi kaynağıdır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu Kuran, ALLAH'tan başkası tarafından düzenlenen bir kitap değildir. Ancak kendisinden öncekileri onaylayan ve kitabın (yasaların) detaylı bir açıklamasıdır. Bunda kuşkunuz olmasın; evrenlerin Rabbindendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bu Kur'an, Allah'tandır; başkası tarafından uydurulmuş değildir. Aynı zamanda kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Kitap'ı* ayrıntılı olarak açıklar. Âlemlerin Rabb'inden olduğundan hiç kuşku yoktur.

 • Progressive Muslims

  This Quran could not have been produced without God, but it is to authenticate what is already present, and to give detail to the Scripture in which there is no doubt, from the Lord of the worlds.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And this Qur’an is not such as could be invented by other than God; but it is a confirmation of what is before it, and an exposition of the Writ about which there is no doubt, from the Lord of All Creation.

 • Aisha Bewley

  This Qur’an could never have been devised by any besides Allah. Rather it is confirmation of what came before it and an elucidation of the Book which contains no doubt from the Lord of all the worlds.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  This Quran could not possibly be authored by other than GOD. It confirms all previous messages, and provides a fully detailed scripture. It is infallible, for it comes from the Lord of the universe.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  This Qur'an could not have been produced without God; it is to authenticate what is between his hands, and to give details of the Book in which there is no doubt, from the Lord of the worlds.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  This Quran could not have been produced without God, but it is to authenticate what is already present, and to provide detail to the book in which there is no doubt, from the Lord of the worlds.