Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Söyleyin bakalım! O'nun azabı ister gece uykuda, ister gündüz gelsin. Suçlular neden bunu acele istiyorlar?"

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَتٰيكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتاً اَوْ نَهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ
Kul ereeytum in etakum azabuhu beyaten ev neharen maza yesta'cilu minhul mucrimun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2eraeytumsöyleyin bakalımراي
3ineğer
4etakumsize gelirseاتي
5azabuhuO'nun azabıعذب
6beyatengece vaktiبيت
7evveya
8neharangündüzنهر
9mazane diye
10yestea'ciluacele ediyorlarعجل
11minhubunda
12l-mucrimunesuçlularجرم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Ne dersiniz? Allah'ın azabı size geceleyin veya gündüz vaktinde gelirse ne yaparsınız? Suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar?"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Hiç düşündünüz mü O'nun azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse (ne yaparsınız)!" Suçlular bunun hangisini istemekte acele ediyorlar!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "O'nun azabı ister gece veya gündüz gelsin, ama neden suçlular o konuda acele içindedirler?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Söyleyin bakalım! O'nun azabı ister gece uykuda, ister gündüz gelsin. Suçlular neden bunu acele istiyorlar?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Düşünsenize, Allah'ın azabı size gece ya da gündüz gelse ne olur? Bu suçlular onun nesini çarçabuk isterler?"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Hiç düşündünüz mü? O'nun cezası, size gece veya gündüz gelse, suçlular, hangisini ivedi olarak isterler?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Baksanıza! Tutun ki O'nun azabı bir gece ya da bir gündüz çıkageldi; günaha batmış olanlar ne (elde edeceklerini umarak) onu çabuklaştırmak istiyorlar?"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şöyle söyle: "Diyelim O'nun azabı size gündüzün veya geceleyin gelecektir. Suçlular bunlardan hangisini aceleyle ister?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Düşündünüz mü hiç, eğer O'nun azabı size gece veya gündüz geliverirse, suçlu günahkarlar, bunu ne diye erkene almak istiyorlar?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Ne dersiniz, şayet O'nun azabı size yatarken veya gündüzün gelecek olsa, suçlular bunlardan hangisinin hemen gelmesini isterler?"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Ya bir gece vakti, ya da güpegündüz, eğer O'nun azabı başınızda koparsa, (neler hissedebileceğinizi) hiç düşündünüz mü? Günaha gömülüp gitmiş bir toplumun bunu tezlikle istemesini gerektirecek nasıl bir umudu olabilir ki?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Söyleyin bakalım, O'nun azabı size geceleyin veya gündüzün (ansızın) gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler?!" (Bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir.)

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: söyleyin bakayım şayed size onun azabı yatarken veya gündüzün gelecekse mücrimler bunun hangisini isti'cal ediyorlar?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Bakın, eğer O'nun azabı size geceleyin, ya da gündüzün gelirse... Suçlular bun(lar)dan hangisini acele istiyor?"

 • Gültekin Onan

  De ki: "Düşündünüz mü hiç, eğer O'nun azabı size gece veya gündüz geliverirse, suçlu günahkarlar (cürüm ehli), bunu ne diye erkene almak istiyorlar?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Ya Onun (Allahın) azabı geceleyin, yahud gündüzün size gelib çatarsa (ne yapacaksınız?) söyleyin bana. Günahkarların ona olan isti'cali (ne sebeb) nedir"?

 • İbni Kesir

  De ki: Görmüyor musunuz, ya Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse? Suçlular neden bunu acele istiyorlar?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular onu ne acele istiyorlar?!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Ne dersiniz, şayet O'nun azabı size ha yatarken gelmiş, ha gündüzün! Mücrimlerin, bunlardan birini çarçabuk istemelerine ne sebep var ki!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Gördünüz mü (düşünün bakalım), şayet O'nun azabı gece veya gündüzün bir anında gelmiş olsa, (söyleyin) suçlular neyi acele isterler?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: 'O'nun azabı ister gece veya gündüz gelsin, ama neden suçlular o konuda acele içindedirler?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Söyleyin bakalım! O'nun azabı ister gece, ister gündüz gelsin. Suçlular neden bunu acele istiyorlar?"

 • Progressive Muslims

  Say: "Do you see if His retribution will come to you by night or by day, then which portion would the criminals hasten in"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Have you considered: if His punishment come to you by night or by day, what is there of it the lawbreakers will seek to hasten?”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘What do you think? If His punishment came upon you by night or day, what part of it would the evildoers then try to hasten?'

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Whether His retribution comes to you by night or by day, why are the transgressors in such a hurry?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Do you see if His retribution will come to you by night or by day, then which portion would the criminals hasten in?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Do you see if His retribution will come to you by night or by day, then which portion would the criminals hasten in?"