Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Gerçekleşmesi için acele istediğiniz azaba gerçekleşince mi inanacaksınız yoksa şimdi mi?"

اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِه۪ۜ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِه۪ تَسْتَعْجِلُونَ
E summe iza ma vakaa amentum bih, al'ane ve kad kuntum bihi testa'cilun.
#kelimeanlamkök
1esumme(ondan) sonra mı?
2izazaman ki
3mane
4vekaagerçekleştiوقع
5amentuminanacaksınızامن
6bihiona
7al'aneşimdi mi?
8ve kadelbette
9kuntumsizكون
10bihionu
11testea'ciluneacele istiyordunuzعجل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Başınıza bela geldikten sonra mı O'na iman edeceksiniz, şimdi mi? Halbuki azabın gelmesini istemekte acele ediyordunuz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Azap) başınıza geldikten sonra mı ona inanmış (olacak)sınız? Şimdi mi (iman ettiniz)? Onu (azabı) istemekte acele ediyordunuz!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Gerçekleştikten sonra mı onu onaylayacaksınız? Öyleyse neden onu şimdi çabuk isteyip duruyorsunuz?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Gerçekleşmesi için acele istediğiniz azaba gerçekleşince mi inanacaksınız yoksa şimdi mi?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Azap geldikten sonra mı inancınızı kesinleştireceksiniz?O zaman size şöyle denecektir: "Şimdi mi? Cezanın çabuk gelmesini isteyip duruyordunuz ya!"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Gerçekleştikten sonra mı inanacaksınız; şimdi mi? Zaten onu, ivedi olarak istiyordunuz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Tehdit gerçekleştikten sonra mı O'na inanacaksınız? Ne! Ancak şimdi ha? Oysa ki siz (asla gelmez diye meydan okuyor), onun çabuk gelmesinde ısrar ediyordunuz!?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O azap başınıza patladıktan sonra mı iman ettiniz! Şimdi mi? Hani onu aceleden isteyip duruyordunuz?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçekleştikten sonra mı O'na iman edeceksiniz? Hemen şimdi mi? Oysa siz, onun (azabın) erkence gelmesini istiyordunuz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bu azap meydana geldikten sonra mı ona iman edeceksiniz? Yoksa şimdi mi? Halbuki siz onun acele gelmesini istiyordunuz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Peki, gelmesinde (meydan okurcasına) tezlik gösterdiğiniz (ve) şimdi (size, 'Ona inanıyor musunuz?' diye sorulacağı o Gün) gelip çattıktan sonra mı, ancak o zaman mı, ona inanacaksınız?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Onlara) "Azap gerçekleştikten sonra mı O'na iman ettiniz? Şimdi mi!? Oysa siz onu acele istiyordunuz" (denilecek).

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya sonra vakı' olduğu zaman mı ona iyman edeceksiniz? Ya... şimdi ha? hani siz bunu acele istiyordunuz, a?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Azab) başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? Şimdi mi (inandınız)? Hani ya siz onu çabuk isteyip duruyordunuz (nasılmış)?

 • Gültekin Onan

  Gerçekleştikten sonra mı O'na inanacaksınız? Hemen şimdi mi? Oysa siz, onun (azabın) erkence gelmesini istiyordunuz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bu (azab) vaaki olduktan sonra mı Ona (Allaha) iman edeceksiniz? (O vakit size:) "Şimdi mi (iman ediyorsunuz? denecek), halbuki siz onun mutlakaa gelmesini isteyib duruyordunuz".

 • İbni Kesir

  Gerçekleştikten sonra mı ona inanacaksınız? Hemen şimdi mi. Hani siz onu acele istiyordunuz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O, gerçekleştikten sonra mı ona inandınız? Siz onu acele istiyordunuz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha! (Ama artık çok geç!). Alın da görün çarçabuk gelmesini istediğiniz şeyi!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Azap) başınıza geldikten sonra mı iman edeceksiniz? ŞİMDİ mi? (Oysa) onu acilen yaşamayı istiyordunuz!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Gerçekleştikten sonra mı ona inanacaksınız? Öyleyse neden onu şimdi çabuk isteyip duruyorsunuz?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Gerçekleşmesi için acele isteyip durduğunuz azap, gerçekleşince mi ona inanacaksınız?"

 • Progressive Muslims

  "Would you then, when it occurs, believe in it While now you are hastening it on!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then is it, when it has befallen, you will believe in it? Now? When you had sought to hasten it?

 • Aisha Bewley

  And then, when it actually comes about: ‘Now do you have iman in it? It was this that you were trying to hasten!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "If it does happen, will you believe then? Why should you believe then? You used to challenge it to come?"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Will you then, when it occurs, believe in it? While now you are hastening it on!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "When it occurs, would you then acknowledge it? While now you are hastening it on!"