Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonra zulmedenlere, "Süresiz azabı tadın." denir. "Kazandığınızdan başka bir karşılık mı bekliyordunuz?"

ثُمَّ ق۪يلَ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
Summe kile lillezine zalemu zuku azabel huld, hel tuczevne illa bima kuntum teksibun.
#kelimeanlamkök
1summesonra
2kiledenilirقول
3lillezinekimselere
4zelemuzulmeden(lere)ظلم
5zukutadınذوق
6azabeazabıعذب
7l-huldisonsuzخلد
8helmusunuz?
9tuczevnecezalandırılıyorجزي
10illabaşkasıyla
11bima
12kuntumolduklarınızdanكون
13teksibunekazanıyor(lar)كسب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sonra zulmedenlere, "Süreli azabı tadınız" denilecek. Kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sonra (kendilerine) haksızlık edenlere "Ebedî azabı tadın!" denmiş (olacak)tır. Kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonra zulmedenlere: "Ebedî azabı tadın" denir, "Kazandığınızdan başka bir karşılık mı bekliyordunuz?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sonra zulmedenlere, "Süresiz azabı tadın." denir. "Kazandığınızdan başka bir karşılık mı bekliyordunuz?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İlerisinde yanlışlar içindeki o kimselere şöyle denecektir: "Kalıcı azabı tadın bakalım. Kazandığınızın karşılığından başka ne görecektiniz!"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonra, haksızlık yapanlara, şöyle denilir: "Tadın, sürekli cezayı; hak ettiğinizden başka bir şeyle mi cezalandırılacaktınız?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sonunda, bilinci ters dönmüş kimselere denilecek ki: "Tadın bitimsiz azabı! Kazanıp durduğunuz şeyler dışında bir karşılık mı bekliyorsunuz?"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sonra, zulmedenlere şöyle denecek: "Sonsuzluğun azabını/sonsuz azabı tadın! Kazandığınız şeyler dışında bir şeyle cezalandırılmayacaksınız!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sonra o zulmetmekte olanlara: "Sürekli azabı tadın" denilecek. Kazandıklarınız dışında, bir başka şeyle mi cezalandırılacaktınız?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonra o zulmedenlere denilecek ki: "Tadın bakalım o sonsuz azabı! Vaktiyle kazandığınızın dışında bir sebeple cezalandırılacak da değilsiniz?"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O Gün ki, (dünya hayatında) haksızlık yapmaya eğilim gösterenlere, 'Tadın bitmeyen azabı' denecek, yapageldiğiniz işlerin karşılığından başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz sanki?;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sonra da zulmedenlere, "Ebedi azabı tadın! Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz" denilecektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra denilecek o zulm edenlere ki tadın bakalım huld azabını, vaktile kazandığınızdan başka bir sebeble cezalandırılacak değilsiniz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra zulmedenlere: "Sürekli azabı tadın!" denilecek, "Yalnız kazandığınız şeylerle cezalandırılmıyor musunuz?"

 • Gültekin Onan

  Sonra o zulmetmekte olanlara: "Sürekli azabı tadın" denilecek. "Kazandıklarınız dışında, bir başka şeyle mi cezalandırılacaktınız?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sonra, o zulmedenlere "Ebedi azabı tadın, denilecek, (vaktiyle) ne kazanıyor idiyseniz ondan başkasıyle mi cezalandırılacakdınız ya"?.

 • İbni Kesir

  Sonra zulmetmiş olanlara denilir ki: Sürekli azabı tadın. Yalnız kazanır olduğunuz şeylerle cezalandırılmıyor musunuz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sonra zalimlere şöyle denir: -Sonsuz azabı tadın! Kazandıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? denir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sonra o zalimlere: "Ebedi azabı tadın bakalım! Siz dünya hayatında neyi hak ettiyseniz, sadece onun karşılığını göreceksiniz." denir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sonra zulmedenlere: "Sonsuz azabı tadın!" denildi.. . "Sadece yapmış olduklarınızın getirisi olarak sonuçlarını yaşamıyor musunuz?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonra zulmedenlere: 'Ebedi azabı tadın,' denir, 'Kazandığınızdan başka bir karşılık mı bekliyordunuz?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sonra zulmedenlere, "Süresiz azabı tadın." denir. Kazandığınızdan başka bir karşılık mı bekliyordunuz?

 • Progressive Muslims

  Then it will be said to those who were wicked: "Taste the everlasting retribution. You are only recompensed for what you have earned!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then will it be said to those who did wrong: “Taste the punishment of eternity!” Are you to be rewarded save for what you earned?

 • Aisha Bewley

  Then it will be said to those who did wrong, ‘Taste the punishment of eternity! Have you been repaid for anything other than what you earned?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  It will be said to the transgressors, "Taste the eternal retribution. Are you not requited precisely for what you have earned?"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Then it will be said to those who were wicked: "Taste the everlasting retribution. You are only recompensed for what you have earned!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Then it will be said to the wicked: "Taste the everlasting retribution. You are only recompensed for what you have earned!"