Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Allah çocuk edindi." dediler. O, bundan münezzehtir. O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Sizin bu konuda hiçbir sultanınız yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi söylüyorsunuz!

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَداً سُبْحَانَهُۜ هُوَ الْغَنِيُّۜ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ اِنْ عِنْدَ‌كُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهٰذَاۜ اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Kaluttehazallahu veleden subhaneh, huvel ganiy, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, in indekum min sultanin bi haza, e tekulune alallahi ma la ta'lemun.
#kelimeanlamkök
1kaludedilerقول
2ttehazeedindiاخذ
3llahuAllah
4veledençocukولد
5subhanehuO bundan münezzehtirسبح
6huveO
7l-ganiyyuhiç bir şeye ihtiyacı olmayandırغني
8lehuO'nundur
9mane varsa
10fi
11s-semavatigöklerdeسمو
12ve mave ne varsa
13fi
14l-erdiyerdeارض
15inyoktur
16indekumsizinعند
17minhiçbir
18sultanindelilinizسلط
19bihazabu konuda
20etekulunesöylüyor musunuz?قول
21alahakkında
22llahiAllah
23maşeyi
24la
25tea'lemunebilmediğinizعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Müşrikler,"Allah çocuk edindi" dediler. Haşa! O bundan uzaktır. Onun çocuğa ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Müşrikler:) "Allah çocuk edindi!" dediler.* (Haşa)! O yücedir. O, (gerçek) zengindir. Göklerde ve yerde ne varsa yalnızca O'na aittir. Bu konuda yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "ALLAH çocuk edindi!" dediler. O bundan çok yücedir. O, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Sizin bu konuda hiçbir kanıtınız yoktur. ALLAH hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Allah çocuk edindi." dediler. O, bundan münezzehtir.* O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Sizin bu konuda hiçbir sultanınız* yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi söylüyorsunuz!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Allah çocuk edindi" dediler. O'nun bununla ne ilgisi olur! O'nun kimseye ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Bu konuda elinizde bir delil de yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Allah, çocuk edindi!" dediler. O, tüm yakıştırmalardan ayrıktır. O'nun, hiçbir şeye gereksinimi yoktur. Göklerde ve yeryüzünde olan her şey, O'nun malıdır. Bu konuda bir kanıtınız olmamasına karşın, Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz; öyle mi?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Bu gerçeklere rağmen) "Allah bir oğul edindi" iddiasında bulundular. O aşkın bir hakikattir; O hiçbir şeye muhtaç olmayıp, mutlak anlamda kendi kendine yetendir: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'na aittir. Sizin elindeyse bu tür bir iddiada bulunmak için hiçbir deliliniz yoktur: (buna rağmen), Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi isnat ediyorsunuz?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Allah çocuk edindi!" dediler. Haşa! Allah bundan arınmıştır! O Gani'dir, hiçbir şeye muhtaç olmaz! Göklerdekiler de yerdekiler de O'nundur. Elinizde, söylediğinize ilişkin hiçbir kanıt yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Allah çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Dediler ki: "Allah çocuk edindi!" Haşa! O, münezzehtir! O, müstağnidir! Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur! Elinizde o iddiayı destekleyen hiçbir delil yoktur! Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Bütün bu açıklamalardan sonra (yine de)), "Allah kendine bir oğul edindi!" diyorlar. O yüceler yücesi, kendisine yakışmayacak niteliklerden kesinlikle uzaktır! Her bakımdan mutlak olarak kendine yeterlidir: göklerde ve yerde var olan her şey O'na aittir! Sizinse elinizde bu (tür iddialarınızı) destekleyecek hiçbir deliliniz yoktur! Hal böyleyken, bilemeyeceğiniz şeyi mi Allah'a yakıştırıyorsunuz?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Allah, bir çocuk edindi" dediler. O, bundan uzaktır. O, her bakımdan sınırsız zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dediler ki: "Allah, veled edindi." haşa o sübhan, ganiy o, Göklerdeki ve Yerdeki hep onun elinizde ona dair hiç bir burhan yoktur, Allaha karşı ılm ile isbat edemiyeceğiz şey mi isnad ediyorsunuz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Allah, çocuk edindi," dediler. Haşa, Allah bundan uzaktır, O zengindir (hiçbir şeye muhtaç değildir). Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta hiçbir deliliniz yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?

 • Gültekin Onan

  "Tanrı çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Tanrı'ya karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Dediler ki: "Allah kendine evlad edindi". Haaşa, Allah bundan münezzehdir, O, müstağnidir. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa (hepsi) Onundur. Nezdinizde buna (o iddianıza) aid hiç bir delil de yokdur. Siz Allaha karşı bilmeyeceğiniz (ilim ile isbat edemeyeceğiniz) bir şey'i mi söylüyorsunuz?

 • İbni Kesir

  Allah, çocuk edindi, dediler. Haşa, Allah bundan münezzehtir. O, müstağnidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta hiç bir deliliniz yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  "Allah bir çocuk edindi." dediler. Haşa, O, bundan uzaktır. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Bu hususta bir deliliniz de yoktur. O halde Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Müşrikler "Allah evlat edindi" dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. O her şeyden olduğu gibi evladı olmaktan da müstağnidir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Buna dair, ey müşrikler, hiçbir deliliniz yoktur. Ne o, Allah hakkında kesin bilgi sahibi olmadan konuşuyor, rastgele şeyleri mi O'na isnad ediyorsunuz?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Allah oğul edindi" dediler. Subhan'dır O! (Zira) "HU" El Ğaniyy'dir (yarattıklarıyla kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan beridir).. . Semalarda ve arzda ne varsa, O'nun içindir ("El Esma"daki manaların açığa çıkması için). . . İndinizde bununla (iftiranızla) ilgili bir kanıt yoktur! Allah hakkında, ilminiz olmayan bir şeyi konuşuyorsunuz!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'ALLAH çocuk edindi!,' dediler. O bundan çok yücedir. O, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Sizin bu konuda hiç bir kanıtınız yoktur. ALLAH hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Allah çocuk edindi." dediler. O, bundan münezzehtir. O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Sizin bu konuda hiçbir yetki belgeniz yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi söylüyorsunuz!

 • Progressive Muslims

  They said: "God has taken a son. " Be He glorified! He is the Rich. To Him is what is in the heavens and what is in the Earth. Do you have proof for this Or do you say about God what you do not know

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They say: “God has taken a son.” Glory be to Him! He is the Free from Need; to Him belongs what is in the heavens and what is in the earth! You have no authority for this; do you ascribe to God what you know not?

 • Aisha Bewley

  They say, ‘Allah has a son. ’ Glory be to Him! He is the Rich Beyond Need. Everything in the heavens and everything on the earth belongs to Him. Have you authority to say this or are you saying about Allah what you do not know?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "GOD has begotten a son!" Be He glorified. He is the Most Rich. To Him belongs everything in the heavens and everything on earth. You have no proof to support such a blasphemy. Are you saying about GOD what you do not know?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They said: "God has taken a son." Glory be to Him! He is the Rich. To Him is what is in the heavens and the earth. Do you have proof for this? Or do you say about God what you do not know?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "God has taken a son." Be He glorified! He is the Rich. To Him is what is in the heavens and what is in the earth. Do you have proof for this? Or do you say about God what you do not know?