Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar ve dünya hayatından hoşnut olup onunla tatmin olanlar ve ayetlerimizi görmezden gelenler...

اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَٓاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُونَۙ
İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatid dunya vatme'ennu biha vellezine hum an ayatina gafilun.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3la
4yercuneummayan(lar)رجو
5lika'enabize kavuşmayıلقي
6ve raduve razı olan(lar)رضو
7bil-hayatihayatınaحيي
8d-dunyadünyaدنو
9vetmeennuve gönüllerini kaptıran(lar)طمن
10bihaona
11vellezineve olanlar
12humonlar
13an-den
14ayatinabizim ayetlerimiz-ايي
15gafilunegafil(ler)غفل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına razı olup onunla doyuma ulaşanlar ve ayetlerimizden habersiz olanlar vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar,* dünya hayatına razı olup onunla huzur bulanlar ve ayetlerimizden habersizmiş gibi davrananlar var ya,

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatını sevip ona bağlananlar ve ayetlerimizden gafil olanlar...

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar ve dünya hayatından hoşnut olup onunla tatmin olanlar ve ayetlerimizi görmezden gelenler...

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bizimle karşılaşmayı beklemeyen ve dünya hayatından hoşlanan, onunla tatmin olanlar, bir de ayetlerimize aldırmayanlar var ya...

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, onlar; Bize kavuşacaklarını düşünmeyenler, dünya yaşamıyla yetinerek onunla hoşnut olanlar ve ayetlerimize karşı aymazlık içinde olanlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şu da bir gerçek ki; bizim huzurumuza çıkmaya yüzü olmayanlar ve dünya hayatıyla yetinip onunla kendilerini tatmin edenler, üstelik (bir de) hakikate yapılmış (söz konusu) atıfları fark edemeyenler var:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şu bir gerçek ki, bize kavuşmayı ummayanlar, iğreti hayatla tatmin bulup onunla rahatlayanlar ve ayetlerimizden uzaklaşıp gaflete dalanlar,

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar;

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bize kavuşmayı arzu veya ümit etmeyip, dünya hayatına razı olup onunla yetinenler ve Bizim ayetlerimizden gafil olanlar,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Beri yandan, er geç Bizim karşımıza çıkacaklarına inanmayıp kendilerini bu dünya hayatıyla hoşnut kılmaya çalışanlara, onun ötesini gözetmeyenlere ve (böylece) Bizim ayetlerimizi umursamayanlara gelince:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (7-8) Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile ayetlerimizden gafil olanlar var ya; işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden, varacakları yer ateştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki bizim likamızı arzu (veya ümid) etmezler ve Dünya hayat ile razı olub onunla mutmainn olmuşlardır ve onlar ki bizim ayetlerimizden gafildirler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bizimle buluşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat edenler ve bizim ayetlerimizden gaflet edenler...

 • Gültekin Onan

  Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar;

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (7-8) (Öldükden sonra dirilib) bize kavuşacağını ummayan, (ahirete inanmayarak sadece) dünya hayaatına raazi olan ve onunla sükun (ve istirahat) e dalan kimselerle (varlığımıza, birliğimize ve kemal-i kudretimize delalet eden) bunca ayetlerimizden gaafil olanlar (yok mu?) işte onların, irtikab etmekde oldukları (şirk ve ma'siyetler) yüzünden varacakları yer, ateşdir.

 • İbni Kesir

  Muhakkak ki Bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatından hoşnud olup ona bağlananlar ve ayetlerimizden habersiz bulunanlar;

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bizimle karşılaşmayı ummayan ve geçici hayata razı olup onunla tatmin olanlar, işte onlar ayetlerimizden gafildirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (7-8) Onlar ki ahirette bize kavuşmayı ummaz ve sadece dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulur ve onlar ki Bizim tek İlah olduğumuzun delillerinden ve gönderdiğimiz Kur'an ayetlerinden gaflet etmeyi sürdürür, işte bunların, irtikab ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rücu ederek, hakikati olan Esma'nın farkındalığı yaşamına ermeyeceklerini sananlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin olanlar, kozalarında (beyinlerinde oluşan dünyalarında) yaşayıp işaretlerimizi değerlendiremeyenler var ya.. .

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatını sevip ona bağlananlar ve ayetlerimizden gafil olanlar...

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar ve dünya hayatından hoşnut olup onunla tatmin olanlar ve ayetlerimizi görmezden gelenler…

 • Progressive Muslims

  As for those who do not wish to meet Us, and they are content with the worldly life, and they became relieved with it, and they are unaware of Our signs.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who look not for the meeting with Us, and are pleased with the life of this world and are at rest therein, and those who are heedless of Our proofs,

 • Aisha Bewley

  As for those who do not expect to meet Us and are content with the life of the dunya and at rest in it, and those who are heedless of Our Signs,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who are not expecting to meet us, and are preoccupied with this worldly life, and are content with it, and refuse to heed our proofs;

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As for those who do not wish to meet Us, and they are content with the worldly life, and they feel secure by it, and they are unaware of Our signs.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who do not wish to meet Us, while pleased and content with the worldly life, they are unaware of Our signs.