Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte onların, yaptıklarına karşılık olarak, varacakları yer ateştir.

اُو۬لٰٓئِكَ مَأْوٰيهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
Ulaike me'vahumun naru bima kanu yeksibun.
#kelimeanlamkök
1ulaikeişte bunların
2me'vahumuvaracakları yerاوي
3n-narucehennemdirنور
4bimakarşılık
5kanuolduklarınaكون
6yeksibunekazanıyor(lar)كسب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İşte onların, kazanmış oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden onların barınağı ateştir!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte onların yeri, kazandıklarından ötürü ateştir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte onların, yaptıklarına karşılık olarak, varacakları yer ateştir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İşte onların varıp kalacakları yer, cehennemdir. Bu, yaptıklarının karşılığıdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İşte, kazandıklarına karşılık, varacakları yer ateştir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  işleye geldikleri bütün bu şeylerden dolayı onların son durağı ateştir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kazandıkları şeyler yüzünden varış yerleri ateş olacakların ta kendileridir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte bunların, kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateştir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte bunların, kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yer ateştir!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  yapageldikleri (bütün o kötülüklerden) ötürü onların varacağı yer ateştir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (7-8) Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile ayetlerimizden gafil olanlar var ya; işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden, varacakları yer ateştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte bunların kesibleri sebebile varacakları yer, ateştir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte kazandıkları işlerden ötürü onların varacakları yer, ateştir!

 • Gültekin Onan

  İşte bunların, kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateştir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (7-8) (Öldükden sonra dirilib) bize kavuşacağını ummayan, (ahirete inanmayarak sadece) dünya hayaatına raazi olan ve onunla sükun (ve istirahat) e dalan kimselerle (varlığımıza, birliğimize ve kemal-i kudretimize delalet eden) bunca ayetlerimizden gaafil olanlar (yok mu?) işte onların, irtikab etmekde oldukları (şirk ve ma'siyetler) yüzünden varacakları yer, ateşdir.

 • İbni Kesir

  İşte kazanır olduklarından dolayı onların varacakları yer, cehennemdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte onlar, kazandıklarının karşılığı olarak ateş onların varacağı yerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (7-8) Onlar ki ahirette bize kavuşmayı ummaz ve sadece dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulur ve onlar ki Bizim tek İlah olduğumuzun delillerinden ve gönderdiğimiz Kur'an ayetlerinden gaflet etmeyi sürdürür, işte bunların, irtikab ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte onlar kendilerinden açığa çıkanın sonucu olarak yanarak yaşayacaklardır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte onların yeri, kazandıklarından ötürü ateştir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte onların, yaptıklarına karşılık olarak, varacakları yer ateştir.

 • Progressive Muslims

  To these will be the destiny of the Fire for what they earned.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those: their shelter is Hell for what they earned.

 • Aisha Bewley

  their shelter will be the Fire because of what they earned.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  these have incurred Hell as their ultimate abode, as a consequence of their own works.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  To these will be the destiny of the Fire for what they earned.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  To these will be the destiny of the fire for what they earned.