Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İman edip, salihatı yapanlara gelince, imanlarından dolayı Rabb'leri onları doğru yola iletir ve içlerinden ırmaklar akan Na'im Cennetlerine koyar.

اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْۚ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ ف۪ي جَنَّاتِ النَّع۪يمِ
İnnellezine amenu ve amilus salihati yehdihim rabbuhum bi imanihim, tecri min tahtihimul enharu fi cennatin naim.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseleri
3amenuiman eden(leri)امن
4ve amiluve ameller işleyen(leri)عمل
5s-salihatisalihصلح
6yehdihimdoğru yola iletirهدي
7rabbuhumRableriربب
8biimanihimimanları dolayısıylaامن
9tecriakarجري
10min
11tehtihimuonların altlarındanتحت
12l-enharuırmaklarنهر
13fi
14cennaticennetlerindeجنن
15n-neiyminaimنعم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnanıp yararlı işler yapanlara gelince, imanları sebebiyle Rableri, onları içinden ırmaklar akan nimet dolu cennetlerine iletir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İman edip iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları imanları sebebiyle doğru yola ulaştırır. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayıp erdemli işler yapanlara gelince, Efendi'leri gerçeği onaylamalarından dolayı onları doğruya iletir. Nimet bahçelerinde ayaklarının altından ırmaklar akar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İman edip, salihatı yapanlara* gelince, imanlarından dolayı Rabb'leri onları doğru yola iletir ve içlerinden ırmaklar akan Na'im Cennetlerine koyar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, güvenlerinden (imanlarından) ötürü, Rableri doğruya yöneltecektir. Nimet dolu cennetler içinde etraflarından ırmaklar akacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnanmış olarak erdemli edimler yapanlara gelince; Efendileri, inançlarından dolayı, altlarından ırmaklar akan nimet cennetlerine onları eriştirecektir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne var ki iman eden ve imana layık davranışta bulunanlara gelince: Rableri onları imanları sayesinde, ayaklarının altından nehirler çağlayan, nimetlerle dolu Cennetlere ulaşan yola yöneltecektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İman edip hayra ve barışa yönelik amel sergileyenlere gelince, Rableri onları imanlarıyla doğruya ve güzele iletir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların altlarından ırmaklar akacaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İman edenler ve salih amellerde bulunanlar da, Rableri onları imanları dolayısıyla altından ırmaklar akan, nimetlerle donatılmış cennetlere yöneltip iletir (hidayet eder).

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ama iman edip güzel ameller işleyen kimseleri, imanları sebebiyle, Rableri hidayete erdirir. Naim cennetleri içinde altlarından ırmaklar akar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ama), doğrusu, imana erişip doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, Rableri imanlarından dolayı onları doğru yola eriştirmektedir. (Ahirette) nimetlerle dolu hasbahçelerde onların ayakları altında dereler, ırmaklar çağıldayacaktır;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Fakat) iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle, hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Amma iyman edib güzel güzel ameller yapan kimseler, onların rabbı kendilerini iymanları sebebiyle hidayetine irdirir, naim Cennetlerinde altlarından ırmaklar akar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnanıp iyi işler yapanlara gelince imanlarından dolayı Rableri, onları altlarından ırmaklar akan ni'met cennetlerine iletir.

 • Gültekin Onan

  İnananlar ve salih amellerde bulunanlar da, rableri onları inançları dolayısıyla altından ırmaklar akan, nimetlerle donatılmış cennetlere yöneltip iletir (hidayet eder).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Fakat) iman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) Onların Rabbi, imanları sebebiyle, kendilerini altlarından ırmaklar akan o ni'met dolu cennetlerdeki (seadetlere) erdirir.

 • İbni Kesir

  Muhakkak ki iman edip salih amellerde bulunanları; Rabbları imanlarına karşılık doğru yola eriştirir. Na'im cennetlerinde altlarından ırmaklar akar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İman edip, doğruları yapanları Rab'leri inanmaları sebebiyle altından ırmakların aktığı nimet cennetlerine eriştirir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise onların Rabbi, imanları sebebiyle içlerinden ırmaklar akan, o nimet dolu cennetlerdeki mutluluklara erdirir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İman edip imanın gereği fiiller ortaya koyanlara gelince; Rableri onlara imanlarının sonucu olan hakikati yaşatır.. . Naim cennetlerinde, onların altlarından nehirler akar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnanıp erdemli işler yapanlara gelince, Rab'leri inançlarından dolayı onları doğruya iletir. Nimet cennetlerinde ayaklarının altından ırmaklar akar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İman edip, salihatı yapanlara gelince, imanlarından dolayı Rabb'leri onları doğru yola iletir ve içlerinden ırmaklar akan Na'im Cennetlerine koyar.

 • Progressive Muslims

  Those who believe and do good work, their Lord will guide them by their faith. Rivers will flow beneath them in the gardens of Paradise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who heed warning and do righteous deeds: their Lord will guide them by their faith; there will flow beneath them rivers in the Gardens of Bliss.

 • Aisha Bewley

  But as for those who have iman and do right actions, their Lord will guide them by their iman. Rivers will flow under them in Gardens of Delight.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who believe and lead a righteous life, their Lord guides them, by virtue of their belief. Rivers will flow beneath them in the gardens of bliss.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who believe and do good works, their Lord will guide them by their faith. Rivers will flow beneath them in gardens of bliss.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who acknowledge and promote reforms, their Lord will guide them by their acknowledgment. Rivers will flow beneath them in the gardens of paradise.