Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Kendinden sonrakilere bir ayet olman için, bugün senin cansız bedenini kurtaracağız." Gerçekte ise insanların çoğu ayetlerimizi umursamıyorlar.

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ
Fel yevme nuneccike bi bedenike li tekune limen halfeke ayeh, ve inne kesiren minen nasi an ayatina le gafilun.
#kelimeanlamkök
1felyevmebugünيوم
2nuneccikekurtaracağızنجو
3bibedenikesenin bedeniniبدن
4litekuneolman içinكون
5limenkimseler için
6halfekekendinden sonrakiخلف
7ayetenbir ibretايي
8ve innegerçekte ise
9kesirançoğuكثر
10mine-dan
11n-nasiinsanlar-نوس
12an-den
13ayatinaayetlerimiz-ايي
14legafilunehabersizdirlerغفل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
"Bugün senin bedenini kurtaracağız ki senden sonra gelenlere ders olasın. Ama insanların çoğu ayetlerimizden gafildir."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Senden sonra geleceklere bir ibret olması için
*
bugün senin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız. Şüphesiz ki insanlardan birçoğu delillerimizden habersizmiş gibi davranır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
"Senden sonraki kuşaklara ibret olman için bugün senin cesedini koruyacağız. Ne var ki insanların çoğunluğu işaretlerimizden habersizdirler."
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Kendinden sonrakilere bir ayet
*
olman için, bugün senin cansız bedenini
*
kurtaracağız." Gerçekte ise insanların çoğu ayetlerimizi umursamıyorlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir delil(ayet) olsun. Çünkü insanların çoğu ayetlerimizi umursamıyorlar."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Artık, senden sonrakilere kanıt olması için, bugün yalnızca bedenini kurtaracağız. Çünkü aslında, insanların çoğunluğu, ayetlerimize karşı gerçekten aymazlık içindedir!"
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Artık bugün, senden sonrakilere bir ibret vesikası olsun diye senin yalnızca bedenini kurtaracağız; zira şu bir gerçek ki, insanlardan bir çoğu ibret vesikalarımıza karşı ısrarla aldırmaz bir tavır içindedirler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
"Bugün senin bedenini kurtaracağız ki, arkandan gelenlere bir ibret olasın. Ama insanların çoğu bizim ayetlerimizden gerçekten habersiz bulunuyor."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız (herkese cesedini göstereceğiz). Gerçekten insanlardan çoğu, bizim ayetlerimizden habersizdirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Biz de bugün seni bedeninle bir tepeye atacağız ki, arkandan geleceklere bir ibret olasın! Ne var ki insanların birçoğu ayetlerimizden cidden gaflettedirler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(İmdi,) bugün senin sadece bedenini kurtaracağız ki, senden sonra gelecek olanlar için (uyarıcı) bir işaret olsun; çünkü, gerçek şu ki, insanların çoğu ayetlerimize karşı umursamazlık gösteriyor!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Biz de bugün bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için, kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Biz de, bu gün seni bedeninle bir tepeye atacağız ki arkandan geleceklere bir ibret olasın, maamafih insanların bir çoğu ayetlerimizden cidden gafildirler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
"Bugün senin (canından ayırdığımız) bedenini, (denizin dibinden) kurtarıp (sahilde) bir tepeye atacağız ki senden sonra gelenlere ibret olasın. Ama insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden gafildirler."

Gültekin Onan
Bugün ise senden sonrakilere bir ayet olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız . Gerçekten insanlardan çoğu, bizim ayetlerimizden habersizdirler.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Biz de bu gün seni (cansız bir) beden olarak (karada yüksek bir yere atıb) bırakacağız ki arkandan geleceklere bir ibret olasın. (Bununla beraber) insanlardan bir çoğu bizim ayetlerimizden cidden gaafildirler.

İbni Kesir
Senden sonrakilere ayet olman için bu gün senin cesedini kurtaracağız, dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimizden gafildirler.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Bugün senin cesedini arkandan gelenlere ibret olması için kurtaracağız. Şüphesiz, insanların çoğu bizim ayetlerimizden gafildir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(91-92) "Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun! Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. "Doğrusu insanların birçoğu bizim ayetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bu gün senin cesedini karaya vuracağız ki arkandan gelen kimseler için bir ibret olasın! Ne var ki, insanlardan birçoğu işaretlerimize karşı kesinlikle kozalıdırlar!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
'Senden sonraki kuşaklara ibret olman için bugün senin cesedini koruyacağız. Ne var ki insanların çoğunluğu işaretlerimizden habersizdirler.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
"Kendinden sonrakilere bir ayet
*
olman için, bugün senin cansız bedenini
*
kurtaracağız." İnsanların çoğu ayetlerimizden gafildirler.

Rashad Khalifa The Final Testament
"Today, we will preserve your body, to set you up as a lesson for future generations." Unfortunately, many people are totally oblivious to our signs.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
"This day, We will preserve your body, so that you become a sign for those after you." But most of the people are unaware of Our signs!

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
This day, We will preserve your body, so that you become a sign for those after you. But many people are oblivious to Our signs!