Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Elif, Lam, Ra. Bu, Yasa Sahibi, Her Şeyden Haberdar Olan tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve ayrıntılı olarak açıklanmış bir Kitap'tır.

الٓـرٰ۠ كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ خَب۪يرٍۙ
Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu summe fussılet min ledun hakimin habir.
#kelimeanlamkök
1elif, Lam, RaElif Lâm Râ
2kitabunbir Kitap'tırكتب
3uhkimetsağlamlaştırılmışحكم
4ayatuhuayetleriايي
5summesonra
6fussiletetraflıca açıklanmışفصل
7min
8leduntarafındanلدن
9hakiminhikmet sahibiحكم
10habirinve her şeyden haberdarخبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Elif, lam, ra. Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri önce sağlam kılınmış, sonra da detaylandırılıp açıklanmış bir kitaptır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (1, 2) Elif. Lâm. Râ.* (Bu), Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için doğru hüküm veren, her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıkça ortaya konulmuş bir kitaptır.* (De ki:) "Şüphesiz ki ben O'nun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  A1L30R200. Öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Elif, Lam, Ra. Bu, Yasa Sahibi, Her Şeyden Haberdar Olan tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve ayrıntılı olarak açıklanmış bir Kitap'tır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  ELİF! LÂM! RÂ! Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hem muhkem* kılınmış hem de* doğru kararlar veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  A. L. R. Bilgelik ve Adaletle Yöneten; Her Şeyden Haberli tarafından ayetleri sağlamlaştırıldıktan sonra, ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Elif-Lam-Ra! Öyle bir kitaptır ki (bu), her hükmünde tam isabet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından, ayetleri şüpheden arındırılmış ve hayatta karşılığı olan doğru hükümlerle sabitlenmiş, dahası çok boyutlu ve anlaşılır kılınmıştır

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Elif, Lam, Ra. Hakim ve Habir olandan bir kitaptır ki bu, ayetleri önce muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı hale getirilmiştir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap'tır (ki:

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Elif, Lam, Ra. Bu, hikmet sahibi ve herşeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış,sonra da ayrıntılı olarak açıklanmış bir Kitaptır,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Elif-Lam-Ra. (Bu) İlahi bir kitaptır ki, ayetleri her şeyden bütünüyle haberdar olan hikmet sahibi (Allah) tarafından kendi içlerinde açık ve anlaşılır kılınmış, birbirleriyle açıklanmış ve ayrıca birbirleriyle bağlantılı olarak etraflı biçimde dile getirilmiştir

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (1-2) Elif Lam Ra. Bu Kur'an; ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) "Şüphesiz ben size O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Elif-Lam-Ra. Bir hakimi habirin ledünnünden ayetleri ihkam edilmiş sonra da tafsıl olunmuş bir kitab

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Elif lam ra. (Bu,) bir Kitaptır ki, hikmet sahibi, herşeyden haberi olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve güzelce açıklanmıştır.

 • Gültekin Onan

  Elif, Lam, Ra. (Bu) Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Tanrı) tarafından birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap'tır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Elif, lam, raa. (Bu) öyle bir kitabdır ki ayetleri (en kat'i bürhanlarla) desteklenmiş, sonra da apaçık bildirilmiş, (her işi) hikmetle yapan, (her şeyden) kemaliyle haberdar olan (Allah) tarafından (indirilmişdir).

 • İbni Kesir

  Elif, Lam, Ra. Bu kitab, ayetleri kesinleştirilmiş, sonra da Hakim ve Habir olan Allah tarafından uzun uzadıya açıklanmıştır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Elif Lam Ra, Bu, Ayetleri sağlam, hakim ve haberdar olan Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri en kesin delillerle desteklenmiş, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan (hakim ve habir) tarafından gönderilmiştir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eliif, Laam, Ra.. . BİLGİnin (Kitabın) işaretleri kesin oluşmuş; sonra Hakiym ve Habiyr'in ledünnünden (birimin Esma zatından) detaylandırılarak açığa çıkarılmıştır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  A.L.R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Elif, Lam, Ra. Bu, Yasa Sahibi, Her Şeyden Haberdar Olan tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve ayrıntılı olarak açıklanmış bir Kitap'tır.

 • Progressive Muslims

  A. L.R., a Scripture whose verses were made firm, then detailed from One who is Wise, Expert.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  alif lām rā A Writ the proofs whereof are fortified then set out and detailed, from One wise and aware:

 • Aisha Bewley

  Alif Lam Ra. A Book whose ayats are perfectly constructed, and then demarcated, coming directly from One who is All-Wise, All-Aware.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  A.L.R. This is a scripture whose verses have been perfected, then elucidated. It comes from a Most Wise, Most Cognizant.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  ALR, a Book in which its revelations have been made lawgiving, then detailed, from One who is Wise, Expert.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  A1L30R200. A book whose signs have been ascertained, then detailed, from One who is Wise, Ever-aware.