Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani bir zamanlar Yusuf, babasına: "Ey babacığım! Ben on bir yıldızla, Güneş'in ve Ay'ın bana secde ettiklerini gördüm." demişti.

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ
İz kale yusufu li ebihi ya ebeti inni re eytu ehade aşere kevkeben veş şemse vel kamere re eytuhum li sacidin.
#kelimeanlamkök
1izhani
2kaledemiştiقول
3yusufuYusuf
4liebihibabasınaابو
5ya ebetibabacığımابو
6inniben
7raeytu(rü'yada) gördümراي
8ehade(on) birاحد
9aşeraon (bir)عشر
10kevkebenyıldızكوكب
11ve şşemseve güneşiشمس
12velkamerave ayıقمر
13raeytuhumgördüm ki onlarراي
14libana
15sacidinesecde ediyorlardıسجد

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bir zamanlar Yusuf, babası Ya'kub'a demişti ki: "Babacığım! Ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederken gördüm."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Hani Yusuf, babasına (Yakup'a) şöyle demişti: "Ey Babacığım! Şüphesiz ki ben (rüyamda) on bir gezegeni, güneşi ve ayı gördüm; onları benim için secde ederlerken gördüm."
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yusuf, bir zamanlar babasına: "Babacığım, on bir gezegeni, güneşi ve ay'ı gördüm, onların bana secde ettiklerini gördüm" dedi.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Hani bir zamanlar Yusuf, babasına: "Ey babacığım! Ben
*
on bir yıldızla, Güneş'in ve Ay'ın bana secde
*
ettiklerini gördüm." demişti.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bir gün Yusuf babasına şöyle demişti: "Babacığım rüyamda on bir kevkebi/gezegeni, güneşi ve ayı gördüm; baktım ki hepsi bana secde ediyor.
*
"

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Yusuf, babasına, şöyle demişti: "Babacığım! Aslında, on bir gezegeni, güneşi ve ayı gördüm; bana secde ettiklerini gördüm!"
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Hani bir zamanlar Yusuf babasına "Ey babacığım!" demişti, "Ben rüyamda on bir gezegen, bir de Güneşi ve Ayı gördüm; hepsi de yerlere kapanarak beni saygıyla selamlıyorlardı.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bir vakit Yusuf babasına şöyle demişti: "Babacığım, ben rüyada on bir yıldızla, Güneş'i ve Ay'ı gördüm; onları bana secde ediyorlar gördüm."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Hani Yusuf babasına: "Babacığım, gerçekten ben (rüyamda) onbir yıldız, güneşi ve ayı gördüm; bana secde etmektelerken gördüm" demişti.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir vakit Yusuf babasına: "Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar." dedi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bir vakit Yusuf babasına şöyle demişti: "Babacığım! Ben (rüyamda) onbir yıldız, güneş ve ayı gördüm: benim önümde saygıyla yere kapanmışlardı!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Hani Yusuf, babasına "Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı" demişti.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir vakıt Yusüf babasına, babacığım dedi: ben ru'yada on bir yıldızla Güneşi ve Kameri gördüm, gördüm onları ki bana secde ediyorlar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hani bir zaman Yusuf, babasına: "Babacığım demişti, ben (rü'yada) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm, bunların bana secde ettiklerini gördüm." demişti.

Gültekin Onan
Hani Yusuf babasına: "Babacığım, gerçekten ben (rüyamda) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm; bana secde etmektelerken gördüm" demişti.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bir vakit Yuusuf, babasına: "Babacığım, demişdi, gerçek ben rü'yada on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde edicilerdir".

İbni Kesir
Hani Yusuf babasına demişti ki: Babacığım, rüyamda on bir yıldızla, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde etmektedirler.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yusuf, babasına: -Babacığım, dedi. Rüyamda on bir yıldız, Güneş ve Ay'ın bana saygıyla boyun eğdiklerini gördüm.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım!" dedi. "Ben rüyamda on bir yıldızın, güneş ve Ay'ın bana secde ettiklerini gördüm."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Hani Yusuf babasına: "Babacığım! Muhakkak ki ben on bir gezegeni, Güneş'i ve Ay'ı gördüm... Bana secde ediyorlardı" dedi.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yusuf, bir zamanlar babasına: 'Babacığım, on bir gezegeni, güneşi ve ay'ı gördüm, onların bana secde ettiklerini gördüm,' dedi.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Hani bir zamanlar Yusuf, babasına: "Ey babacığım! Ben
*
on bir yıldızla, Güneş'in ve Ay'ın bana secde
*
ettiklerini gördüm." demişti.

Rashad Khalifa The Final Testament
Recall that Joseph said to his father, "O my father, I saw eleven planets, and the sun, and the moon; I saw them prostrating before me."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
When Joseph said to his father: "My father, I have seen eleven planets and the sun and the moon, I saw them prostrating to me."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
When Joseph said to his father: "My father, I have seen eleven planets and the sun and the moon, I saw them prostrating before me."

2022 © Açık Kuran