Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İblis hariç. O, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı.

اِلَّٓا اِبْل۪يسَۜ اَبٰٓى اَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِد۪ينَ
İlla iblis, eba en yekune meas sacidin.
#kelimeanlamkök
1illayalnız
2ibliseİblis
3ebakabul etmediابي
4en
5yekuneolmayıكون
6meaberaber
7s-sacidinesecde edenlerleسجد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İblis hariç.* Secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınmıştı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak Sapkın (İblis) hariç. Secde edenlerle beraber olmayı red etti.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İblis hariç. O, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlardan bir tek İblis ayrıldı; secde edenlere katılmamakta direndi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İblis dışında; secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  iblis müstesna: o (hizmete) amade olup yere kapananlarla birlikte hareket etmekten kaçındı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İblis müstesna. O, secde edenlerle beraber olmaya karşı çıktı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayattı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ancak iblis, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  yalnızca İblis (buna katılmadı); yere kapananlarla birlikte olmaya yanaşmadı o.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ancak İblis secde edenlerle beraber olmaktan iba eyledi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yalnız İblis, secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi.

 • Gültekin Onan

  Ancak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayattı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ancak İblis bu secde edenlerle beraber olmakdan (çekinerek) dayatdı.

 • İbni Kesir

  Ancak İblis secde edenlerle beraber olmaktan çekinerek dayattı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (29-31) Onu düzenleyip, canlandırdığım zaman, derhal onun için secdeye kapanınız. Meleklerin hepsi topluca secde etti. İblis hariç, O, büyüklendi ve secde edenlerle beraber olmadı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (30-31) İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip, secde edenler arasında yer almadı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İblis hariç! (O) secde eden (kuvveler) ile beraber olmadı.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak İblis (şeytan) hariç. Secde edenlerle beraber olmayı red etti.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İblis hariç. O, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı.

 • Progressive Muslims

  Except for Satan, he refused to be with those who submitted.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Not so Iblīs; he refused to be with those who submit.

 • Aisha Bewley

  except Iblis. He disdained to be one of the prostrators.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  except Iblis (Satan). He refused to be with the prostrators.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Except for Satan, he refused to be of those who yielded.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Except for Satan, he refused to be with those who prostrated.