Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O gün gelir ve herkes kendi canını kurtarmak için çabalar. Herkese, yaptığı şeylerin karşılığı tastamam ödenir. Onlara asla haksızlık edilmez.

يَوْمَ تَأْت۪ي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Yevme te'ti kullu nefsin tucadilu an nefsiha ve tuveffa kullu nefsin ma amilet ve hum la yuzlemun.
#kelimeanlamkök
1yevmeo günيوم
2te'tigelirاتي
3kulluherكلل
4nefsinnefisنفس
5tucadiluuğraşırجدل
6an
7nefsihakendi canı içinنفس
8ve tuveffave tam karşılığı verilirوفي
9kulluherkeseكلل
10nefsinnefseنفس
11ma
12amiletyaptığınınعمل
13ve humonlara
14laasla
15yuzlemunehaksızlık edilmezظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O gün, herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlara asla zulmedilmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O gün herkes kendi canını savunmak (azaptan kurtarmak) için uğraşmak üzere* (huzura) gelecektir. Herkese yaptığının tam karşılığı ödenecek; onlara haksızlık edilmeyecektir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O gün herkes gelir kendini kurtarmaya çalışır ve herkese yaptığının karşılığı tam ödenir ve onlara asla zulmedilmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O gün gelir ve herkes kendi canını kurtarmak için çabalar. Herkese, yaptığı şeylerin karşılığı tastamam ödenir. Onlara asla haksızlık edilmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir gün herkes kendi canını kurtarmaya gelir, herkes ne ettiyse onu bulur. Kimseye haksızlık yapılmaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O gün, herkes kendisini kurtarmaya çalışır. Ve yaptıkları şeylerin karşılığı, tümüyle herkese verilir; onlara haksızlık yapılmaz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Gün gelecek, her can kendi derdine düşecek; ve herkes yapıp ettiklerinin karşılığını tastamam bulacak: zira (orada) hiç kimse zulme uğramayacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gün olur, herkes kendi nefsi için mücadele eder ve herkese, yaptığının karşılığı tam tamına ödenir; onlar asla zulme uğratılmazlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O gün, herkes kendi nefsi adına mücadele eder ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlar zulme uğratılmazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O gün ki, herkes kendi nefsini kurtarmak için mücadele ederek gelir; herkese yapmış olduğu işin karşılığı tamamıyla ödenir ve hiçbirine zulmedilmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Öyleyse, haberiniz olsun,) o Gün herkes kendi başının çaresini aramaya çabalayacak ve herkese yapıp ettiğinin karşılığı tam olarak ödenecek; kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün ki; herkes nefsi için mücadele ederek gelir, her nefse işlemiş olduğu amel tamamile ödenir ve hiç birine zulmedilmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının tam karşılığı verilir, onlara asla haksızlık edilmez.

 • Gültekin Onan

  O gün, herkes kendi nefsi adına mücadele eder ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlar zulme uğratılmazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O gün herkes (ancak) öz canı (nın halası) için uğraşacak, herkes ne yaptıysa (onun karşılığı) kendisine eksiksiz verilecek, onlar asla haksızlığa uğratılmayacaklardır.

 • İbni Kesir

  O gün herkes öz nefsi için uğraşacaktır. Herkes ne yaptıysa kendisine eksiksiz olarak verilecek, onlar; asla haksızlığa uğratılmayacaklardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O gün herkes kendi canını kurtarmaya çalışır. Herkese çalışmasının bedeli haksızlık yapılmadan ödenir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gün gelecek, herkes sadece kendisini kurtarmaya bakacak, gözü başkasını görmeyecek, her şahsa, yaptıklarının karşılığı tamtamına ödenecek, kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O süreç ki, her nefs kendini kurtarmak için mücadele eder.. . Her nefse yaptığı şeylerin karşılığı tam verilir. . . Onlar haksızlığa uğratılmazlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O gün herkes gelir kendini kurtarmaya çalışır ve herkese yaptığının karşılığı tam ödenir ve onlara asla zulmedilmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O gün gelir ve herkes kendi canını kurtarmak için çabalar. Herkese, yaptığı şeylerin karşılığı tastamam ödenir. Onlara asla haksızlık edilmez.

 • Progressive Muslims

  The Day every soul will come to argue for itself, and every soul will be paid in full for what it did, and they will not be wronged.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The day every soul comes pleading for itself, and every soul is repaid in full for what it did; and they will not be wronged.

 • Aisha Bewley

  On that Day every self will come to argue for itself and every self will be paid in full for what it did. They will not be wronged.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The day will come when every soul will serve as its own advocate, and every soul will be paid fully for whatever it had done, without the least injustice.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The Day every soul will come to argue for itself, and every soul will be paid in full for what it did, and they will not be wronged.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The day every person will come to argue for herself, and every person will be paid in full for what she did, and they will not be wronged.