Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, size haram kıldı: ölmüş hayvan etini, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri Ancak kim mecbur kalırsa haddi aşmadığı ve hakkı çiğnemediği takdirde yiyebilir. Kuşkusuz Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
İnnema harreme aleykumul meytete veddeme ve lahmel hınziri ve ma uhılle li gayrillahi bih, fe menıdturra gayre bagın ve la adin fe innallahe gafurun rahim.
#kelimeanlamkök
1innemaşüphesiz
2harrameharam kıldıحرم
3aleykumusize
4l-meyteteölüyüموت
5ve ddemeve kanıدمو
6velehmeve etiniلحم
7l-hinziridomuzخنزر
8ve mave şeyi
9uhillekesilenهلل
10ligayribaşkasınınغير
11llahiAllah'tan
12bihiadına
13femenikim
14dturramecbur kalırsaضرر
15gayraغير
16baginsaldırmadanبغي
17ve lave
18aadinsınırı da aşmadanعدو
19feinneşüphesiz
20llaheAllah
21gafurunbağışlayandırغفر
22rahimunesirgeyendirرحم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah size, sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa aşırı gidip ihtiyacının ötesine geçmemek şartıyla, bu yasaklamanın dışındadır. Çünkü Allah affedicidir; merhamet sahibidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Allah) size, özellikle leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen (hayvanlar)ı haram kılmıştır.
*
(Ancak) azgınlık yapmayacak ve sınırı aşmayacak şekilde kim (bunlardan yemek) zorunda kalırsa, (bilsin ki) Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Size yalnızca leş, kan, domuz eti ve ALLAH'tan başkası için adananları haram kılmıştır. Kim zorda kalırsa, istekli olmamak ve sınırı aşmamak koşuluyla ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Allah, size haram kıldı: ölmüş hayvan etini, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri
*
Ancak kim mecbur kalırsa
*
haddi aşmadığı ve hakkı çiğnemediği takdirde yiyebilir.
*
Kuşkusuz Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah size sadece ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Kim zorda kalır da aşırı gitmez ve başkasının hakkına saldırmazsa Allah bağışlar, ikramı boldur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Yalnızca, leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası için kesilmiş olanları size yasaklamıştır. Yine de kim umarsız kalırsa, başkasının hakkına saldırmaz ve sınırı aşmazsa, kuşkusuz, Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Ki) O size yalnızca leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen (hayvanı) haram kılmıştır! Fakat mecbur kalan kişi, haddi aşıp zorunlu miktarı geçmeden (yemişse), bilsin ki Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
O size ancak şunları haram kılmıştır: Ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvan. Bununla birlikte, zorda kalan, başkasının hakkına tecavüz etmemek, sınırı da aşmamak şartıyla bunlardan yerse, Allah bağışlayacak, merhamet edecektir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa, saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere (yiyebilir). Çünkü gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkasının adına kesileni yasakladı. Her kim de çaresiz kalırsa, başkasına saldırmaksızın ve sınırı aşmaksızın yiyebilir; artık şüphe yok ki, Allah, çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adı anıla(rak boğazlanan hayva)nı yasaklamıştır; fakat zorunluluk durumuna düşen kimse, aşırı gidip ihtiyacının ötesine geçmemek şartıyla bu yasaklamanın dışındadır; çünkü Allah, şüphesiz çok acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O size ancak ölüyü ve kanı ve hınzır etini, bir de Allahın gayrisinin namına kesileni haram kıldı, her kim de muztarr olursa bağiy ve mütecaviz olmadığı halde, artık şüphe yok ki rabbın gafurdur rahimdir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen(hayvanlar)ı haram kıldı. Kim mecbur kalırsa (başkasının hakkına) saldırmadan, sınırı da aşmadan (bunlardan) yiyebilir. Şüphesiz Allah, bağışlayan, esirgeyendir.

Gültekin Onan
O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Tanrı'dan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere (yiyebilir). Çünkü gerçekten Tanrı, bağışlayandır, esirgeyendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allahdan başkası için kesilmiş olan (hayvanlar) ı haram kıldı. (Bununla beraber kim bunlardan yemiye) muztar kalırsa (kimseye) saldırmamak ve haddi (ölmeyecek mıkdarı) geçmemek şartiyle (yiyebilir). Çünkü Allah hakkıyle yarlığayıcı, kemaliyle esirgeyicidir.

İbni Kesir
O; size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası için kesilmiş olanı haram kıldı. Mecbur olan; saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla bunun dışındadır. Şüphesiz Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Ancak O, size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasına kurban edileni haram kıldı. Fakat kim zorda kalırsa, saldırmadan ve sınırı da aşmadan (yiyebilir). Şüphesiz Allah bağışlayan ve merhamet edendir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Ama kim çaresiz kalırsa zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek, haram kılınan şeyden yerse bunda günah yoktur. Şüphesiz Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
(Allah) size yalnızca ölmüş hayvan etini (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan gayrı adına boğazlananı haram etmiştir... Ama kim zorda kalırsa helal saymayarak ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın (bunlardan yiyebilir)... Muhakkak ki Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Size yalnızca leş, kan, domuz eti ve ALLAH'tan başkası için adananları haram kılmıştır. Kim (bunları yemek) zorunda kalırsa, istekli olmamak ve sınırı aşmamak koşuluyla ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Allah, size sadece ölmüş hayvan etini, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri
*
haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa
*
haddi aşmadığı ve hakkı çiğnemediği takdirde, bilsin ki doğrusu Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
He only prohibits for you dead animals, blood, the meat of pigs , and food which is dedicated to other than GOD. If one is forced (to eat these), without being deliberate or malicious, then GOD is Forgiver, Most Merciful.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
He has only forbidden for you what is already dead, and the blood, and the meat of pig, and what was dedicated to other than God. But whoever is forced to, without seeking disobedience or transgression, then God is Forgiver, Merciful.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
He only made forbidden for you what is already dead, blood, the meat of pig, and what was sacrificed to any other than God. But whoever is forced to, without disobedience or transgression, then God is Forgiving, Compassionate.