Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz, onlara haksızlık yapmadık. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı.

وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُۚ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ كَانُٓوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
Ve alellezine hadu harremna ma kasasna aleyke min kabl, ve ma zalemnahum ve lakin kanu enfusehum yazlimun.
#kelimeanlamkök
1ve alave
2ellezineolanlara da
3haduYahudiهود
4harramnaharam kılmıştıkحرم
5ma
6kasasnaanlattıklarımızıقصص
7aleykesana
8min
9kablubundan önceقبل
10ve madeğildik
11zelemnahumonlara zulmediyorظلم
12velakinfakat
13kanuediyorlardıكون
14enfusehumonlar kendilerineنفس
15yezlimunezulmظلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara haksızlık etmedik; aksine onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sana daha önce anlattıklarımızı yahudi olanlara da haram kılmıştık.
*
Biz onlara haksızlık etmedik fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlardı.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yahudilere, daha önce sana anlattığımız şeyleri haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik; fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz, onlara haksızlık yapmadık. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sana anlattığımız şeyleri daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Bizim onlara bir yanlışımız olmadı ama onlar, yanlışı kendilerine yapıyorlardı.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sana anlattıklarımızı, daha önce, Yahudilere de yasaklamıştık. Biz, onlara haksızlık etmedik. Tam tersine, onlar, kendilerine yazık ettiler.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve yalnızca Yahudileşen kimselere sana daha önce aktardığımız şeyleri yasaklamıştık; ama onlara zulmeden biz değildik, ne var ki onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Sana anlattıklarımızı daha önce, Yahudilere haram kılmıştık. Biz onlara haksızlık etmedik; aksine, onlar kendi benliklerine zulmediyorlardı.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Yahudi olanlara da, bundan önce sana aktardıklarımızı haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yahudilere ise bundan önce sana aktardıklarımızı haram kıldık ve onlara biz zulmetmedik, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve (yalnız) Yahudi inancına bağlı olanlara sana daha önce sözünü ettiğimiz şeyleri yasakladık; çünkü onlara Biz haksızlık yapmadık; tam tersine, onlar kendi kendilerine haksızlık yaptılar.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Daha önce sana anlattıklarımızı yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz (bununla) onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yehudi olanlara ise bundan evvel sana naklettiklerimizi haram kıldık ve onlara biz zulm etmedik ve lakin kendi kendilerine zulmediyorlardı

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yahudi olanlara da, bundan önce sana anlattıklarımızı haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı!

Gültekin Onan
Yahudi olanlara da, bundan önce sana aktardıklarımızı haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik, ancak onlar kendi nefslerine zulmediyodardı.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Biz sana anlatdığımız şeyleri Yahudilere daha evvel haram kılmışdık. (Bununla) biz onlara zulmetmemişdik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

İbni Kesir
Sana anlattıklarımızı daha evvel Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmemiştik, fakat onlar kendilerine zulmetmişlerdi.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Onlara biz zulmetmedik, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Yahudilere de, daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla Biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Biz daha önce sana hikaye edip anlattığımız şeyleri, Yahudi olanlar üzerine de haram etmiştik.. . Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yahudilere, daha önce sana anlattığımız şeyleri haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik; fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz, onlara haksızlık yapmadık. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı.

Rashad Khalifa The Final Testament
For the Jews, we prohibited what we narrated to you previously. It was not us who wronged them; they are the ones who wronged their own souls.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And for those who are Jewish, We forbade what We told to you before. And We did not wrong them, but they were wronging themselves.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
For those who are Jews, We forbade what We narrated to you before. We did not wrong them, but it was themselves they used to wrong.