Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hayvanları, sizin için O yarattı. Isınma ve birçok yararları yanında, onlardan yiyecekler de elde edersiniz.

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
Vel en'ame halakaha, lekum fiha dif'un ve menafiu ve minha te'kulun.
#kelimeanlamkök
1vel'en'aameve hayvanları daنعم
2halekahayarattıخلق
3lekumsizin için vardır
4fihaonlarda
5dif'unısınmaدفا
6ve menafiuve menfaatlerنفع
7ve minhave onlardan
8te'kuluneyersinizاكل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
O, hayvanları da yaratmıştır. Onlarda sizi sıcak tutacak ve daha birçok faydalı şeyler vardır. Onlardan kimini de yersiniz.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Hayvanları da O yaratmıştır. Onlarda sizin için ısıtıcı (şeyler) ve birçok yarar vardır. Onların bir kısmından da yersiniz.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve, çiftlik hayvanlarını da sizin için yarattı, onlarda ısıtma ve diğer yararlar vardır ve onlardan yersiniz.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Hayvanları, sizin için O yarattı. Isınma ve birçok yararları yanında, onlardan yiyecekler de elde edersiniz.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
En'amı da (koyun, keçi, sığır ve deveyi) sizin için o yarattı. Onlarda ısıtan ve işe yarayan şeyler vardır. Onlardan yiyecek de edinirsiniz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Hem ısınmanız hem de başka yararları olan hayvanları da sizin için yaratmıştır. Ayrıca, onlardan yersiniz.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve evcil hayvanları da O yarattı: sizi ısıtan giysileri onlardan temin ediyorsunuz. Daha başka yararlarının yanında onlardan elde etiğiniz besinleri de yiyorsunuz.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Davarları da O yaratmıştır. Onlarda sizin için bir ısıtıcı, koruyucu ve nice nice yararlar vardır. Onlardan bazı şeyleri/onlardan bazılarını yersiniz.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ve hayvanları da yarattı; sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır ve onlardan yemektesiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hayvanları da yarattı, sizin için onlarda bir ısınlık (ısıtacak şeyler) ve bir takım menfaatler vardır. Hem de onlardan yersiniz.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve evcil hayvanları da yarattı O: o hayvanlar ki, kendilerinden, pek çok yararları yanında, sizi ısıtan giysiler, besleyen yiyecekler elde ediyorsunuz:

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
En'amı da yarattı, sizin için onlarda bir ısınıklık ve bir takım menfaatler vardır, hem onlardan yersiniz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için ısınma(nızı sağlayan şeyler) ve daha birçok yararlar vardır. Ve onlardan kimini de yersiniz.

Gültekin Onan
Ve hayvanları da yarattı; sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır ve onlardan yemektesiniz.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Davarları da (sizin faidenize) O yaratmışdır ki bunlarda sizin için ısıtıcı ve koruyucu maddeler ve nice nice menfeatler vardır. Onlardan yersiniz de.

İbni Kesir
Hayvanları da yaratmıştır. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Ve onlardan yersiniz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Ve o evcil hayvanları yarattı. Pek çok yararları yarında sizi ısıtan giysiler, besleyen yiyecekler elde ediyorsun.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah davarları da yarattı. Bunlarda sizi soğuktan koruyan (deri, yün, kıl gibi) maddeler ve birçok faydalar vardır. Hem onların etlerini ve ürünlerini de yersiniz.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Evcil hayvanları da O yarattı... Onlarda sizin için dif (enerji ve giysi) ve başka faydalar vardır... Onlardan yersiniz de.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve, çiftlik hayvanlarını da sizin için yarattı, onlarda ısıtma ve diğer yararlar vardır ve onlardan yersiniz.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Hayvanları, sizin için O yarattı. Isınma ve birçok yararları yanında, onlardan yiyecekler de elde edersiniz.

Rashad Khalifa The Final Testament
And He created the livestock for you, to provide you with warmth, and many other benefits, as well as food.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And the livestock He has created them for you, in them is warmth and benefits, and from them you eat.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The livestock He created for you, in them is warmth and benefits, and from them you eat.