Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden bilinçsizce pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, uydurduğunuz bu şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz.

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ
Ve yec'alune li ma la ya'lemune nasiben mimma razaknahum, tallahi le tus'elunne amma kuntum tefterun.
#kelimeanlamkök
1ve yec'aluneve ayırıyorlarجعل
2limaşeylere
3la
4yea'lemunebilmedikleriعلم
5nesibenbir payنصب
6mimma
7razeknahumverdiğimiz rızıktanرزق
8tallehiAllah'a andolsun ki
9letuselunnesiz mutlaka sorulacaksınızسال
10ammaşeylerden
11kuntumolduğunuzكون
12tefteruneuyduruyorlarفري

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kendilerine verdiğimiz rızıktan, ne olduğunu bilmedikleri tanrılarına pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki, uydurup durduğunuz şeylerden, mutlaka sorguya çekileceksiniz.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kendilerine rızık olarak verdiklerimizin bir kısmından, (mahiyetini) bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun:
*
İftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendilerine verdiğimiz rızıklardan bilinçsizlere bir pay ayırırlar. ALLAH'a ant olsun ki siz bu uydurduğunuz şeylerden sorulacaksınız.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onlar, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden bilinçsizce
*
pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, uydurduğunuz bu şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bir de kendilerine verdiğimiz rızıklardan ne olduğunu bilmedikleri ilahlarına pay çıkarırlar. Vallahi
*
bu iftiranızdan dolayı sorguya çekileceksiniz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kendilerine geçimlik olarak verdiklerimizden, bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah tanıktır ki, uydurmuş olduklarınızdan kesinlikle sorguya çekileceksiniz.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Bir de kendilerine verdiğimiz rızıktan (dolayı), hakkında bir şey bilmedikleri nesnelere bir pay ayırırlar. Allah şahittir ki, iftira ede geldikleri şeylerden dolayı, kesinlikle sorguya çekilecekler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Tutuyor, kendilerine verdiğimiz rızıklardan hiçbir şeyin farkında olmayanlara pay çıkarıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, iftira edip durduğunuz şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, hiç bir şey bilmeyenlere paylar ayırıyorlar. Andolsun Allah'a karşı düzmekte olduklarınızdan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir de onlar kendilerine verdiğimiz rızıklardan tutup o hiçbir şey bilmeyen nesnelere bir pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, siz yaptığınız iftiralardan mutlaka hesaba çekileceksiniz.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Üstelik bir de, kendilerine verdiğimiz rızıktan, hakkında hiçbir şey bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah tanıktır ki, bütün o uydurup durduğunuz şeylerden ötürü mutlaka sorguya çekileceksiniz!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (mahiyetini) bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir de bizim kendilerine merzuk kıldığımız şeylerden tutuyorlar ılim şanından olmıyan nesnelere bir nasib ayırıyorlar, tallahi siz bu yaptığınız iftiralardan mutlak mes'ul olacaksınız

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kendilerine verdiğimiz rızıktan, (hiçbir şey) bilmeyen(tanrı)lar(ın)a pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki siz, bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka sorulacaksınız.

Gültekin Onan
Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, hiç bir şey bilmeyenlere paylar ayırıyorlar. Andolsun Tanrı'ya karşı düzmekte olduklarınızdan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kendilerine rızk olarak verdiğimizden onlar, o bilmezler, (o putlar) için hisse ayırırlar. Allaha andolsun ki düzmekde olduğunuz (bu iftiralar) dan elbette mes'ul olacaksınız.

İbni Kesir
Kendilerine verdiğimiz rızıktan, bilmediklerine pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki; uydurup durduğunuz şeylerden muhakkak sorguya çekileceksiniz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onlara verdiğimiz rızıktan bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah adına andolsun ki, uydurmakta olduklarınızın hesabı sorulacaktır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bir de kendilerine nasib ettiğimiz nimetlerimizden, tutuyor gerçek yüzünü kendilerinin de bilmedikleri o bilinçsiz putlara pay ayırıyorlar. Allah hakkı için, uydurduğunuz bu iftiraların mutlaka hesabı sorulacaktır!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden hayali tanrılarına bir pay ayırırlar... Tallahi (hayret ihtiva eden yemin türü), yaptığınız uydurmalardan elbette sorgulanacaksınız!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendilerine verdiğimiz rızıklardan bilinçsizlere bir pay ayırırlar. ALLAH'a andosun ki siz bu uydurduğunuz şeylerden sorulacaksınız.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Onlar, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden bilinçsizce
*
pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, uydurduğunuz bu şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz.

Rashad Khalifa The Final Testament
They designate for the idols they set up out of ignorance, a share of the provisions we bestow upon them. By GOD, you will be held accountable for your innovations.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And they allocate a portion from what We provide for them to that which they have no knowledge of. By God, you will be asked about the lies you have invented!

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They allocate a portion from what We provide to them to what they did not have knowledge of. By God, you will be asked about the lies you have invented!