Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'a ant olsun ki, Biz, kesinlikle senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan, onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Şeytan, o gün de bugün de onların velisidir. Onlar için acı veren bir azap vardır.

تَاللّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Tallahi lekad erselna ila umemin min kablike fe zeyyene lehumuş şeytanu a'malehum fe huve veliyyuhumul yevme ve lehum azabun elim.
#kelimeanlamkök
1tallehiAllah'a andolsun ki
2lekadmuhakkak
3erselnaelçi gönderdikرسل
4ila
5umeminmilletlereامم
6min
7kablikesenden öncekiقبل
8fezeyyenesüslediزين
9lehumuonlara
10ş-şeytanuşeytanشطن
11ea'malehumyaptıklarınıعمل
12fehuveO
13veliyyuhumuonların dostudurولي
14l-yevmebugünيوم
15velehumve onlar için vardır
16azabunbir azabعذب
17elimunacıklıالم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah'a andolsun ki, senden önceki topluluklara da peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi. Bugün de onların dostudur. Onlar için elem verici bir azap vardır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Allah'a yemin olsun: Senden önceki ümmetlere de (elçi) göndermişizdir. (Fakat) şeytan onlara işlerini süslü göstermişti. İşte o (şeytan), bugün onların dostudur; onlar için elem verici bir azap vardır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'a ant olsun ki senden önceki toplumlara da elçiler gönderdiğimizde sapkın işlerini onlara güzel gösterdi. Nitekim onların dostu (veli) bugün odur. Onlar acı bir azaba mahkûm olmuşlardır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Allah'a ant olsun ki, Biz, kesinlikle senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan, onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Şeytan, o gün de bugün de onların velisidir.
*
Onlar için acı veren bir azap vardır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Vallahi senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan onlara, yaptıkları işi süslü gösterdi. O, bugün de onların dostudur. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah tanıktır; gerçek şu ki, senden önce de topluluklara gönderdik. Fakat şeytan, yaptıklarını kendilerine çekici gösterdi. O gün, onların dostudur. Üstelik onlar için, acı bir ceza vardır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Allah şahittir ki, senden önceki toplumlara da nice elçiler göndermişizdir: fakat Şeytan onlara eylemlerini güzel göstermiştir. Bakın işte o bugün onların kılavuzudur, fakat (yarın) onları yürek yakan bir ceza beklemektedir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yemin olsun Allah'a ki, senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik de şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. O, bugün de onların dostudur/ o gün de onların dostu idi. Onlar için acıklı bir azap var.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Andolsun Allah'a, senden önceki ümmetlere de (elçiler) gönderdik, fakat şeytan onlara yapıp ettiklerini süslü göstermiştir; bugün de onların velisi odur ve onlar için acı bir azab vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'a andolsun ki, senden önce birçok ümmetlere peygamberler gönderdik, ne var ki, şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Bugün de onların dostudur. Onlar için acı bir azap vardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allah tanıktır ki, (ey Peygamber,) senden önceki çağlarda da (muhtelif) toplumlara elçiler gönderdik: fakat Şeytan onlara (da) yapıp ettiklerini güzel gösterdi(ği için hakkı inkara şartlanmış olanlar mesajlarımızı dinlemeyi hep reddettiler); Şeytan (geçmişte olduğu gibi) bugün de onlarla sıkı fıkı; bu yüzden de onları zorlu bir azap bekliyor.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Tallahi biz senden evvel bir çok ümmetlere Resuller gönderdik, buna karşı Şeytan onlara amellerini tezyin etti, bu gün de o onların veliysidir ve onlara elim bir azab var

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah'a andolsun ki senden önceki milletlere de elçi gönderdik; şeytan onlara yaptıkları işleri süsledi. (Bu yüzden peygamberleri yalanladılar). O, bugün de onların dostudur. Onlar için acı bir azab vardır.

Gültekin Onan
Andolsun Tanrı'ya, senden önceki ümmetlere de (elçiler) gönderdik, fakat şeytan onlara yapıp ettiklerini süslü göstermiştir; bugün de onların velisi odur ve onlar için acı bir azab vardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allaha andolsun ki biz senden evvelki ümmetlere de peygamberler göndermişizdir de şeytan onların yapdıklarını kendilerine süsleyib hoş göstermişdir. İşte o, bu gün de onların velisidir. (Bütün) onlara en acıklı bir azab vardır.

İbni Kesir
Allah'a andolsun ki; senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. Ve onlar için elim bir azab vardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
-Allah'a andolsun ki, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) gönderdik. Fakat, şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Bugün de o, onların velisidir ve onlara can yakıcı bir azap vardır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah şahittir ki, Biz senden önce bir çok ümmete kendilerini irşad etmeleri için resuller gönderdik, fakat şeytan onların batıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytan dünyada olduğu gibi, bu gün de onların dostudur. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Tallahi... Andolsun ki, senden önceki ümmetlere de irsal ettik de, şeytan onlara yaptıklarını süsledi (Rasullerin bildirdiklerini inkar ettiler)! O (şeytan - vehim) bugün (de) onların velisidir... Onlar için acı bir azap vardır.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'a andolsun ki senden önceki toplumlara da elçiler gönderdiğimizde şeytan işlerini onlara güzel gösterdi. Nitekim onların velisi (yakın arkadaşı) bugün odur. Onlar acı bir azaba mahkum olmuşlardır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Allah'a ant olsun ki, Biz, kesinlikle senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan, onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Şeytan, o gün de bu gün de onların velisidir.
*
Onlar için acı veren bir azap vardır.

Rashad Khalifa The Final Testament
By GOD, we have sent (messengers) to communities before you, but the devil adorned their works in their eyes. Consequently, he is now their lord, and they have incurred a painful retribution.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
By God, We had sent to nations before you, but the devil adorned their work for them. So he is their ally today, and they will have a painful retribution.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
By God, We have sent others to nations before you, but the devil adorned their work for them. So he is their ally today, and they will have a painful retribution.