16. Nahl suresi 77. ayet

/ 128
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Göklerin ve yerin gaybı, yalnızca Allah'a aittir. Saatin* emri de yalnızca göz açıp kapamak veya ondan daha az bir zamanda olacaktır. Kuşkusuz, Allah Her Şeye Kadir'dir.

وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Ve lillahi gaybus semavati vel ard, ve ma emrus saati illa kelemhıl basari ev huve akreb, innallahe ala kulli şey'in kadir.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz ki Allah, her şeye gücü yetendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Göklerin ve yerin gizemleri ALLAH'a aittir. Saat, (dünyanın sonu) bir göz kırpması kadar veya daha kısadır. ALLAH her şeye Gücü Yetendir
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Göklerin ve yerin gaybı, yalnızca Allah'a aittir. Saatin* emri de yalnızca göz açıp kapamak veya ondan daha az bir zamanda olacaktır. Kuşkusuz, Allah Her Şeye Kadir'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Göklerin ve yerin bütün bilinmeyeni (gaybı) Allah'a aittir. Kıyamet saati göz açıp kapama kadardır, belki daha da yakındır. Allah her şeye bir ölçü koyar.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Göklerin ve yeryüzünün gizli gerçekleri, Allah'a özgüdür. Evrenlerin sonunun buyruğu da ancak bir göz kırpması ölçüsünde veya bundan daha kısadır. Kuşkusuz, Allah, her şeye Gücü Yetendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İmdi, göklerin ve yerin gaybını (bilmek) yalnızca Allah'a mahsustur: Nitekim Son Saat'in gelip çatması, sadece bir göz açıp kapamak gibi veya daha da kısa bir zamanda vuku bulacak. Unutmayın ki her şeyi yapmaya kadir olan yalnızca Allah'tır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. O saate/dünyanın sonuna ilişkin emirse bir göz açıp yummak gibi, hatta ondan da yakındır. Allah her şeye kadirdir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. (Kıyamet) Saatin(in) emri de yalnızca (süratli) göz açıp kapama gibidir veya daha yakındır. Şüphesiz, Allah her şeye güç yetirendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bütün göklerin ve yerin sırrını bilmek de Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da yalnız bir göz kırpması gibi veya daha yakındır. Şüphe yok ki, Allah, herşeye gücü yetendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve (bilin ki) göklerin ve yerin bilinmeyen gerçekleri (yalnızca) Allah'a aittir. Ve o Son Saat'in gelip çatması ancak bir göz kırpması kadar yahut bundan da kısa (bir an içinde) olup bitecektir. Çünkü, şüphe yok, Allah'ın her şeye gücü yeter.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet'in kopması, bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bütün Semavat-ü Arzın gaybını bilmek de Allaha mahsus, saat emri ise sade lemhi basar gibi yahud daha yakındır, şüphe yok ki Allah her şey'e kadir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. O sa'atin işi, bir göz açıp yumma gibi, yahut daha yakın(kısa)dır. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
Gültekin Onan
Göklerin ve yerin gaybı Tanrı'ya aittir. (Kıyamet) Saatin(in) buyruğu da yalnızca (süratli) göz açıp kapama gibidir veya daha yakındır. Şüphesiz, Tanrı her şeye güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Göklerin ve yerin ğaybı (nı bilmek) Allaha mahsusdur. Saat (kıyamet) haadisesi de (başka değil) ancak göz kırpma gibidir. Yahud o, daha yakındır. Çünkü Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.
İbni Kesir
Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. Saat hadisesi ise ancak bir göz kırpma gibi veya daha yakındır. Şüphesiz ki Allah; her şeye Kadir'dir
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet vakti ancak bir göz açıp kapama kadardır. Veya daha kısadır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de Allah'a mahsustur!Kıyametin oluş işi ise, başka değil, ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadir!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Semaların ve arzın algılanamayanları Allah içindir. . . O Saat'in (kıyametin) oluşması hükmü (Allah'a göre) bir göz kırpması gibi yahut daha da yakındır! Muhakkak ki Allah her şeye Kaadir'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
To GOD belongs the future of the heavens and the earth. As far as He is concerned, the end of the world (the Hour) is a blink of an eye away, or even closer. GOD is Omnipotent.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And to God is the unseen of the heavens and the earth, and the matter of the Hour is like the blink of the eye or nearer. God is capable of all things.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
To God is the mystery of the heavens and the earth, and the matter of the moment is like the blink of the eye or nearer. God is capable of all things.
# Kelime Anlam Kök
1 velillahi: Allah'a aittir
2 gaybu: gaybı غيب
3 s-semavati: göklerin سمو
4 vel'erdi: ve yerin ارض
5 ve ma: ve değildir
6 emru: işi امر
7 s-saati: sa'atin (kıyametin) سوع
8 illa: (başka değil) ancak
9 kelemhi: açıp yumma gibidir لمح
10 l-besari: bir göz بصر
11 ev: yahut
12 huve: o
13 ekrabu: daha yakın(kısa)dır قرب
14 inne: şüphesiz
15 llahe: Allah
16 ala: üzerine
17 kulli: her كلل
18 şey'in: şey شيا
19 kadirun: gücü yetendir قدر