Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Göklerin ve yerin gaybı, yalnızca Allah'a aittir. Sa'at'in emri de yalnızca göz açıp kapamak veya ondan daha az bir zamanda olacaktır. Kuşkusuz, Allah Her Şeye Kadir'dir.

وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Ve lillahi gaybus semavati vel ard, ve ma emrus saati illa kelemhıl basari ev huve akreb, innallahe ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1velillahiAllah'a aittir
2gaybugaybıغيب
3s-semavatigöklerinسمو
4vel'erdive yerinارض
5ve mave değildir
6emruişiامر
7s-saatisa'atin (kıyametin)سوع
8illa(başka değil) ancak
9kelemhiaçıp yumma gibidirلمح
10l-besaribir gözبصر
11evyahut
12huveo
13ekrabudaha yakın(kısa)dırقرب
14inneşüphesiz
15llaheAllah
16alaüzerine
17kulliherكلل
18şey'inşeyشيا
19kadirungücü yetendirقدر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz ki Allah, her şeye gücü yetendir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Göklerin ve yerin gaybı (bilinemeyeni) yalnızca Allah'a aittir.
*
O (Son) Saat'in (gerçekleşme) işi, göz açıp kapama gibi hatta
*
çok daha yakın bir (zamanda gerçekleşecek olaydan) başka bir şey değildir.
*
Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Göklerin ve yerin gizemleri ALLAH'a aittir. O an bir göz kırpması kadar veya daha kısadır. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Göklerin ve yerin gaybı, yalnızca Allah'a aittir. Sa'at'in
*
emri de yalnızca göz açıp kapamak veya ondan daha az bir zamanda olacaktır. Kuşkusuz, Allah Her Şeye Kadir'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Göklerin ve yerin bütün bilinmeyeni (gaybı) Allah'a aittir. Kıyamet saati göz açıp kapama kadardır, belki daha da yakındır. Allah her şeye bir ölçü koyar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Göklerin ve yeryüzünün gizli gerçekleri, Allah'a özgüdür. Evrenlerin sonunun buyruğu da ancak bir göz kırpması ölçüsünde veya bundan daha kısadır. Kuşkusuz, Allah, her şeye Gücü Yetendir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İmdi, göklerin ve yerin gaybını (bilmek) yalnızca Allah'a mahsustur: Nitekim Son Saat'in gelip çatması, sadece bir göz açıp kapamak gibi veya daha da kısa bir zamanda vuku bulacak. Unutmayın ki her şeyi yapmaya kadir olan yalnızca Allah'tır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. O saate/dünyanın sonuna ilişkin emirse bir göz açıp yummak gibi, hatta ondan da yakındır. Allah her şeye kadirdir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. (Kıyamet) Saatin(in) emri de yalnızca (süratli) göz açıp kapama gibidir veya daha yakındır. Şüphesiz, Allah her şeye güç yetirendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bütün göklerin ve yerin sırrını bilmek de Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da yalnız bir göz kırpması gibi veya daha yakındır. Şüphe yok ki, Allah, herşeye gücü yetendir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve (bilin ki) göklerin ve yerin bilinmeyen gerçekleri (yalnızca) Allah'a aittir. Ve o Son Saat'in gelip çatması ancak bir göz kırpması kadar yahut bundan da kısa (bir an içinde) olup bitecektir. Çünkü, şüphe yok, Allah'ın her şeye gücü yeter.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet'in kopması, bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bütün Semavat-ü Arzın gaybını bilmek de Allaha mahsus, saat emri ise sade lemhi basar gibi yahud daha yakındır, şüphe yok ki Allah her şey'e kadir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. O sa'atin işi, bir göz açıp yumma gibi, yahut daha yakın(kısa)dır. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.

Gültekin Onan
Göklerin ve yerin gaybı Tanrı'ya aittir. (Kıyamet) Saatin(in) buyruğu da yalnızca (süratli) göz açıp kapama gibidir veya daha yakındır. Şüphesiz, Tanrı her şeye güç yetirendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Göklerin ve yerin ğaybı (nı bilmek) Allaha mahsusdur. Saat (kıyamet) haadisesi de (başka değil) ancak göz kırpma gibidir. Yahud o, daha yakındır. Çünkü Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

İbni Kesir
Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. Saat hadisesi ise ancak bir göz kırpma gibi veya daha yakındır. Şüphesiz ki Allah; her şeye Kadir'dir

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet vakti ancak bir göz açıp kapama kadardır. Veya daha kısadır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de Allah'a mahsustur!Kıyametin oluş işi ise, başka değil, ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadir!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Semaların ve arzın algılanamayanları Allah içindir... O Saat'in (kıyametin) oluşması hükmü (Allah'a göre) bir göz kırpması gibi yahut daha da yakındır! Muhakkak ki Allah her şeye Kaadir'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Göklerin ve yerin gizemleri ALLAH'a aittir. Saat, (dünyanın sonu) bir göz kırpması kadar veya daha kısadır. ALLAH her şeye Gücü Yetendir

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Göklerin ve yerin gaybı, yalnızca Allah'a aittir. Saatin
*
emri de yalnızca göz açıp kapamak veya ondan daha az bir zamanda olacaktır. Kuşkusuz, Allah Her Şeye Kadir'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
To GOD belongs the future of the heavens and the earth. As far as He is concerned, the end of the world (the Hour) is a blink of an eye away, or even closer. GOD is Omnipotent.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And to God is the unseen of the heavens and the earth, and the matter of the Hour is like the blink of the eye or nearer. God is capable of all things.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
To God is the mystery of the heavens and the earth, and the matter of the moment is like the blink of the eye or nearer. God is capable of all things.