Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Şirk koşanlar, şirk koştuklarını gördüklerinde: "Rabb'imiz! İşte bunlar, Senin yanın sıra istekte bulunduğumuz, yakardığımız ortaklarımız." diyecekler. Şirk koşulanlar da: "Siz, kesinlikle yalan söyleyenlersiniz." diyerek, onları yalanlarlar.

وَإِذَا رَأى الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَؤُلاء شُرَكَآؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوْ مِن دُونِكَ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ
Ve iza raellezine eşreku şurekaehum kalu rabbena haulai şurekaunellezine kunna ned'u min dunik, fe elkav ileyhimul kavle innekum le kazibun.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2raagördükleriراي
3ellezinekimseler
4eşrakuortak koşanlarشرك
5şuraka'ehumortak koştuklarınıشرك
6kaluderler kiقول
7rabbenaRabbimizربب
8ha'ula'iişte (bunlar)
9şuraka'unaortaklarımızشرك
10ellezine
11kunnaolduğumuzكون
12ned'utapıyorدعو
13min
14dunikesenden başkaدون
15feelkavsöz atarlarلقي
16ileyhimuonlara
17l-kavleşu sözleقول
18innekumsiz
19lekazibunetamamen yalancılarsınızكذب

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah'a ortak koşanlar, ortaklarını gördükleri zaman, "Ey Rabbimiz! Senden başka yalvardığımız ortaklarımız işte bunlardır" derler. Koştukları ortaklar onlara, "Doğrusu, siz tam yalancısınız" diye laf atarlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Allah'a) ortak koşanlar, ortak koştuklarını (mahşerde) gördükleri zaman şöyle diyecekler: "Rabbimiz! İşte bunlar, senin peşin sıra yalvardığımız ortaklarımızdır." Onlar (ortaklar) da diğerlerine "Siz mutlaka yalancılarsınız!"
*
diye laf atmış (olacak)lardır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ortak koşanlar, ortak koştukları kimseleri gördükleri zaman, "Efendimiz, senden başka çağırdığımız ortaklarımız işte bunlardır" derler. (Onlar da), "Siz yalancılarsınız, " diye karşılık verirler.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Şirk
*
koşanlar, şirk koştuklarını gördüklerinde: "Rabb'imiz! İşte bunlar, Senin yanın sıra istekte bulunduğumuz, yakardığımız ortaklarımız." diyecekler. Şirk koşulanlar da: "Siz, kesinlikle yalan söyleyenlersiniz." diyerek, onları yalanlarlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Ortak(şirk) koşanlar, Allah'a ortak saydıkları kişileri gördüklerinde derler ki "Rabbimiz! Ortak sayıp senden önce yardıma çağırdıklarımız işte bunlardır." Onlar hemen şu karşılığı verirler: "Sizler kesinlikle yalancı kimselersiniz."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ortaklar koşanlar, ortaklar koştuklarını gördüklerinde, şöyle derler: "Efendimiz! Senden başka yakarışlarda bulunduklarımız, işte bunlardı!" Onlar da bunun üzerine sözü yapıştırırlar: "Aslında, kesinlikle yalan söylüyorsunuz!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Allah'a ait nitelikleri başkalarına yakıştıranlar ise, (Allah'a) yakıştırdıkları ortakları karşılarında görünce; "Rabbimiz! İşte sana ortak koştuklarımız; Seni bırakıp da kendilerine yalvarıp durduğumuz kimseler bunlardı!" der demez, hemen berikiler onların sözlerini ağızlarına tıkayacaklar: "Sizi gidi yalancılar sizi!.."

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şirke sapanlar, ortak tuttuklarını gördüklerinde şöyle derler: "Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da yalvarıp yakardığımız ortaklarımız." Bunun üzerine ortakları onlara şöyle söz dokundururlar: "Siz, yalancılarsınız, yalancılar!"

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
O şirk koşanlar, şirk koştuklarını gördükleri zaman: "Rabbimiz, seni bırakıp bizim taptığımız ortaklarımız bunlardır" diyecekler. (Onlar da bunlara:) "Siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz" diye sözü (geri çevirip) fırlatacaklar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'a ortak koşanlar, ortaklarını gördüklerinde: "Ey Rabbimiz, işte bunlar, seni bırakıp da kendilerine taptığımız ortaklarımızdır." diyecekler. Onlar da kendilerine: "Siz kesinlikle, yalancılarsınız!" sözünü fırlatacaklardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve Allah'tan başkalarına tanrılık yakıştıranlar, (Hesap Günü) bu tanrı yerine koydukları (düzmece) varlıkları karşılarında bulduklarında, "Ey Rabbimiz!" diyecekler, "(Evet) bunlar bizim sana ortak tanrılar olarak gördüğümüz ve seni bırakıp kendilerine yalvarıp yakardığımız varlıklardır!" Bunun üzerine (o varlıklar, onların hak ettikleri) sözü yüzlerine çarparlar: "Sizler (bu konuda birbirine) düpedüz yalan söyleyen kimselerdiniz!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah'a ortak koşanlar, ortaklarını gördüklerinde diyecekler ki: "Rabbimiz! Bunlar, seni bırakıp kendilerine tapmış olduğumuz ortaklarımızdır." Koştukları ortaklar da onlara: "Siz elbette yalancılarsınız" diye laf atacaklar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve o müşrikler şeriklerini gördükleri vakıt "Ya rabbena! işte şunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız şerikler diyecekler, onlar da şu sözü fırlatacaklar: her halde siz kat'iyen yalancılarsınız

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ortak koşanlar, ortak koştukları şeyleri gördükleri zaman: "Rabbimiz, işte senden başka yalvar(ıp tap)dığımız ortaklarımız!" derler. (Onlar da bunlara): "Siz tamamen yalancılarsınız!" diye söz atarlar.

Gültekin Onan
O şirk koşanlar, şirk koştuklarını gördükleri zaman: "Rabbimiz, seni bırakıp bizim taptığımız ortaklarımız bunlardır" diyecekler. (Onlar da bunlara:) "Siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz" diye sözü (geri çevirip) fırlatacaklar.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allaha eş tutanlar ortakları (olan putları) nı görünce: "Ey Rabbimiz, bunlar Seni bırakıb tapmakda devam etdiğimiz ortaklarımızdır" diyecekler, bunlar da onlar (ın suratların) a şu sözü fırlatacaklardır: "Siz hiç şübhe yok ki kat'iyyen yalancılarsınız".

İbni Kesir
Allah'a şirk koşanlar; şirk koştuklarını gördüklerinde derler ki: Rabbımız; işte şunlar, seni bırakıp da kendilerine yalvardığımız şeriklerimizdir. Bunlar da onlara: Doğrusu siz yalancılarsınız, diyerek söz atarlar.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'a şirk koşanlar, koştukları ortakları görünce: -Rabbimiz, seni bırakıp, kendilerine dua ettiğimiz ortak koştuklarımız işte bunlardı." derler. Onlar da: - Siz, kuşkusuz yalancısınız" diye laf atarlar.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Müşrikler orada şeriklerini görünce: "Yüce Rabbimiz! Ha işte Senden başka yalvardığımız, Sana ortak saydığımız putlarımız. Onlar yok mu onlar, işte onlar bizi şaşırttılar!" der, onlarsa bunların suratlarına şu sözü çarparlar: "Yalancının tekisiniz siz!"

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Şirk koşanlar, ortak koştuklarını gördükleri vakit: "Rabbimiz! İşte bunlar Sana denk olmayan, isimlendirip tanrılık atfettiğimiz ortaklarımız" dediler... (Ortakları da) onlara sataşır: "Muhakkak ki siz yalancılarsınız. "

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ortak koşanlar, ortak koştukları kimseleri gördükleri zaman, 'Rabbimiz, senden başka çağırdığımız ortaklarımız işte bunlardır,' derler. (Onlar da), 'Siz yalancılarsınız (biz sizin bu suçunuza hiç bir zaman ortak olmadık),' diye karşılık verirler.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Şirk koşanlar, şirk koştuklarını gördüklerinde: "Rabb'imiz! İşte bunlar, Seni bırakıp da istekte bulunduğumuz, yakardığımız ortaklarımız." diyecekler. Şirk koşulanlar da: "Siz, kesinlikle yalan söyleyenlersiniz." diyerek, onları yalanlarlar.

Rashad Khalifa The Final Testament
And when those who committed idol worship see their idols, they will say, "Our Lord, these are the idols we had set up beside You." The idols will then confront them and say, "You are liars."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And when those who were polytheists saw their partners, they said: "Our Lord, these are our partners that we used to call upon besides You." But they returned in answer to them: "You are liars!"

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
When those who set up partners saw the partners they made, they said, "Our Lord, these are our partners that we used to call upon besides You." But they returned in answer to them: "You are liars!"