Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizin yanınızda olan şeyler tükenir, Allah'ın yanında olan şeyler ise tükenmez. Sabredenlere, ödüllerini yaptıkları şeylerin karşılığı olarak en iyi şekilde vereceğiz.

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
Ma ındekum yenfedu ve ma ındallahi bak, ve le necziyennellezine saberu ecrehum bi ahseni ma kanu ya'melun.
#kelimeanlamkök
1mabulunan
2indekumsizin yanınızdaعند
3yenfedutükenirنفد
4ve mabulunan ise
5indeyanındaعند
6llahiAllah'ın
7bakinkalıcıdırبقي
8velenecziyenneelbette vereceğizجزي
9ellezinekimselerin
10saberusabreden(lerin)صبر
11ecrahumkarşılığınıاجر
12biehsenien güzeliyleحسن
13ma
14kanuolduklarınınكون
15yea'meluneyapıyor(lar)عمل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sizde olanlar tükenir; ama Allah katında olan tükenmez! Elbette sabırlı davrananlara, yapmakta olduklarının ödülünü en güzeli ile ödeyeceğiz.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sizin yanınızdaki (dünya malı) tükenir; Allah katındakiler ise kalıcıdır. Sabredenlere elbette yapmış olduklarının en güzeliyle ödüllerini vereceğiz.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Sizin yanınızda bulunanlar biter; ancak ALLAH'ın yanındakiler ise süreklidir. Güçlüklere karşı direnenlerin ödüllerini, yaptıkları iyiliklere uygun olarak elbette vereceğiz.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sizin yanınızda olan şeyler tükenir, Allah'ın yanında olan şeyler ise tükenmez. Sabredenlere, ödüllerini yaptıkları şeylerin karşılığı olarak en iyi şekilde vereceğiz.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın yanındakiler kalıcı olur. Sabırlı olanların ödülünü yaptıklarının en güzeline göre veririz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sizin yanınızda olan tükenir. Oysa Allah'ın katında olan kalıcıdır. Ve dirençli olanları, yaptıklarının en güzeliyle kesinlikle ödüllendireceğiz.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(zira) sizin yanınızdaki tükenir, fakat Allah katındakiler bakidir. İmdi herkes emin olsun ki, zorluklara karşı göğüs gerenleri işlediklerinin en iyisiyle ödüllendireceğiz:

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Sizin yanınızdaki tükenir ama Allah'ın yanındaki sonsuza dek kalıcıdır. Sabredenlere ödüllerini biz, işleyip ürettiklerinin en güzeliyle mutlaka vereceğiz.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sizin yanınızdaki tükenir. Allah'ın katındaki ise kalıcıdır. Biz, mutlaka o sabredenlere, yaptıkları işin daha güzeli ile mükafatlarını vereceğiz.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Çünkü) sizin katınızdaki tükenir gider, ama Allah katındaki kalıcıdır. Ve kesin olan şu ki: güçlüklere göğüs gerenleri yaptıkları en iyi şey neyse ona göre ödüllendireceğiz.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sizin yanınızdaki tükenir, Allahın yanındaki ise bakidir, elbette biz o sabredenlere yaptıkları amelin daha güzelile ecirlerini muhakkak vereceğiz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sizin yanınızda bulunan (dünya malı) tükenir. Allah'ın yanında bulunan ise kalıcıdır. Biz sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle vereceğiz.

Gültekin Onan
Sizin yanınızda olan tükenir, Tanrı'nın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Sizin nezdinizdeki tükenir, Allahın indindeki ise baakıydir. Sabredenlerin mükafatını biz yapmakda olduklarının daha güzeliyle vereceğiz muhakkak.

İbni Kesir
Sizin yanınızdaki tükenir. Allah'ın katında olanlar ise sonsuzdur. Sabredenlere mükafatlarını, yaptıklarının daha güzeli ile ödeyeceğiz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sizin yanınızda olanlar tükenir, fakat Allah'ın yanındakiler tükenmez. Sabırlı olanları ödüllendireceğiz. Onların mükafatını yaptıklarının en iyisiyle öderiz.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Sizin elinizdekiler tükenir, ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Sizin indinizdeki tükenir... Allah indindeki ise bakidir... Sabredenlere gelince, elbette onların yaptıklarının sonucunu, yapmakta olduklarından daha güzeli ile karşılarız.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Sizin yanınızda bulunanlar biter; ancak ALLAH'ın yanındakiler ise süreklidir. Güçlüklere karşı direnenlerin ödüllerini, yaptıkları iyiliklere uygun olarak elbette vereceğiz.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sizin yanınızda olan şeyler tükenir, Allah'ın yanında olan şeyler ise tükenmez. Sabredenlere, ödüllerini yaptıkları şeylerin karşılığı olarak en iyi şekilde vereceğiz.

Rashad Khalifa The Final Testament
What you possess runs out, but what GOD possesses lasts forever. We will surely reward those who steadfastly persevere; we will recompense them for their righteous works.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
What you have will run out, while what God has will remain. And We will deliver to those who are patient their reward for the best of what they used to do.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
What you have will run out, while what God has will remain. We will compensate those who are patient with the best of what they used to do.