Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte onlar, Rabblerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu nedenle onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Artık Kıyamet Günü onlara hiçbir değer vermeyiz.

اُو۬لٰٓئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَٓائِه۪ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُق۪يمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْناً
Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likaihi fe habitat a'maluhum fe la nukimu lehum yevmel kıyameti vezna.
#kelimeanlamkök
1ulaikeişte onlar
2ellezinekimselerdir
3keferuinkar edenكفر
4biayatiayetleriniايي
5rabbihimRablerininربب
6velikaihive O'na kavuşmayıلقي
7fehabitatbu yüzden boşa çıkarحبط
8ea'maluhumeylemleriعمل
9fela
10nukimukurmayızقوم
11lehumonlar için
12yevmegünüيوم
13l-kiyametikıyametقوم
14veznenbir teraziوزن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İşte onlar, Rabblerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir. Biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü/değerlendirmeye tabi tutmayacağız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden işleri boşa giden kişilerdir ki biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü (terazi) tutmayacağız.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar, Efendi'lerinin ayetlerini ve O'nunla karşılaşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa çıkar ve diriliş gününde de onlar için bir değer biçmeyiz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte onlar, Rabblerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu nedenle onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Artık Kıyamet Günü onlara hiçbir değer vermeyiz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar, Rablerinin ayetlerini ve O'nunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler boşa gider. (Mezardan) kalkış gününde onlar için artık tartı kurmayız "

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İşte onlar, Efendilerinin ayetlerini ve O'na kavuşacaklarını inkar etmişler; sonunda, uğraşmaları boşa gitmiştir. Nitekim Yeniden Yaratılış Günü'nde, onlara hiç değer vermeyiz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı ısrarla inkar eden kimselerdir: Bu yüzden onların tüm yapıp ettikleri boşa gitmiştir; çünkü onlara Kıyamet Günü hiç kıymet vermeyeceğiz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na ulaşmayı inkar etmişler de bütün amelleri boşa çıkmıştır. Bu yüzden kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız/onlara hiçbir değer vermeyiz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlerdir. Artık onların yapıp ettikleri boşa çıkmıştır, kıyamet gününde onlar için bir tartı tutmayacağız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bunlar, işte o kimselerdir ki, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar etmişlerdir de hayır adına yaptıkları bütün işleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü Biz onlara hiçbir tartı tutturmayız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Rablerinin mesajlarını ve O'nun huzuruna çıkarılacakları gerçeğini inkar yolunu seçen kimseler işte böyleleridir. Bunun içindir ki, böylelerinin bütün yapıp ettikleri boşa gitmektedir: Çünkü Kıyamet Günü onlara hiç değer vermeyeceğiz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, Rab'lerinin ayetlerini ve O'na kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bunlar işte o kimselerdir ki rablarının ayetlerine ve lıkasına küfretmişlerdir de hayır namına yaptıkları bütün amelleri heder olmuştur, artık Kıyamet günü biz onlara hiç bir vezin tutturmayız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar eden, bu yüzden eylemleri boşa çıkan kimselerdir. (Yaptıkları işler tamamen boşa çıktığından) kıyamet günü onlar için bir terazi kurmayız (veya onlara hiçbir değer vermeyiz).

 • Gültekin Onan

  İşte onlar, rablerinin ayetlerine ve O'na kavuşmaya küfredenlerdir. Artık onların yapıp ettikleri boşa çıkmıştır, kıyamet gününde onlar için bir tartı tutmayacağız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar Rablerinin ayetlerini ve Ona kavuşmayı (inkar ile) kafir olup da (hayr namına bütün) yapdıkları boşa gitmiş bulunanlardır ki biz kıyamet gününde onlar için hiçbir ölçü tutmayacağız.

 • İbni Kesir

  İşte onlar, Rabblarının ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlerdir. Bunun için yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü Biz, onlara değer vermeyeceğiz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve onunla karşılaşmayı tanımamış, bu sebeple yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara bir değer vermeyeceğiz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte onlar Rab'lerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar etmiş, bu yüzden de yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. Tartılacak şeyleri kalmadığından kıyamet günü onlar için artık tartı aleti koymayacağız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte onlar, Rablerinin kendilerindeki işaretlerini (Esma'sını) ve O'na LİKA'yı (varlıklarında Esma şuurunun açığa çıkacağını yaşamayı) inkar edenlerdir ki, bu nedenle de yaptıkları boşa giden kimselerdir! Artık onlar için kıyamet sürecinde hiçbir ölçü ikame etmeyiz (yaptıklarına değer vermeyiz).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar, Rab'lerinin ayetlerini ve O'nunla karşılaşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa çıkar ve diriliş gününde de onlar için bir değer biçmeyiz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte onlar, Rabb'lerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu nedenle onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Artık Kıyamet Günü onlara hiçbir değer vermeyiz.

 • Progressive Muslims

  These are the ones who rejected the revelations of their Lord and His meeting. So their works were in vain, and We will not give them any value on the Day of Resurrection.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Those are they who deny the proofs of their Lord and the meeting with Him; so their works are in vain, and We will assign to them on the Day of Resurrection no weight.

 • Aisha Bewley

  Those are the people who reject their Lord’s Signs and the meeting with Him. Their actions will come to nothing and, on the Day of Rising, We will not assign them any weight.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Such are the ones who disbelieved in the revelations of their Lord and in meeting Him. Therefore, their works are in vain; on the Day of Resurrection, they have no weight.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  These are the ones who rejected the revelations of their Lord and His meeting. So their works were in vain, and We will not give them any value on the Day of Resurrection.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  These are the ones who rejected the signs of their Lord and His meeting. So their works were in vain, and We will not give them any value on the day of Resurrection.