18. Kehf suresi 35. ayet

/ 110
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ve o kendisine yazık ederek bahçesine girdi: "Ben, bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum." dedi.

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا
Ve dehale cennetehu ve huve zalimun li nefsih, kale ma ezunnu en tebide hazihi ebeda.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Böylesine bir gurur ve kibirle kendisine yazık edip, bahçesine girerken şöyle dedi: "Bu bahçenin batacağını hiç sanmam."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Böylece nefsine zulmederek bağına girdi ve, 'Bunun yok olacağını hiç sanmıyorum,' dedi.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ve o kendisine yazık ederek bahçesine girdi: "Ben, bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum." dedi.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Adam, bahçesine girip kendine kötülük ederek diyor ki "Buranın harap olacağını hiç sanmam.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ve kendisine yazık ederek bahçesine girdi. Dedi ki: "Bu durumun sonsuza dek değişeceğini sanmıyorum!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Böylece kendi kendisine en büyük kötülüğü yapmış olan o (adam bir gün) şunları diyerek bağına girdi: "Bu bağın yok olacağını asla düşünemiyorum bile.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ve böylece, öz benliğine zulüm ede ede bağlığına girdi. Şöyle konuştu: "Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kendi nefsinin zalimi olarak (böylece) bağına girdi (ve): "Bunun sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum" dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve bağına girdi; kendine yazık ediyordu ve: "Bunun yok olacağını asla sanmam;
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(İşte) kendi kendine (böylece) yazık eden bu adam: "Bu bahçenin bir gün yok olacağını asla düşünemiyorum!" diyerek bahçesine girdi;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Derken kendine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: "Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve bağına girdi, kendine yazık ediyordu, dedi: ebeda zannetmem ki bu helak olsun ve
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Böylece) kendisine yazık ederek bağına girdi: "Bunun yok olacağını hiç sanmam" dedi.
Gültekin Onan
Kendi nefsinin zalimi olarak (böylece) bağına girdi (ve): "Bunun ebediyen kuruyup yok olacağını sanmıyorum" dedi.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
O, nefsine (böylece) zulümde berdevam (ve kafir) olarak bağına girdi, dedi ki: "Bunun ebediyyete kadar helak olacağını zannetmiyorum".
İbni Kesir
O, nefsine böylece zulmederek bahçesine girerken dedi ki: Bu bahçenin batacağını hiç sanmam.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kendine zulmederek, bahçeye girdiğinde: -Bu bahçenin batacağını hiç sanmam,
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
(35-36) Bu adam gururu yüzünden kendi öz canına zulmeder vaziyette bağına girdi ve: "Zannetmem ki bu bağ bozulup yok olsun; kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bununla beraber şayet Rabbimin huzuruna götürülecek olursam o zaman elbette bundan daha iyi bir akıbet bulurum." dedi.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Böylece nefsine zulmederek bağına girdi. . . Şöyle dedi: "Ebediyen bu varlığımın yok olacağını zannetmiyorum. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
When he entered his garden, he wronged his soul by saying, "I do not think that this will ever end.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And he went back into his garden while he had wronged himself. He said: "I do not think that this will ever perish."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
He went back into his garden while he had wronged himself. He said, "I do not think that this will ever perish.
# Kelime Anlam Kök
1 ve dehale: ve girdi دخل
2 cennetehu: bağına جنن
3 vehuve: o
4 zalimun: zulmederek ظلم
5 linefsihi: kendisine نفس
6 kale: dedi قول
7 ma: hiç
8 ezunnu: sanmam ظنن
9 en:
10 tebide: yok olacağını بيد
11 hazihi: bunun
12 ebeden: ebediyyen ابد