Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim." dedi.

فَاَجَٓاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِۚ قَالَتْ يَا لَيْتَن۪ي مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِياًّ
Fe ecae hel mehadu ila ciz'ın nahleh, kalet ya leyteni mittu kable haza ve kuntu nesyen mensiyya.
#kelimeanlamkök
1feeca'ehave onu getirdiجيا
2l-mehadudoğum sancısıمخض
3ila
4ciz'idalı(nın altı)naجذع
5n-nehletibir hurmaنخل
6kaletdediقول
7ya leyteniKeşke!
8mittuölseydimموت
9kableönceقبل
10hazabundan
11ve kuntuve idimكون
12nesyenunutulsaنسي
13mensiyyenunutulanlar gibiنسي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevketti. "Ah, keşke" dedi; "Bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Zamanı geldiğinde) doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine yaslanmaya zorlamıştı da "Ah, keşke bundan önce ölseydim ve unutulup gitseydim!" demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Doğum sancısı onu bir hurma dalına kadar sürükledi. "Keşke bundan önce ölseydim, unutulsaydım" dedi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim." dedi.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sonra doğum sancıları onu, hurma ağacına doğru sürükledi. "Keşke daha önce ölseydim de unutulup gitseydim!" dedi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ardından, doğum sancısı, Onu bir hurma ağacına sürükledi. "Keşke daha önce ölseydim de unutulup gitseydim!" dedi.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve doğum sancısı (tutunacak bir dal arayan Meryem'i) hurma ağacının gövdesine doğru sürüklerken diyordu ki: "N'olaydım, keşke bundan önce öleydim de unutulup gidenlerden olaydım!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Nihayet doğum sancısı onu, bir hurma ağacının kütüğüne götürdü. "Ah dedi, keşke daha önce ölseydim, keşke unutulup gitseydim."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki: "Keşke bundan önce ölseydim de, hafızalardan silinip unutuluverseydim."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Derken sancı onu bir hurma dalına götürdü ve: "Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulmuş gitmiş olsaydım." dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sürükledi(ği zaman): "Keşke bu durum başıma gelmeden önce ölseydim de unutulup giden biri olsaydım!" diye yakındı.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Derken ağrı onu bir hurma dalına götürdü, ay dedi: nolaydım bundan evvel öleydim ve unutulmuş gitmiş olaydım

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Doğum sancısı onu, bir hurma dalı(nın altı)na getirdi. "Keşke dedi, bundan önce ölseydim, unutulup gitseydim!"

 • Gültekin Onan

  Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki: "Keşke bundan önce ölseydim de, hafızalardan silinip unutuluverseydim."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Derken doğum sancısı onu bir hurma ağacına (dayanmıya) sevk etdi. "Keşki, dedi, bundan evvel öleydim, unutulub gideydim".

 • İbni Kesir

  Doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Keşki, dedi; bundan evvel öleydim de unutulup gideydim.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Doğum sancısı onu bir hurma dalına getirdi. -Keşke, dedi Bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Derken doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. "Ay!" dedi, "n'olaydım, keşke bu iş başıma gelmeden öleydim, adı sanı unutulup gitmiş biri olaydım!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Doğum sancısı ile bir hurma dalına yapışırken; "Keşke bundan önce ölseydim ve büsbütün unutulup gitseydim" dedi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Doğum sancısı onu bir hurma dalına kadar sürükledi. 'Keşke bundan önce ölseydim, unutulsaydım,' dedi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim." dedi.*

 • Progressive Muslims

  Then the birth pains came to her, by the trunk of a palm tree. She said: "I wish I had died before this, and became totally forgotten!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the pains of childbirth brought her to the trunk of the date-palm. She said: “Would that I had died before this and been utterly forgotten!”

 • Aisha Bewley

  The pains of labour drove her to the trunk of a date-palm. She said, ‘Oh if only I had died before this time and was something discarded and forgotten!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The birth process came to her by the trunk of a palm tree. She said, "(I am so ashamed;) I wish I were dead before this happened, and completely forgotten."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Then the birth pains came to her, by the trunk of a palm tree. She said: "I wish I had died before this, and became totally forgotten!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Then the birth pains came to her, by the trunk of a palm tree. She said, "I wish I had died before this, and became totally forgotten!"