Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Doğurulduğum gün, öleceğim gün ve canlı olarak diriltileceğim gün, selam benim üzerimedir."

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ اَمُوتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَياًّ
Ves selamu aleyye yevme vulidtu ve yevme emutu ve yevme ub'asu hayya.
#kelimeanlamkök
1ve sselamuve esenlik verilmiştirسلم
2aleyyebana
3yevmegünيوم
4vulidtudoğduğumولد
5ve yevmeve günيوم
6emutuöleceğimموت
7ve yevmeve günيوم
8ub'asukaldırılacağımبعث
9hayyendiri olarakحيي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selam banadır."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Doğduğum gün, öleceğim gün ve sağ olarak diriltileceğim gün selam banadır."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Doğduğum gün, öldüğüm gün ve diri olarak kaldırılacağım gün bana selam olsun."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Doğurulduğum gün, öleceğim gün ve canlı olarak diriltileceğim gün, selam* benim üzerimedir."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bana selam (esenlik ve güvenlik) olsun doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Bana selam olsun; doğduğum gün, öleceğim gün ve bana yeniden yaşam verileceği gün!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nitekim doğduğum gün tam bir ilahi güvence kapsamındaydım, öleceğim ve yeniden hayata döndüreleceğim gün de (öyle olacaktır).

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Selam bana doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım gün de."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Selam bana; hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem de diri olarak kaldırılacağım güne!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Bunun içindir ki, doğduğum gün selam benim üzerimdeydi; öleceğim gün ve hayata (yeniden) döndürüleceğim gün (yine benim üzerimde olacaktır)!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam (esenlik verilmiştir)."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve selam bana hem doğduğum gün hem öleceğim gün, hem diri olarak ba's olunacağım gün

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Doğduğum gün de, öleceğim gün de ve diri olarak kaldırılacağım gün de bana esenlik verilmiştir.

 • Gültekin Onan

  "Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım gün de."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Doğduğum gün de, öleceğim gün de, diri olarak (kabrimden) kaldırılacağım gün de selam (ve selamet) benim üzerimdedir".

 • İbni Kesir

  Selam olsun bana; doğduğum günde, öleceğim günde ve diri olarak kaldırılacağım günde, dedi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Doğduğum gün, öldüğüm gün ve yeniden dirileceğim gün selam olsun bana dedi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Doğduğum gün de, öleceğim gün de, kabirden kalkıp dirileceğim gün de selam üzerime olsun!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Dünyaya geldiğimde, ölümü tattığımda ve ölümsüz olarak ba's olduğumda, Es Selam üzerimdedir. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Doğduğum gün, öldüğüm gün ve diri olarak kaldırılacağım gün bana selam olsun.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Doğurulduğum gün, öleceğim gün ve canlı olarak diriltileceğim gün, selam* benim üzerimedir.

 • Progressive Muslims

  "And peace be upon me the day I was born, and the day I die, and the Day I am resurrected alive. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “And peace be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I am raised up alive!”

 • Aisha Bewley

  Peace be upon me the day I was born, and the day I die and the day I am raised up again alive. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And peace be upon me the day I was born, the day I die, and the day I get resurrected."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "And peace be upon me the day I was born, and the day I die, and the Day I am resurrected alive."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Peace be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I am resurrected alive."