Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Bana ve Yakub soyuna mirasçı olsun. Rabb'im, onu hoşnut olunan kıl."

يَرِثُن۪ي وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوبَۗ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِياًّ
Yerisuni ve yerisu min ali ya'kube vec'alhu rabbi radıyya.
#kelimeanlamkök
1yerisunibana mirasçı olsunورث
2ve yerisuve mirasçı olsunورث
3min
4alioğullarınaاول
5yea'kubeYa'kub
6vec'alhuve onu yapجعل
7rabbiRabbimربب
8radiyyenrazı olduklarındanرضو
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  -"Doğrusu ben, arkamdan iş başına gelecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana şahsiyetli/velibir çocuk ver ki bana ve Ya'kub oğullarına mirasçı olsun. Ey Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (5, 6) Şüphesiz ki ben, benden sonraki yakınlarımdan endişe ediyorum. Hanımım da kısırdır. Bana katından hem bana hem de Yakup ailesine mirasçı olabilecek bir veli (çocuk) ver!* Rabbim! Onu rızana layık eyle!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Bana ve Yakup boyuna varis olsun. Efendim, onu beğendiğin biri yap."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Bana ve Yakub soyuna mirasçı olsun. Rabb'im, onu hoşnut olunan kıl."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hem bana, hem Yakup oğullarına mirasçı olsun*. Rabbim! Onu beğenilen bir kişi yap."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Bana ve Yakup'un soyuna kalıtçı olsun!" "Efendim! Onu, hoşnut olunanlar arasına al!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  hem bana, hem Yakup oğullarına varis olsun; ve Sen de Rabbin, onu razı olacağın biri kıl!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ki hem bana mirasçı olsun hem de Yakub hanedanına mirasçı olsun. Ve onu hoşnutluğunu kazanmış bir kul eyle, Rabbim."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu (kendisinden) razı olunan(lardan) kıl."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  ki, hem benim mirasçım, hem de Ya'kub ailesinin mirasçısı olsun. Hem de hoşnutluğuna onu kavuştur Rabbim!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ki bana ve Yakub'un Evi'ne mirasçı olsun; ve Sen ey Rabbim, o'nu hoşnut olacağın (bir ahlak)la donat!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (5-6) "Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankar olmaların)dan korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ki hem benim mirasımı, hem Ya'kub henadanının mirasını ala, hem de onu rızaya mazhar kıl rabbım!

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Ki, (o), bana ve Ya'kub oğullarına mirasçı olsun. Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap."

 • Gültekin Onan

  "Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu (kendisinden) razı olunan(lardan) kıl."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Ki bana da mirascı olsun, Ya'kub haanedanına da mirascı olsun. Rabbim Sen onu çok rıza saahibi kıl".

 • İbni Kesir

  Ki bana ve Yakuboğullarına mirasçı olsun. Rabbım; onu razı olunan kıl.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim onu razı olacağın bir kimse kıl.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (5-6) Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır! Bana lütf-u kereminden öyle bir varis nasib et ki bana da, Yakub hanedanına da varis olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Ki bana da varis olsun, Al-i Yakup'a da varis olsun.. . Rabbim onu rızanla yaşattıklarından eyle. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Bana ve Yakup boyuna varis olsun. Rabbim, onu beğendiğin biri yap.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bana ve Yakub soyuna mirasçı olsun. Rabb'im, onu hoşnut olunan kıl."

 • Progressive Muslims

  "To inherit from me, and inherit from the descendants of Jacob. And make him my Lord, well pleasing."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “To inherit from me and to inherit from the house of Jacob; and make Thou him, my Lord, pleasing.”

 • Aisha Bewley

  to be my inheritor and the inheritor of the family of Ya‘qub, and make him, my Lord, pleasing to You. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Let him be my heir and the heir of Jacob's clan, and make him, my Lord, acceptable."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "To inherit from me, and inherit from the descendants of Jacob. And make him my Lord, well pleasing."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "To inherit from me, and inherit from the descendants of Jacob. Make him, my Lord, well pleasing."